• Born 17 February 1840 - Harmelen, Woerden, Utrecht
  • Deceased 10 May 1876 - Harmelen, Woerden, Utrecht,aged 36 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Half-siblings

On the side of Joannes Jan Knijff 1802-1885

 Notes

Death

FOUTE NAAM VAN DE MOEDER IN OVERLIJDENSAKTE:
Naam: Maria Knijff Geslacht: V Overlijdensdatum: 10-05-1876
Leeftijd: 36
Overlijdensplaats: Harmelen
vader Jan Knijff
moeder Jannigje van Groeningen
partner Asuerus van Rooijen
Relatie: gehuwd

 Family Note

Marriage with Asuerus van Rooijen

Vader bruidegom Louis van Rooijen
Moeder bruidegom Geertrui Oosterom
Vader bruid Jan Knijf
Moeder bruid Maria Dongelmans


Raadsels rond Maria Knijff [bron: Hans Knijf]
Uitgebreid onderzoek in diverse archieven heeft aan het licht gebracht dat Maria Knijff geboren op 17 februari 1840 in zowel Harmelen als Haarlem getrouwd is geweest en kinderen heeft gekregen. Ook bestaan er van beide plaatsen een overlijdensakte van Maria. Hieronder haar verhaal dat uit alle gegevens te halen is. Helaas is de waarheid omtrend Maria niet achterhaald zodat de raadsels rond Maria Knijff vooralsnog onopgelost blijven.

Maria Knijf is geboren in Harmelen op 17 februari 1840 in Harmelen als dochter van Jan Knijff en Maria Dongelmans. Zij trouwt op 23 oktober 1868 met Asuerus van Rooijen. Ruim een maand na de geboorte van hun vierde kind overlijd Maria op 10 mei 1876. Dit alles vastgelegd in diverse akten te Harmelen.

Uit verschillende akten uit de gemeente Haarlem blijkt echter het volgende:

Maria Knijf geboren 17 februari 1840 als dochter van Jan Knijf en Maria Dongelmans trouwt op 11 juni 1873 met Hendricus Johannes Wisker geboren 4 mei 1840 te Haarlem als zoon van Johannes Hermanus Wisker en Anna Maria Hoens. Op hun trouwdag erkennen beide echtlieden drie kinderen,
1. Johannes Hermanus geboren 24 januari 1867 uit Wilhelmina Knijf oud 24 jaar. (Wilhelmina Knijf kreeg op 22 mei 1865 een ongeboren kind zij was toen 23 jaar. Bij deze aangifte geen vader genoemd. Van Wilhelmina die voor 22 mei 1842 geboren moet zijn is niets te vinden!),

2. Pieter Knijf geboren 11 maart 1869 en
3. Alida geboren 3 februari 1871 beiden uit Maria Knijf.
Ook bij deze aangiften geen vader opgegeven. Deze vier kinderen werden geboren in het Elisabeth Gasthuis aan het Groot Heiligland te Haarlem. De aangifte werd gedaan door de 'vader' van het Gasthuis Albertus Hamer. Op de geboorteakten van deze laatste twee kinderen is de leeftijd van Maria respectievelijk 26 en 28 jaar wat in zou houden dat zij voor 24 januari 1843 geboren moet zijn en na 24 januari 1841!

Samen krijgen Henricus en Maria nog twee zonen.

