Junyent Quintana


  • María 1898-, daughter of Miquel Junyent Rovira and Joaquima Quintana Padró.
  • Montserrat 1905-1985, daughter of Miquel Junyent Rovira and Joaquima Quintana Padró, married to Joan Bautista Roca Caball.