• Born 13 November 1848 - No 15, Linköping (E)
 • Deceased 10 December 1933 - Duran 9, Linköping (E) , age at death: 85 years old
 • Militär, grundare av Östergötlands Museum; ogift

 Parents

 
 

 Siblings

 Half-siblings

On 's side Carl Fredrik Ridderstad, born 18 October 1807 - Riddersholms Fideikommiss, Rådmansö (AB), Deceased 12 August 1886 - T 15, Linköping (E) age at death: 78 years old , buried 17 August 1886 - Linköping (E), Bokförläggare i Linköping, riksdagsman, löjtnant

 Paternal grand-parents, uncles and aunts Notes

Individual Note

Kadett vid Karlberg 1868-06-02. Utexaminerad 1871-11-30. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet s. å. 15/12. Löjtnant 1878-06-07. Ordförande i styrelsen för Östergötlands museum (vilket han grundlagt) 1884. Intendent därst. s. å. Ledamot av Linköpings stads drätselkammare 1886-1896. Kapten 1889-09-05. RVO 1893-07-12. Korresponderande LHA 1894-02-10. RSO s. å. 1/12. Avsked från regementet 1897-07-01. RNO 1906-12-01. KVO2kl 1922-11-25. Har bl. a. utgivit Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland (1875-1879). Arrenderade Slagstorp i Ljungs socken, Östergötlands län och har ägt gårdsandelar i Linköping samt 1886-1893 del i Berga i S:t Lars socken, Östergötlands län samt äger nämnda egendom sedan 1893.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Carl Fredrik Ridderstad 1781-1835   Märta Charlotta Hedvig Wallenstråle 1775-1832    
| ||
Carl Fredrik Ridderstad 1807-1886   Emilie (Amalia) Widoff 1823-1886
| ||
Carl Anton August Ridderstad 1848-1933 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content