Family Tree

Last update on 10/25/2022


Family Tree Owner

Profile picture of Jean-Pierre van LOOY (jpvl)
Jean-Pierre van LOOY (jpvl)


J'ai déposé ma généalogie sur ce site dans le but de partager le résultat de mes recherches.

Si vous possédez des informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter:

Ik heb deze site over geslachtkunde gerealiseerd in het doel de resultaten van mijn onderzoekingen aan iedereen mede te delen.
Indien U aanvullende informaties bezit, aarzel dan niet mij te contacteren:

I realised this genealogical site in order to share the result of my research.
If you do possess any complementary information, please don't hesitate to contact me:

 Favorite Persons


Favorite individuals

 Most Popular Names


Mariage de Gustave GRULOOS et Marie Aimée MORMAL
1/7>

 Family History

 Latest News 

Loading...