Infobericht aan bezoekers

close

Deze informatie is gebaseerd op Geni (zie source) wat veel meer informatie bevat (Soms alleen te raadplegen door familie). In Geni kunnen verschillende gebruikers samenwerken. Een groot deel van de gegevens is dan ook afkomstig van andere gebruikers.
Kijk ook eens op http://jjw0.herobo.com/index.htm en http://jjw0.hol.es/test/test-index.htm

This information is based on Geni (see source) which has much more information (sometimes only visible for family). In Geni users can work together. Most data therefore is from different users.
Please also look at http://jjw0.herobo.com/index.htm and http://jjw0.hol.es/test/test-index.htm


M  Floris I van Holland Count of Holland

(Floris I van Holland)


 • Geboren (BET_ABT_1025_TO_ABT_1040) - Vlaardingen, Zuid Holland, Netherlands
 • Gedoopt - Count of, Holland, Lord of, Friesland
 • Overleden op 28 juni 1061 - Nederhemert, Zaltbommel, Gelderland, The Netherlands
 • Begraven - Egmond, North Holland, Netherlands

 Ouders

 Relaties, kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen

 Notities

Aantekeningen


naam achtervoegsel: Graaf van Friesland

beroep: geni:job_title Comte (Greve)

beroep: geni:job_title Graaf van Holland

beroep: geni:job_title graaf (1049-1061)

beroep: geni:job_title Count of Holland

beroep: geni:job_title Comte, de Hollande, Comte, de Frise occidentale

beroep: Count of Holland

beroep: rond 1049 Count of Holland
geni:occupation Count, 1049-1061, de Frise, Comte (Greve),

