Message to visitors

close

Välkommen till min släktforskningssida
Det allra mesta uppgifterna om mina direkta anor är resultatav min egen forskning i originalkällor. När detgäller anättlingar har jag även använtuppgifter från andra forskare som jag litar på. Jagtackar dessa anättlingar för deras bidrag och hoppas flervill bidra till den gemensamma databasen. Om det förekommerfel i materialet är det emellertid helt och hållet mittansvar och jag är väldigt tacksam om jag får detpåpekat för mig. Att det förekommer fel i ettså stort material är ofrånkomligt. Det ärdärför oerhört viktigt att ni aldrig användermina uppgifter eller för dom vidare utan att ha kontrolleratsjälva att de är korrekta.

Eftersom jag höjt sekretessgraden på sidan kan du barase personer födda tidigare än för 70 år sedan.Om du tillhör familjen eller är anättling såkan du få rättigheter att se helaträdet.


  • Born in 1877 - Jät (G)
  • Deceased in 1952 - Borrby (L),aged 75 years old

 Parents

 Spouses

 Siblings

 Paternal grand-parents, uncles and aunts

 Sources

  • Birth, death: Arnold Mårtensson-DIS

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Magnus Jonsson 1815-1885 Ingegerd Karlsdotter 1822-  
|||
Karl Magnusson 1848- Christina Petersdotter 1850-1928
|||
Johan August Karlsson 1877-1952