Message to visitors

close

Deze informatie is gebaseerd op Geni (zie source) wat veel meer informatie bevat (Soms alleen te raadplegen door familie). In Geni kunnen verschillende gebruikers samenwerken. Een groot deel van de gegevens is dan ook afkomstig van andere gebruikers. Raadpleeg Geni voor de meest actuele gegevens.

This information is based on Geni (see source) which has much more information (sometimes only visible for family). In Geni users can work together. Most data therefore is from different users. Please visit Geni for the most recent information.


Family Tree owner : Job WATERREUS (jwaterreus)

Dit zijn gegevens van Geni (www.geni.com) van mijn verwante families.

Gegevens op Geni wijzigen regelmatig. De gegevens hier zijn een moment opname. Bij elke persoon is een link naar de actuele gegevens op Geni opgenomen. Raadpleeg s.v.p. altijd de actuele informatie via deze linkjes.

Met Geni kan men samen aan een stamboom werken. Veel van de hier getoonde gegevens worden ingevoerd/beheerd door anderen en die gegevens kan ik ook niet aanpassen. Ik kan eventueel wel een maitje doorsturen naar de betreffende beheerder.

This data is based on Geni (www.geni.com) data for related families.

Information on Geni changes. The information shown here does not, but a link to the actual data is provided, so please always use it so see the actual info on Geni.

Geni is a collabarational database. Much of the data on Geni is  registered/managed by others; the data for those people I cannot modify. However it may be possibly for me to forward a mail to the relevant manager.

Favorite PersonsOther individual :

Map


Rotterdam, South Holland | Austria | Bavaria | Germany | France | Belgium | Netherlands | Den Haag | The Hague, South Holland | Rotterdam, South Holland, The Netherlands | Italy | Katwijk, South Holland | Norway | Luxembourg | Bar le Duc
Number of Individuals : 281,022  Last update on 07/12/2021

Familie Knoppert

>


Latest News

Loading...