from "Our Folk" by Albert D Hart, Jr.
ES II:2
Ancestral File Number:<AFN> 7Z0Z-Z7
Ancestral File Number:<AFN> 7Z0Z-Z7
Alias:<ALIA> Florence of Holland
Alias:<ALIA> Florent I of Holland or Floris of Holland
COUNY
_P_CCINFO 1-20792
ES II:2
Floris I graaf van Holland Geslacht : Man Geboren : 1017-1025 te Vlaardingen Overleden : 28 Jun 1061 te Nederhemert (Nbr, begraven in Egmond) Vader : Dirk III van Holland Moeder : Othelhildis (Mathilde) van Saksen (Nordmark Haldensleben
graaf van Holland ter opvolging van zijn broer Dirk IV (gesneuveld Dordrecht 1049); tracht zijn macht uit te breiden in de Bommelerwaard, doch vermoord Nederhemert 28 jun1 1061, begraven Egmond. SLUIPMOORD OP GRAAF FLORIS. Nederhemert 28 juni 1061; Graaf Floris van Holland is door een handlanger van bisschop Willem van Utrecht, heer van Cuijk, vermoord. Zijn weduwe, de Hollandse gravin Gertrudis, neemt voorlopig de voogdij over haar minderjarige zoon Dirk V op zich. Het bericht van de sluipmoord is in de Domstad goed ontvangen. Floris, opvolger van zijn broer Dirk IV, zette de expansiepolitiek voort ten koste van de Utrechtse bisschop. Diens bezittingen liepen voortdurend gevaar.De graven van Holland verkeren echter sinds kort tussen twee vuren. In het oosten zetelt de machtige bisschop van Utrecht, terwijl zich in het noorden een nieuwe tegenstander heeft aangediend, graaf Egbert van Friesland. Deze heeft ten koste van aartsbisschop Adalbert van Bremen beslag weten te leggen op het gebied tussen Vlie en Eems en zet de graaf van Holland daar de voet dwars. Voorlopig ontbeert Holland na de dood van Floris echter een krachtdadige leider. Bron: Kwartierstaat De Hek kwnr. 3.368.813.170
Floris I (1017-1061), Graaf van Holland wordt vermoord te Neder-Hemert. Bisschop Willem van Utrecht ziet hierin een kans om al het gebied van Floris I te voegen bij het Sticht, omdat het zoontje Dirk V van Floris I nog minderjarig is. De weduwe van Floris I huwde Graaf Robrecht de Fries van Vlaanderen broer van Boudewijn VI van Vlaandren.
volgde zijn broer Dirk IV op als graaf van Holland 1049-1061, trachtte zijn macht uit te breiden
in de Bommelerwaard doch werd vermoord bij Nederhemert, GE 28 juni 1061 door handlangers van bisschop Willem van Cuijk.
COUNT OF HOLLAND
Floris I van Holland, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 29) geb. ca. 1021, ovl. 28.06.1061 bij Nederhemert (vermoord), (zie info 545) begraven in Egmond, abdijkerk, ref. nr. 06.03.2004 GrJ389, GrP, ES I.1-11.11,40,13 Hij trouwde met Gertrudis van Saksen.
Graaf van Friesland (Holland) 1049-1061 als opvolger van zijn broer Dirk IV (gesneuveld bij Dordrecht). Zijn broer wordt in 1049 gedood door de bisschoppen van Utrecht, Metz en Luik. Hij is kinderloos en zijn broer Floris I wil hem opvolgen maar moet vluchten. De relatie met de keizer en de bisschoppen blijft slecht. Hij raakt in conflict met de keizer over de tol op de Merwede. Bovendien probeert hij zijn bezit in het rivierenland uit te breiden en komtdaardoor in conflict met bisschop Willem van Cuijck. Regentes Agnes gaf in 1058 bisschop Willem van Cuijk van Utrecht, Lambert III van Leuven, Wichard van Gelder, Anno aartsbisschop van Keulen, Theoduinus bisschop van Luik en Egbert van Brunswijk, de markgraaf van Friesland (Friesland en Groningen), opdracht om Floris tot de orde te roepen. Het lukt Floris zelfs om Lambert III van Leuven krijgsgevangen te maken maar de volgende jaren gebeurt er weinig. Deeerste echte slag werd in 1061 uitgevochten bij Oud-Heusden. Floris was zwaar in de minderheid en had daarom het slagveld met grote aantallen valkuilen voorbereid. Zo werd raakten zijn tegenstanders in grote verwarring en werd een groot aantal ook direct al buiten gevecht gesteld. Floris wist daarna de slag eenvoudig te winnen. De volgende slag vond op 28 06 1061 plaats bij Nederhemert. Floris viel de troepen van Keulen, Brunswijk en Cuijck aan en wist zesnel te verjagen. De Friezen gingen vervolgens rusten in de schaduw van de bomen langs de Maas. Herman van Cuijck hergroepeerde zijn troepen en overviel de nietsvermoedende Friezen. Floris werd samen met honderden van zijn mannengedood. Uit skeletonderzoek bleek dat Floris 2,04 meter lang moet zijn geweest, rechtshandig was en zeer gespierd. Breed in de schouders, smal in de heupen, lichte X-been neiging, brede hals en strakke rechte mond. Overigens staan de skeletten van het Hollandse gravenhuis tegenwoordig ter discussie, de onderzochte skeletten zouden ook uit een ouder grafveld afkomstig kunnen zijn.
