• Born 13 November 1848 - No 15, Linköping (E)
 • Deceased 10 December 1933 - Duran 9, Linköping (E),aged 85 years old
 • Militär, grundare av Östergötlands Museum; ogift

 Parents

 
 • Bokförläggare i Linköping, riksdagsman, löjtnant
 •  Siblings

   Half-siblings

  On the side of Carl Fredrik Ridderstad, born 18 October 1807 - Riddersholms Fideikommiss, Rådmansö (AB), deceased 12 August 1886 - T 15, Linköping (E) aged 78 years old , buried 17 August 1886 - Linköping (E),
  Bokförläggare i Linköping, riksdagsman, löjtnant

   Paternal grand-parents, uncles and aunts

   Notes

  Individual Note

  Kadett vid Karlberg 1868-06-02. Utexaminerad 1871-11-30. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet s. å. 15/12. Löjtnant 1878-06-07. Ordförande i styrelsen för Östergötlands museum (vilket han grundlagt) 1884. Intendent därst. s. å. Ledamot av Linköpings stads drätselkammare 1886-1896. Kapten 1889-09-05. RVO 1893-07-12. Korresponderande LHA 1894-02-10. RSO s. å. 1/12. Avsked från regementet 1897-07-01. RNO 1906-12-01. KVO2kl 1922-11-25. Har bl. a. utgivit Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland (1875-1879). Arrenderade Slagstorp i Ljungs socken, Östergötlands län och har ägt gårdsandelar i Linköping samt 1886-1893 del i Berga i S:t Lars socken, Östergötlands län samt äger nämnda egendom sedan 1893.

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview

  Carl Fredrik Ridderstad 1781-1835 Märta Charlotta Hedvig Wallenstråle 1775-1832  
  ||  |
  Carl Fredrik Ridderstad 1807-1886 Emilie (Amalia) Widoff 1823-1886
  ||  |
  Carl Anton August Ridderstad 1848-1933