78 last names (137 individuals)

BCDFGJMNPQRSTVnx

Full list: