• Born 14 January 1837 - Seisbierrum
  • Deceased 20 December 1880 - Easterbierrum,aged 43 years old
  • Arbeider

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

Minuut-akten 1871
Notaris: Gijsbertus Schot
Kantoor: Franeker II
Repertoire: 041086

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Notarieel archief akte(Akte)datum: 11-04-1871Soort akte: koopakte
Verkoper
Thijs Sybes Houtsma wonende te Oosterbierum
Diversen:
Ligging vastgoed: kadastr. Gem. Sexbierum
Bedrag: koopsom fl. 3900
een huis en herberg, sectie D nr. 297

Verkoper
Jan Goslinga wonende te Oosterbierum
Verkoper
Jantje Sybes Houtsma wonende te Oosterbierum
Diversen: gehuwd met Theodorus Mebius

Verkoper
Bote Sybes Houtsma wonende te Oosterbierum
Verkoper
Cornelis Simons Houtstra wonende te Oosterbierum
Koper
Halbe Gerbens Blauw wonende te St. Jacobiparochie

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Thys Sybe Houtsma 1762-1848 Grietje Ennes Ennema 1767-1841 Bote Fredderik Dijkstra Antje Takeles
||||


||
Sybe Thyssen Houtsma 1805-1871 Tietje Botes Dijkstra 1811-1849
|||
Thys Sybe Houtsma 1837-1880