Message to visitors

close

Välkommen till min släktforskningssida
Det allra mesta uppgifterna om mina direkta anor är resultatav min egen forskning i originalkällor. När detgäller anättlingar har jag även använtuppgifter från andra forskare som jag litar på. Jagtackar dessa anättlingar för deras bidrag och hoppas flervill bidra till den gemensamma databasen. Om det förekommerfel i materialet är det emellertid helt och hållet mittansvar och jag är väldigt tacksam om jag får detpåpekat för mig. Att det förekommer fel i ettså stort material är ofrånkomligt. Det ärdärför oerhört viktigt att ni aldrig användermina uppgifter eller för dom vidare utan att ha kontrolleratsjälva att de är korrekta.

Eftersom jag höjt sekretessgraden på sidan kan du barase personer födda tidigare än för 70 år sedan.Om du tillhör familjen eller är anättling såkan du få rättigheter att se helaträdet.


  • Born 9 March 1672
  • Deceased 29 April 1742 - Sweden, Stora Kopparberg (W),aged 70 years old
  • Stads- och bergsläkare i Falun - Med.Dr. (Reims 1705) Medlem av Kungl. Vetenskapsakadmin

 Parents

 Spouses and children

 Maternal grand-parents, uncles and aunts

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

  Daniel Isaksson Stjerna 1610-1680 Anna Petrusdotter Bullernaesia †1697
|||
Johan Moraeus †1678 Barbro Swedberg
|||
Johannes Moraeus 1672-1742