Message d'information du propriétaire de l'arbre

close

Deze informatie is gebaseerd op Geni (zie source) wat veel meer informatie bevat (Soms alleen te raadplegen door familie). In Geni kunnen verschillende gebruikers samenwerken. Een groot deel van de gegevens is dan ook afkomstig van andere gebruikers.
Kijk ook eens op http://jjw0.herobo.com/index.htm en http://jjw0.hol.es/test/test-index.htm

This information is based on Geni (see source) which has much more information (sometimes only visible for family). In Geni users can work together. Most data therefore is from different users.
Please also look at http://jjw0.herobo.com/index.htm and http://jjw0.hol.es/test/test-index.htm

 Van Adrichem, van Adrichem


1.
o Adriaan Claaszoon & Aeghjen van Crooswijk
o Nicolaes (Claes) Adriaenszoon †ca 1517 & Belij Simons
o Athalia Claesdr †1560 &ca 1545 Reijer Vranckenszoon van Adrichem
...
o Nicolaes (Claes) Adriaenszoon †ca 1517 & Machteld Claes Franckendr van de Bergh
o Philip Claeszoon †1584 & Maritgen Claesdochter †ca 1580
o Ariaantje Phillips ca 1555- & Adriaen Michielsz van Pijnacker ca 1550-ca 1632
...
2.
o Aeltge Mathijsdr. ca 1572-ca 1625 & Dirck Jacobsz van Adrichem †ca 1624
3.
o Agatha ca 1825- &1852 Leendert Hofsteede 1822-
4.
o Claes Adriaensz Adriaensz ca 1410- & Lijsbeth Claes Franckendr x ca 1410-
o Adriaen Claesz Claesz ca 1440- & Aeghjen van Crooswijk ca 1435-
o Nicolaas Adriaensz ca 1470-ca 1517 &ca 1498 Machteld Claes Franckendr Van de Berg(h) ca 1475-ca 1535
o Bely Claesse ca 1500-ca 1584 &ca 1525 Claes Cornelisz Overgaauw ca 1500-
...
o Adriaen Claesz 1503-1560 &1527 Baertgen Corssendr. Van Vliet Van der Woerd ca 1512-ca 1575
o Adriana ca 1530- & Frans Pietersz Borren van Overschie ca 1530-
...
o Nicolaas Adriaansz ca 1538-ca 1607 &ca 1570 Maritgen Fransdr Meerman ca 1540-1606
o Grietgen Claesdr ca 1572- &1594 Jan Vranckensz Kuyper ca 1572-
o Maritgen Claesdr ca 1573- &1595 Boudewijn Ottesz van de Roscamp
o Baertge Claesdr ca 1575-1601 &1593 Pieter Willemsz van der Hoeff 1565-1642
...
o Philips Claesz †ca 1623 & Trijntgen Cornelisdr x
o Geertruid Adriaansdr ca 1540-
o Maartgen Adriaansdr ca 1542-
o Jacob Adriaensz 1547-1619 &1575 Maritgen Bruijnsdr (Maria) van der Dussen ca 1556-
o Adriaen Jacobsz Adriaan Van Adrichem & Alida Gerrits (Aeltgen) van der Eijck
o Mr. Jacob Adriaensz 1613-1640 &1635 Sara Jacobsdr van der Graeff 1613-1650
o Magdalena Jacobsdr. Van Adrichem 1639-1684 &1654 Harpert Maertenszoon Tromp 1627-1691
...
o Emerentje Jacobsdr. Van Adrichem
o Jacob Adriaensz 1547-1619 &1599 Maritgen Ariensdr x
o Machteld Adriaensdr ca 1551-
o Philips Claesz & Maritgen Claesdr x
o Elias Claesz & Adriane Dircxdr x
o Fijtgen Adriaens & Vranck Claesz van der Bergh
5.
o Claes(t)gen (Claeske) Jacobs & Aelbrecht Jacobsz. Van der Graeff
6.
<<
o Joris & Leentje Cornelisdr
o Arent Jorisz ca 1610- & Saertje Pouwelsdr van Neyerop ca 1610-ca 1676
o Vranck Arentsz 1635-ca 1698 & Ariaantje Jansdr van der Heijde ca 1630-ca 1693
o Vranck Arentsz 1635-ca 1698 & Trijntje Heijndricks
o Joris & Katrijne van der Meulen ca 1565-
7.
o Frank Arentsz ca 1635-ca 1699 & Anna Jans van Heyde †1693
o Lijsbeth Frankendr & Jan Cornelisz van der Hout ca 1651-
...
8.
<<
o Dirck Jacobsz †ca 1624 & Aeltge Mathijsdr. van Adrichem ca 1572-ca 1625
9.
o Maartje Pietersdochter ca 1650- & Claes Claeszoon Noordemeer ca 1650-
...
10.
o Maria ca 1822-1901 & Adrianus Hofsteede 1820-1898
11.
<<
o Magdalena Pietersdr 1786-1848 &1817 Alebregt Aalbregt Koelewijn 1787-1857
...
o Cornelia Pietersdr †1849 &1804 Cornelis Arysz Ammerlaan 1775-1832
...
12.
o Reijer Vranckenszoon &ca 1545 Athalia Claesdr van Adrichem †1560
o Vranck Reijersz ca 1545-1625 & Katrijn Cornelisdr
o Reijer Vrancken †1633 & Neeltgen Jansdr van Ruijven †1681
o Reijer Vrancken †1633 & Maritgen Jan Willem Corssenzoondr. van Vliet
o Tryntje Reijersdr ca 1610- & Willem Cornelisz van Rijt †ca 1636
o Tryntje Reijersdr ca 1610- & ? ?
o Tryntje Reijersdr ca 1610- & Huygh Cornelisz Arckesteijn ca 1608-ca 1667
o Soetgen Vranckendochter
o Anneke Vranckendochter
o Cornelis Vranckenzoon
o Pieter Vranckenzoon
o Athalia Vranckendr & Pieter Huijbrechtsz van der Valck
...
o Thijs Reijerszoon & unknown van Adrichem
o Athalia Reijersdochter
o Reijer Thijssen
o Trijntje Reijersdr †1836
13.
o Trijntje Cornelisdr ca 1610-1647 &ca 1629 Huygh Cornelisz Arckesteijn ca 1608-ca 1667
...
14.
o Wilhelmina Adriaansdr & Andries van Foreest ca 1466-ca 1516
15.
o unknown & Thijs Reijerszoon van Adrichem
...
 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content