• Born 21 April 1791 - Doezum (Gem. Grootegast)
  • Deceased 17 March 1864 - Grootegast,aged 72 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Fokke E van Bolhuis was landbouwersknecht (1814), landbouwer, koopman, grutter (1845) en wethouder te Grootegast (1861). Verder speelt hij een zeer actieve rol op kerkelijk gebied. Op zaterdag 20 juni 1835 vindt de Afscheiding in Grootegast. In het huis vanWiebe P. van der Molen wordt door ds. H. de Cock de Gereformeerde gemeente gesticht, die zich afscheidt van de Hervormde Kerk. Op de eerste lidmatenlijst van die gemeente van 20-6-1835 staan ook de namen van Fokke Everts van Bolhuis en zijn vrouw Antje Jacobs Bolhuis. Er worden meteen vier ambtsdragers gekozen, die door ds. De Cock worden bevestigd: ouderling 1: Derk Derks Drukker, ouderling 2: Fokke Everts van Bolhuis, diaken 1: Lammert Alberda de With, diaken 2: Luitjen LubbesHoeksema. Voorzitter van de kerkenraad wordt Derk Derks Drukker. Van Bolhuis is scriba vanaf 20-6-1835 tot 12-3-1856. Samen met Derk Derks Drukker uit Stroobos heeft hij de jonge kerk door de moeilijke beginjaren heengeleid. Er worden in het geheim(illegale) kerkelijke bijeenkomsten gehouden. De afgescheidenen in Grootegast vragen regelmatig bij de regering om erkenning van hun kerkgenootschap. Na herhaaldelijk afgewezen te zijn, krijgt men in 1839 eindelijk toestemming om een eigen kerkgebouw te stichten. Fokke Everts van Bolhuis doet in oktober 1842 een poging om toegelaten te worden tot het ambt van predikant. Hij wordt door de classis echter niet toegelaten. Uiteindelijk zal het alleen Derk Derks Drukker in 1844 lukken om predikantte worden. In 1844 komt er een eigen gereformeerde kerk in Grootegast.

Death

Hij is landbouwersknecht (1814), landbouwer, koopman, grutter (1845) en wethouder te Grootegast (1861). Verder speelt hij een zeer actieve rol op kerkelijk gebied. Op zaterdag 20 juni 1835 vindt de Afscheiding in Grootegast. In het huis vanWiebe P. van der Molen wordt door ds. H. de Cock de Gereformeerde gemeente gesticht, die zich afscheidt van de Hervormde Kerk. Op de eerste lidmatenlijst van die gemeente van 20-6-1835 staan ook de namen van Fokke Everts van Bolhuis en zijn vrouw Antje Jacobs Bolhuis. Er worden meteen vier ambtsdragers gekozen, die door ds. De Cock worden bevestigd: ouderling 1: Derk Derks Drukker, ouderling 2: Fokke Everts van Bolhuis, diaken 1: Lammert Alberda de With, diaken 2: Luitjen Lubbes Hoeksema. Voorzitter van de kerkenraad wordt Derk Derks Drukker. Van Bolhuis is scriba vanaf 20-6-1835 tot 12-3-1856. Samen met Derk Derks Drukker uit Stroobos heeft hij de jonge kerk door de moeilijke beginjaren heengeleid. Er worden in het geheim (illegale) kerkelijke bijeenkomsten gehouden. De afgescheidenen in Grootegast vragen regelmatig bij de regering om erkenning van hun kerkgenootschap. Na herhaaldelijk afgewezen te zijn, krijgt men in 1839 eindelijk toestemming om een eigen kerkgebouw te stichten. Fokke Everts van Bolhuis doet in oktober 1842 een poging om toegelaten te worden tot het ambt van predikant. Hij wordt door de classis echter niet toegelaten. Uiteindelijk zal het alleen Derk Derks Drukker in 1844 lukken om predikant te worden. In 1844 komt er een eigen gereformeerde kerk in Grootegast.

Later zal hij en zijn vrouw emigreren naar amerika met hun 2 oudste dochters, een tweeling.

 Sources

  • Birth, Spouse 2, death: www.alle Groningers.nl
  • Spouse 1: www.allegoningers.nl

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Harm Everts van Bolhuis  Klaaske Mennens   
|||
Evert Harms van Bolhuis 1736-1800 Albertje Fokkes 1756-1835
|||
Fokke Everts van Bolhuis 1791-1864