Infobericht aan bezoekers

close

Wenst u hier een foto van uwverwanten te plaatsen? Dan kan! Stuur de foto('s) doornaar mailto:yourfamily@telenet.be   Click hier voor eenvoorbeeld   www.heemkringokegem.be


 Joannes /Baeijens/, Jan /Baeyens/, Joannes /Baijens/


  • Overleden 21 december 1805 - Okegem

 Ouders

 Relaties en kinderen

 Broers en zusters

 Notities

Aantekeningen

gebeurtenis: Doop [6 Jul 1726] Okegem
werkman, landbouwer,

In 1749 vestigde hij zich aan de hoek van de huidige Leopold­straat en de Brabantersweg, kadas­ternrs. 324 en 325 op de kadasterkaart van 1810. In 1782 was zijn belastbare oppervlakte 310 r. en 18 voeten.

- Akte van verkoping van een huis en erf, 50 r., 64 r. en 80 r. land en 60 r. weide door Lieven Ooghe en Livina De Poorter en consorten, allen erfg. Pieter De Mol. Kopers: Jan Bayens, Jacob Clotman, Jan Van der Speeten, Jan Hendricx en Jacob Neuckermans, 18.09.1747 (akten en contracten, register in privé-bezit/143).
- Akte van lening van 300 g. aangegaan door Jan Bayens zoon van Cornelis bij zijn minderjarige broers en zusters, 27.02.1750 (G.O.A. Okegem op nr. 47/1).
- Proces tussen Lieven en Cornelis Van Schandevel en Cornelis Van den Steen, allen wonend te Denderhou­tem, evenals Jan Baeyens. Huwde met Catharina Van Schandevel te Okegem op tegen Elisabeth Vetzuypens weduwe van Joos Van den Berghe over het bezit van een perceel grond afkomstig van Joanna Van den Steene, 1776-1779 (G.O.A. Okegem op nr. 79 fgeboren te 12, 14vgeboren te, 19; nr. 80/10).

  -- GEDCOM (INDI) -- 1 NAME Joannes /Baeijens/ 2 GIVN Joannes 2 SURN Baeijens 1 NAME Jan /Baeyens/ 2 GIVN Jan 2 SURN Baeyens 1 NAME Joannes /Baijens/ 2 GIVN Joannes 2 SURN Baijens 
  -- GEDCOM (INDI) -- 1 NAME Joannes /Baeijens/ 2 GIVN Joannes 2 SURN Baeijens 1 NAME Jan /Baeyens/ 2 GIVN Jan 2 SURN Baeyens 1 NAME Joannes /Baijens/ 2 GIVN Joannes 2 SURN Baijens 
  -- GEDCOM (INDI) -- 1 NAME Joannes /Baeijens/ 2 GIVN Joannes 2 SURN Baeijens 1 NAME Jan /Baeyens/ 2 GIVN Jan 2 SURN Baeyens 1 NAME Joannes /Baijens/ 2 GIVN Joannes 2 SURN Baijens 
  -- GEDCOM (INDI) -- 1 NAME Joannes /Baeijens/ 2 GIVN Joannes 2 SURN Baeijens 1 NAME Jan /Baeyens/ 2 GIVN Jan 2 SURN Baeyens 1 NAME Joannes /Baijens/ 2 GIVN Joannes 2 SURN Baijens 
  -- GEDCOM (INDI) -- 1 NAME Joannes /Baeijens/ 2 GIVN Joannes 2 SURN Baeijens 1 NAME Jan /Baeyens/ 2 GIVN Jan 2 SURN Baeyens 1 NAME Joannes /Baijens/ 2 GIVN Joannes 2 SURN Baijens 

Aantekeningen

Huwelijken Catharina Schandevel

huwelijk: - Getuigen bij het huwelijk: Corneli­us Baeijens - Cornelius Scannevel.

  Foto's en archief documenten

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Overzicht van de stamboom

Joannes Baeyens ca 1651-1693 Maria Reybosch ca 1652- Joannes Vetsuypens Margareta Steppe †1712
||||


||
Cornelius Baeyens 1688-1763 Maria Francisca Vetsuypens 1689-1727
|||
Joannes Baeyens †1805