Message to visitors

close

Välkommen till min släktforskningssida
Det allra mesta uppgifterna om mina direkta anor är resultatav min egen forskning i originalkällor. När detgäller anättlingar har jag även använtuppgifter från andra forskare som jag litar på. Jagtackar dessa anättlingar för deras bidrag och hoppas flervill bidra till den gemensamma databasen. Om det förekommerfel i materialet är det emellertid helt och hållet mittansvar och jag är väldigt tacksam om jag får detpåpekat för mig. Att det förekommer fel i ettså stort material är ofrånkomligt. Det ärdärför oerhört viktigt att ni aldrig användermina uppgifter eller för dom vidare utan att ha kontrolleratsjälva att de är korrekta.

Eftersom jag höjt sekretessgraden på sidan kan du barase personer födda tidigare än för 70 år sedan.Om du tillhör familjen eller är anättling såkan du få rättigheter att se helaträdet.


  • Born in 1749
  • Deceased in 1839,aged 90 years old

 Parents

  • Carl von Linné, born 23 May 1707 - Råshult, Stenbrohult (G), deceased 10 January 1778 - Uppsala aged 70 years old
    Married to
  • Sara Elisabeth ( Lisa) Moraea, born in 1716 - Stora Kopparberg (W), deceased in 1806 aged 90 years old

 Siblings

 Maternal grand-parents, uncles and aunts

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

  Johannes Moraeus 1672-1742 Elisbeth Hansdotter
|||
a picture
Carl von Linné 1707-1778
 a picture
Sara Elisabeth ( Lisa) Moraea 1716-1806
|||
Lovisa von Linné 1749-1839