Floris I van Holland, geboren omstreeks 1030 in Vlaardingen (ZH-NLD). Floris is overleden op 28-06-1061 in Nederhemert (Nld), ongeveer 31 jaar oud (oorzaak: vermoord door de graaf van Cuijk). Hij is begraven te Abdijkerk - Egmond(NH-Nld). Notitie bij Floris: Floris I volgde op 13 jan 1049 zijn broer Dirk IV als graaf van Holland op nadat deze te Dordrecht was gesneuveld. Hij huwde omstreeks 1050 Geertruid van Saksen uit het Huis Billung. Uit dit huwelijkwerden drie kinderen geboren, Dirk, die als Dirk V zijn vader opvolgde, Floris en Bertha, die later huwde met Koning Filips I van Frankrijk. Floris I ontleende zijn gezag rechtstreeks aan dat van de Duitse Keizer. Hij zou een vechtlustig en roemrijk man geweest zijn en trachtte zijn macht verder naar het oosten uit te breiden. Na een gewonnen strijd bij Hemert (nu Nederhemert) in de Bommelerwaard tegen Ecbert I van Friesland werd hij op 28-06-1061 vermoord door de Graaf van Kuik, een handlanger van bisschop Willem van Utrecht en die geassisteerd werd door enkele helpers. Naar overlevering op het moment dat hij vermoeid door de strijd onder een boom lag te rusten. Deze moord werd waarschijnlijk op aandringen van de Bisschop van Utrecht gepleegd. Door J.M. van Hemert werd in 1749 in het werk ´Korte levensbeschrijving der Hollandsche Graven´ zijn dood als volgt weergegeven: ´De zegepralende veldheer, te stoutop het bevogte voordeel, en door de hitte van de dag afgeslooft, had zig te Hemert, onder ene aangename en verkwikkelijke belommeringe van het geboomte, tot de rust geschikt; en de vermoeide krijgsknegten, ook niets anders verlangende, hadden zich rondom dat beminde legerhoofd op den grond nedergelegd. De een zowel als de ander, door de betoverende en onwederstaanbare kragt van de slaap overwonnen, die ongevoelig de afgematte leden bekropen had, wierden door den Grave van Kuik verrast en merendeels verslagen. Op die wijze verdween Floris, die niet anders dan in den slaap kon overwonnen worden; en die door de reizende zon als overwinnaar begroet was, kreeg met de nederdalende de onderlaag, en ontruimde dus voor altoos den Aardbodem´. Hij was meer dan 2 meter lang. Titel: van 13-01-1049 tot 1061 Graaf van Holland Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1050 met de ongeveer 22-jarige 3548643447 Geertruid van Saksen-Billung, geboren omstreeks 1028 in Schweinfurt, Beieren (Dld). Geertruid is overleden op 04-08-1115, ongeveer 87 jaar oud. Zij is begraven te St.Walburgskerk - Veurne (Blg).
Floris I volgde in 1049 zijn broer Dirk IV als graaf op nadat deze te Dordrecht was gesneuveld. Hij huwde omstreeks 1050 Geertruid van Saksen uit het Huis Billung. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, Dirk, die als DirkV zijn vader opvolgde, Floris en Bertha, die later huwde met Koning Filips I van Frankrijk. Floris I ontleende zijn gezag rechtstreeks aan dat van de Duitse Keizer. Hij zou een vechtlustig en roemrijk man geweest zijn en trachttezijn macht verder naar het oosten uit te breiden. Na een gewonnen strijd bij Hemert (nu Nederhemert) in de Bommelerwaard werd hij op 28-06-1061 vermoord door de Graaf van Kuik, die werd geassisteerd door enkele helpers. Naar overlevering op het moment dat hij vermoeid door de strijd onder een boom lag te rusten. Deze moord werd waarschijnlijk op aandringen van de Bisschop van Utrecht gepleegd. Door J.M. van Hemert werd in 1749 in het werk 'Korte levensbeschrijving der Hollandsche Graven" zijn dood als volgt weergegeven: 'De zegepralende veldheer, te stout op het bevogte voordeel, en door de hitte van de dag afgeslooft, had zig te Hemert, onder ene aangename en verkwikkelijke belommeringe van het geboomte, tot de rust geschikt; en de vermoeide krijgsknegten, ook niets anders verlangende, hadden zich rondom dat beminde legerhoofd op den grond nedergelegd. De een zowel als de ander, door de betoverende en onwederstaanbare kragt van de slaap overwonnen, die ongevoelig de afgematte leden bekropen had, wierden door den Grave van Kuik verrast en merendeels verslagen. Op die wijze verdween Floris, die niet anders dan in den slaap kon overwonnen worden; en die door de reizende zon als overwinnaar begroet was, kreeg met de nederdalende de onderlaag, en ontruimde dus voor altoos den Aardbodem.'Vermoord bij Nederhemert 28 juni 1061 door een handlanger van bisschop Willem van Cuijk, begr. in de Abdijkerk van Egmond, tr. omstr. 1050
