• Born 27 May 1846 - Seisbierrum
 • Deceased 4 May 1936 - Easterbierrum,aged 89 years old
 • Dijkwerker, visser, boer

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

1895 Harlingen, notaris A. H. van Kleffens
Inv. nr. 049096 repertoire nr. 983 d.d. 26 augustus 1895
Openbare verhuring
Betreft de verhuur van percelen land te Sexbierum
Bote Houtsma te Oosterbierum, huurder

Notariële archieven

1900 Harlingen, notaris A. H. van Kleffens
Inv. nr. 049101 repertoire nr. 1683 d.d. 24 november 1900
Openbare verhuring
Betreft de verhuur van bouwland te Sexbierum
- Freerk de Vries te Sexbierum, verhuurder; huurtijd 5 jaar
- Bote Houtsma te Oosterbierum, huurder

Minuut-akten 1871
Notaris: Gijsbertus Schot
Kantoor: Franeker II
Repertoire: 041086

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Notarieel archief akte(Akte)datum: 11-04-1871Soort akte: koopakte
Verkoper
Thijs Sybes Houtsma wonende te Oosterbierum
Diversen:
Ligging vastgoed: kadastr. Gem. Sexbierum
Bedrag: koopsom fl. 3900
een huis en herberg, sectie D nr. 297

Verkoper
Jan Goslinga wonende te Oosterbierum
Verkoper
Jantje Sybes Houtsma wonende te Oosterbierum
Diversen: gehuwd met Theodorus Mebius

Verkoper
Bote Sybes Houtsma wonende te Oosterbierum
Verkoper
Cornelis Simons Houtstra wonende te Oosterbierum
Koper
Halbe Gerbens Blauw wonende te St. Jacobiparochie

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Thys Sybe Houtsma 1762-1848 Grietje Ennes Ennema 1767-1841 Bote Fredderik Dijkstra Antje Takeles
||||


||
Sybe Thyssen Houtsma 1805-1871 Tietje Botes Dijkstra 1811-1849
|||
Bote Sybes Houtsma 1846-1936 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content