De huwelijkse bijlage, bestaande uit een extract uit een register van geboorte der gemeente Harmelen, blijkt dat het om bovenstaande Maria gaat, geboren in 1840. Dus bijna drie jaar voor haar overlijden volgens het overlijdensregister van de gemeente Harmelen trouwt Maria in Haarlem?
Om het ingewikkeld te maken trouwt Jan Knijff in 1849 met Jannigje van Groeningen en noemen hun eerste kind ook Maria. Maar deze Maria is eenvoudig te volgen via trouwakten en is zeker niet bovengenoemde Maria Knijff.
Verwarrend is ook dat op de overlijdensakte van Maria in 1876 als moeder wordt opgegeven Jannetje van Groeningen. Deze is op dat moment wel de moeder maar niet de biologische moeder zoals die moet worden aangegeven op een dergelijke akte.
Is dit een vorm van identiteitsfraude? Maar met wat voor reden dan?
Wat kan er gebeurd zijn?
Is er een tweede Maria Knijf dochter van Jan Knijff en Maria Dongelmans eveneens geboren op 17 februari 1840? Zeer waarschijnlijk niet!
Kende Wilhelmina Knijf Maria uit Harmelen en heeft zij haar indentiteit aangenomen? Omdat er niets van Wilhelmina te vinden is is hier geen antwoord op te geven. Vreemd is dat toen er door de gemeente Haarlem een uitreksel van het geboorteregister van Maria is aangevraagd t.b.v het aanstaande huwelijk bij de gemeente Harmelen dat geboorte-extract zonder meer is afgegeven.
De Harmelense gemeenschap was in die tijd zo klein dat de desbetreffende gemeenteambtenaar Asuerus van Rooijen en Maria Knijff gekend moet hebben en toen dus geweten moet hebben dat deze al getrouwd waren. Ambtenaar van Geijtenbeek ondertekende de huwelijksakte van Asuerus en Maria op 23 oktober 1868 en ondertekende ook het extract op 19 mei 1873 dat werd opgestuurd naar Haarlem. Een maand eerder op 24 maart 1873 tekent dezelfde notarisklerk de geboorteaangifte van Johannes Bernardus, kind van Asuerus en Maria!

Is Maria van Asuerus weggelopen en in Haarlem beland? Waarschijnlijk niet, waarom doet Asuerus anders in 1876 aangifte van het overlijden van Maria? Als ze dan al weggegaan is zou dat al 5 maanden na hun huwelijk moeten zijn geweest aangezien Mariain maart 1869 een kind krijgt in Haarlem.
De sleutel ligt waarschijnlijk bij Wilhelmina Knijff. Was zij familie van Maria en heeft zij om een of andere reden haar identiteit aangenomen? Het is aannemelijk dat Wilhelmina de naam Maria heeft aangenomen omdat dit zou kloppen met de leeftijden op de geboorteakten van de vier kinderen die geboren zijn voor het huwelijk van Maria en Henricus. Omdat er geen vader bij de vier kinderen wordt opgegeven is het goed mogelijk dat Wilhelmina in de prostitutie in Haarlem werkte. De naamsverandering van Wilhelmina in Maria werd definitief toen zij trouwde met Henricus Johannes Wisker. Werd notarisklerk Geijtenbeek in Harmelen omgekocht om het geboorteuittreksel van Maria naar Haarlem op te sturen en wellicht alle sporen van Wilhelmina uit te wissen? Als dit zo is zal dit raadsel niet opgelost kunnen worden en blijft het gissen naar wat er werkelijk gebeurd is!

 Family Note

Marriage with Hendricus Johannes Wisker

Vader van de bruidegom Johannes Hermanus Wisker
Moeder van de bruidegom Anna Maria Hoens
Vader van de bruid Jan Knijf
Moeder van de bruid Maria Dongelmans
beroep bg: voerman, bd dienstbode

 Sources

  • Birth: Utrechts Archief Harmelen 1840 aktenr 8
  • Spouse 1: Utrechts Archief Toegangnr: 481 Inventarisnr: 841 Harmelen Aktenummer: 9
  • Spouse 2: Noord-Hollands Archief Haarlem 1873 Aktenr 27
  • Death: Utrechts Archief Toegangnr: 481 Inventarisnr: 376 Harmelen Aktenummer: 17

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Bartolomeus Bart Knijff ca 1753-1833 Maria Kooijman ca 1767-1810 Cornelis Dongelmans ca 1775-1862 Joanna Jannigje Houdijk ca 1778-1853
||||


||
Joannes Jan Knijff 1802-1885 Maria Dongelmans 1805-1843
|||
Maria Knijf 1840-1876