Infobericht aan bezoekers

close

Welkom op de stamboom van de familie Sprenger.

Centraalin deze stamboom is Johann Heinrich Sprenger (1810-1861),die op 18-jarige leeftijd vanuit Essen (Duitsland) naar Amsterdamtrok, zich daar vestigde als smidsknecht en in 1841 huwde met detimmermansdochter Maria Christina Doncker.

Destamboom is samengesteld door Maria, Fred en JeroenSprenger.

Opmerkingen, aanvullingen en dergelijke zijn welkom.

Zekunnen worden doorgegeven naar sprenger@solcon.nl enjjcspr@xs4all.

Eindfebruari 2014 hebben we een manuscript in handen gekregen van GeorgSprenger, gepensioneerd overheidsarts in Duisburg. Het manuscriptis in 1955 opgesteld en bevat de geschiedenis van de familieSprenger, die teruggaat op stamvader Dietrich Sprenger uitWülfrat. Dietrich heeft 2 zonen, van wie Johann Peter naarEssen verhuist. Johann Heinrich, die in 1828 naar Amsterdamemigreert is een rechtstreekse afstammeling van Dietrich en JohannPeter.
De gegevens van Georg Sprenger, eveneens een rechtstreeksafstammeling, zijn in de stamboom verwerkt.

 


 • Geboren   9 augustus 1835 - Nieuwer-Amstel
 • Overleden   10 maart 1922 - Weesp,leeftijd bij overlijden: 86 jaar oud

 Ouders

 Relaties en kinderen

 Broers en zusters

 Notities

Aantekeningen

NOTE: werkster, kleerbleekster
RK
Bij huwelijk worden zoon Dirk (1855) en dochter Jannetje Anna (1866) ge-echt.
Enige tijd later, 16-09-1874, 1872, wordt ook zoon Dirk Paulus Franciscus (1857), bij KB, ge-echt.

Aantekeningen

Huwelijken Cornelis Hogenhout

1. Tekst huwelijksakte:

Heden den vierentwintigste April achttienhonderd twee en zeventig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente NIEUWER-AMSTEL, in het huis derzelver gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,

Cornelis Hogenhout, van beroep werkman, oud een en veertig jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarig, Zoon van Harmen Hogenhout en Sophia Dekker, beide overleden
En
Anna Lucia Steen, van beroep werkster, oud zes en dertig jaren, geboren te Amsterdam en wonende alhier, meerderjarig, dochter van Henricus Steen en Joanna Maria van Kessel, beide overleden

en hebben zij tot dat einde aan ons overlegd, vooreerst de akten waaruit blijkt, dat de
bruidegom alhier is geboren, 2 geboorteacte van de bruid, 3 De afkondigingen hebben alhier zonder stuiting plaats gehad op zondagen den veertienden en den eenentwintigsten april dezes jaar
en hebben de comparanten aan ons overlegd de geboorteakten van

Dirk, geboren alhier den negenentwintigsten Januari achttienhonderd vijfenzeventig, zoon,
en van
Jannetje Anna, geboren alhier den vijfentwintigsten Januari achttienhonderd zesenzestig, dochter, van Anna Lucia Steen,
welke kinderen zij als de hunne erkennen

waarna wij hun hebben afgevraagd, of zij elkander aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn:
hetwelk door hen, uitdrukkelijk met Ja, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd. in tegenwoordigheid van:

Hendrik Lijbrink, van beroep fabrikant, oud eenenveertig jaren,
Simon Petrus van Beek, ambtenaar, oud twee en zestig jaren,
Cornelis van Vliet, van beroep timmerman, oud twee en dertig jaren
en Hendrik Johannes Schram, van beroep timmerman, oud twee en vijftig jaren, behuwd broeder van den bruidegom,
en allen alhier woonachtig

En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door de Comparanten en de getuigen is geteekend,

De Ambtenaar voornoemd
(onleesbaar)


(Opvallend aan deze acte is dat de ambtenaar Hogenhout schrijft en de bruidegom tekent met Hoogenhout)

2. Gezin woont sinds 27 oktober 1876 in Nieuwer-Amstel

  Foto's en archief documenten

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Overzicht van de stamboom

Henricus Steen 1728- Anna Catharina Hillege 1734-     Gerrit Vennekers ? ?
|
8
 |
9
   |
14
 |
15   


|   |
Harmanus Steen 1774- Anna Lucia Tjarks 1769- Franciscus Antonius van Kessel 1770- Johanna Maria Aletta Vennekers 1780-
|
4
 |
5
 |
6
 |
7 


| |
Henricus Steen 1798- Joanna Maria van Kessel 1803-
|
2
 |
3|
Anna Lucia Steen 1835-1922


 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content