Murdered near Nederhemert, Gelderland, Netherlands
Floris I, Count of Holland
h t t p : / / t r e e s . a n c e s t r y . c o m / r d ? f = i m a g e&guid=36c4b390-b1e8-4537-ab6a-b4e56fbe2d89&tid=312040&pid=-1957032345
10/150. Floris I graaf van Holland ter opvolging van zijn broer Dirk IV (gesn. Dordrecht 1049); tracht zijn macht uit te breiden in de Bommelerwaard, doch vermoord Nederhemert 28-6-1061, begr. Egmond, tr. ca. 1050 Geertruid van Saksen, overl. 3 of 4-8-1113, begr. Veurne (St.-Walburg), dr. van Bernhard II hertog van Saksen (uit het Huis Billung) en Eilica van Schweinfurt.
Floris I volgde in 1049 zijn broer Dirk IV als graaf op nadat deze te Dordrecht was gesneuveld. Hij huwde omstreeks 1050 Geertruid van Saksen uit het Huis Billung. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, Dirk, die als DirkV zijn vader opvolgde, Floris en Bertha, die later huwde met Koning Filips I van Frankrijk. Floris I ontleende zijn gezag rechtstreeks aan dat van de Duitse Keizer. Hij zou een vechtlustig en roemrijk man geweest zijn en trachttezijn macht verder naar het oosten uit te breiden. Na een gewonnen strijd bij Hemert (nu Nederhemert) in de Bommelerwaard werd hij op 28-06-1061 vermoord door de Graaf van Kuik, die werd geassisteerd door enkele helpers. Naar overlevering op het moment dat hij vermoeid door de strijd onder een boom lag te rusten. Deze moord werd waarschijnlijk op aandringen van de Bisschop van Utrecht gepleegd. Door J.M. van Hemert werd in 1749 in het werk 'Korte levensbeschrijving der Hollandsche Graven" zijn dood als volgt weergegeven: 'De zegepralende veldheer, te stout op het bevogte voordeel, en door de hitte van de dag afgeslooft, had zig te Hemert, onder ene aangename en verkwikkelijke belommeringe van het geboomte, tot de rust geschikt; en de vermoeide krijgsknegten, ook niets anders verlangende, hadden zich rondom dat beminde legerhoofd op den grond nedergelegd. De een zowel als de ander, door de betoverende en onwederstaanbare kragt van de slaap overwonnen, die ongevoelig de afgematte leden bekropen had, wierden door den Grave van Kuik verrast en merendeels verslagen. Op die wijze verdween Floris, die niet anders dan in den slaap kon overwonnen worden; en die door de reizende zon als overwinnaar begroet was, kreeg met de nederdalende de onderlaag, en ontruimde dus voor altoos den Aardbodem.'Vermoord bij Nederhemert 28 juni 1061 door een handlanger van bisschop Willem van Cuijk, begr. in de Abdijkerk van Egmond, tr. omstr. 1050
Florent_Ier_de_Hollande
http://trees.ancestry.com/rd?f=image&guid=6ad4c690-40a7-48e9-9b9c-ba3eef03082d&tid=9784512&pid=-641592208
http://en.wikipedia.org/wiki/Floris_I%2C_Count_of_Holland
http://trees.ancestry.com/rd?f=document&guid=0af70feb-c2d4-4c70-82e4-6d0294c58418&tid=9784512&pid=-641592208
He was murdered.
10/150. Floris I graaf van Holland ter opvolging van zijn broer Dirk IV (gesn.
Dordrecht 1049); tracht zijn macht uit te breiden in de Bommelerwaard, doch
vermoord Nederhemert 28-6-1061, begr. Egmond,
tr. ca. 1050
Geertruid van Saksen, overl. 3 of 4-8-1113, begr. Veurne (St.-Walburg), dr. van
Bernhard II hertog van Saksen (uit het Huis Billung) en Eilica van Schweinfurt.-- GEDCOM (INDI) -- 1 NAME Floris I /van Holland/ Graaf van Friesland 2 _MAR van Holland 2 NICK Count Floris I von Westfriesland 1 CHR 2 PLAC Count of, Holland, Lord of, Friesland 1 CHR 2 PLAC Count of, Holland, Lord of, Friesland 1 BAPL 2 DATE 20 DEC 1941 1 BAPL 2 DATE 20 DEC 1941 1 BAPL 2 DATE 20 DEC 1941 1 BAPL 2 DATE 20 DEC 1941 1 BAPL 2 DATE 20 DEC 1941 1 BAPL 2 DATE 20 DEC 1941 1 BAPL 2 DATE 20 DEC 1941 1 ENDL 2 DATE 10 APR 1942 2 PLAC LOGAN 1 ENDL 2 DATE 10 APR 1942 1 ENDL 2 DATE 10 APR 1942 1 ENDL 2 DATE 10 APR 1942 1 ENDL 2 DATE 10 APR 1942 1 ENDL 2 DATE 10 APR 1942 2 PLAC LOGAN 1 ENDL 2 DATE 10 APR 1942 2 PLAC LOGAN 1 SUBM http://www.geni.com/family-tree/index/4591028

 Bronnen

  Foto's en archief documenten

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Overzicht van de stamboom

     
 
 
 
? ?   ? ?
|
2
  |
3|
Floris I Count of Holland van Holland


 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content