• Born 23 March 1855 - Makkum (Fr)
  • Deceased 17 November 1913 - Amsterdam (NH),aged 58 years old
  • Schipper

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note


_COMM: Foto ( Argief foto )
Op 17-11-1913 hebben twee politeiagenten 's morgens om kwart voor acht verklaart dat Djurre Wagenmakers van beroep werkman wonende te Vlaardingen is overleden.(als aantekening op de kaart is vermeld dat Djurre niet is overleden en in Vlaardingen woont.) In het Genealogys Jierboek 1995,een uitgave van de Fryske Akademy te Leeuwarden.In dit jaarboek is een artikel opgenomen,getiteld: "Friese veroordeelden in Veenhuizen en Ommerschans 1896-1901".Uit de genoemde periode zijn de signalamentskaarten overgeleverd van de veroordeelden die in de rijkswerkinrichtingen Veenhuizen en Ommerschans verbleven.De Friese veroordeelden zijn uit dit bestand gelicht en in het jaarboek opgenomen.Hieronder bevond zich Djurre.Gedateerd 17-01-1900.Hij werd veroordeeld voor de rechtbank te Amsterdam tot 2 maanden hechtenis,wegens verzet tegen ambtenaar in functie in het jaar 1888.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Leendert Sietzes Wagenmakers 1787-1828 Neeltje Harmens de Vries 1792-1877  
|||
Sietze Wagenmakers 1818-1885 Jetske Heegstra 1820-1876
|||
Djurre Wagenmakers 1855-1913