Message to visitors

close

Bedankt voor uw bezoek aan de stamboom van de familie Meulmeester en de daaraan gerelateerde families.

Ik stel het bijzonder op prijs om eventuele aanvullingen c.q. opmerkingen van U te ontvangen


  • Born 30 April 1915 (Friday) - Leeuwarden
  • Deceased 3 November 1999 (Wednesday) - Herzlia, Israël,aged 84 years old
  • Reiziger in zakken

 Spouses

 Family Note

Mientje Vomberg en haar echtgenoot Max Vlessing ontsnapten aan de vernietiging in deTweede Wereldoorlog, doordat ze op de z.g. "Barneveld-lijst" geplaatst werden.Deze lijst is onstaan als uitgroeisel van een initiatief van Mr.Frederiks, toendertijd SecretarisGeneraal van Binnenlandse Zaken, die zich tot de NSDAP-vertegenwoordiger in Den Haagwendde en van hem toestemming kreeg enige Joden een speciale behandeling te geven,waardoor ze van eventueel te verwachten vervolgingen verschoond zouden blijven.Dit was dus heel in het begin van de anti-Joodse maatregelen.In de loop van de tijd werd de lijst uitgebreid met mensen die in werkelijkheid of fictief groteverdiensten hadden verleend aan de Nederlandse cultuur of wetenschap.Het bestaan van delijst werd min of meer geheim gehouden, zodat maar weinigen van het bestaan afwisten.Mientje beschrijft uitvoerig hoe zij toevallig enige papieren dienaangaande vond, die ze haarvader (Leon Vomberg) heeft laten zien en hem heeft aangespoord te proberen iets met dezenieuwe wetenschap te doen.Ze zijn er inderdaad in geslaagd op de lijst te komen, en zo kwamenze op 1 maart 1943 op De Schaffelaar in Barneveld terecht.(Deze datum is verm. foutief en moet zijn 27 Maart 1943-zie hiervoor vader -09-Leon Vomberg).Natuurlijk ging dat ook tenslotte mis: van eind sept. 1943 tot sept. 1944 waren alle Barneveldersin Westerbork, en vandaar werden zij doorgestuurd naar Terezin (Theresienstadt).(Ook begindatum van verblijf in Westerbork komt niet overeen met gegevens van vader Leon-zie aldaar).Tegen het eind van de oorlog is een deel van de groep naar Zwitserland gebracht in ruil voorvrachtwagens voor het al bijna vernietigde Duitse leger, en de rest is korte tijd later in Terezinbevrijd door de Russen.Het schijnt, dat de Vombergs en Max Vlessing tot het gedeelte dat naar Zwitserland kwam,behoorden, en vandaar in juni 1945 terug kwamen in Nederland.(Vader Leon kwam althans pas op 28 Nov 1945 terug in Amsterdam-zie aldaar).Dit verhaal, waarvan ook details ontbreken, is in ieder geval uitgebreider dan de informatie,verstrekt door Oorlogs Documentatie Stichting.

Het echtpaar Mientje Vomberg en Max Vlessing kwamen in ieder geval voor 1950 als emigranten naar Israel

[Bron:-correspondentie van Sem Atsmon aan de hand van de video gemaakt van de NederlandseTV-uitzending Mei '98 over de joden van de "Barneveldlijst".De casette van de uitzending bevindt zich in het Centrum voor Onderzoek van de Geschiedenis van der NederlandseJoden in Jeruzalem].

 Sources

  • Family: Stambomen van Nederlands Joodse families