Message to visitors

close

Välkommen till min släktforskningssida
Det allra mesta uppgifterna om mina direkta anor är resultatav min egen forskning i originalkällor. När detgäller anättlingar har jag även använtuppgifter från andra forskare som jag litar på. Jagtackar dessa anättlingar för deras bidrag och hoppas flervill bidra till den gemensamma databasen. Om det förekommerfel i materialet är det emellertid helt och hållet mittansvar och jag är väldigt tacksam om jag får detpåpekat för mig. Att det förekommer fel i ettså stort material är ofrånkomligt. Det ärdärför oerhört viktigt att ni aldrig användermina uppgifter eller för dom vidare utan att ha kontrolleratsjälva att de är korrekta.

Eftersom jag höjt sekretessgraden på sidan kan du barase personer födda tidigare än för 70 år sedan.Om du tillhör familjen eller är anättling såkan du få rättigheter att se helaträdet.


  • Born 6 August 1845
  • Deceased 16 May 1909 - Bocklerud, Holmedal (S),aged 63 years old

 Parents

  • LARS Johannisson, born 7 October 1816 - Blomskog (S), deceased 1 September 1880 - Mon, Blomskog (S) aged 63 years old
    Married to
  • MARIA Danielsdotter, born in 1814 - Sillerud (S), deceased 14 February 1881 - Mon, Blomskog (S) aged 67 years old

 Spouses and children

 Siblings

 Paternal grand-parents, uncles and aunts

 Notes

Individual Note

1845=Blomskog AI:9 (1841-1846) Bild 279 / sid 273

Birth

Vittne Olof Segolsson och Anna Maria Pettersdotter

Citat ur källa S276. Sida: .Beskrivning av källa S276.TITL: Blomskog CI:8 (1828-1860) Bild 65 / sid 123ABBR: S276

Death

Citat ur källa S219. Sida: .Beskrivning av källa S219.

Family Note

Marriage with KRISTINA Olsdotter

Citat ur källa S275. Sida: .Beskrivning av källa S275.TITL: Blomskog EI:3 (1861-1894) Bild 26ABBR: S275

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

? ? Karin Larsdotter 1791-  
|||
LARS Johannisson 1816-1880 MARIA Danielsdotter 1814-1881
|||
JOHAN August Larsson 1845-1909