Sosa :1,303,410,905,186,304
  • Born about -740

 Parents

 Spouses, children, grandchildren and great-grandchildren

 Family Tree Preview

    Hsian-Wang de CHINE, Roi de Chine(dynastie Zhou)(-827) ca -860--792 Qiang ......  
  |
12
 |
13
 
  


 
  | 
  Yu-Wang Ji Gongsheng de CHINE, Roi de Chine(dynastie Zhou) ca -820--771 Baosi ......
 |
6
 |
7
 


 |
Ber Isten des HUNS ca -780 Ly-Sze de CHINE, Princesse de Chine(dynastie Zhou) ca -780
|
2
 |
3|
Damah des HUNS ca -740