Message to visitors

close

In veel gevallen zijn de gezinnen vanaanverwanten van mijn voorouders nietvolledig, daar zij opgezet zijn in kwartierstaatvorm,waarbij het echter wel kon gebeuren dat meerdere leden uit eengezin te maken kregen met voorouders van mijn kwartieren: de hoofdtakken, welke ik wel zo volledig als mogelijk heb uitgewerkt. voorde aanverwante gezinnen der voorouders geld: alleen indienzij relevant bleken voor deze kwartierstaten zijn zij hieraanwezig.

Quesivit etperscrutavit cum experientiaet dedicationemfecerunt Joannes WN Wijkensis, miles ex Tiliaborgis


  • Born 26 February 1797 - Gouda
  • Baptized 1 March 1797 - Gouda
  • Deceased 28 August 1856 - Gouda,aged 59 years old
  • (tabaks) pijpenmaker, Sjouwer

 Spouses and children

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview