• Born 13 August 1843 - No 15, Linköping (E)
 • Deceased 22 January 1930 - Bankesta, Överjärna (AB),aged 86 years old
 • Buried 29 January 1930 - Överjärna (AB)
 • Överste

 Parents

 
 • Bokförläggare i Linköping, riksdagsman, löjtnant
 •  

   Spouses and children

   Siblings

   Half-siblings

  On the side of Carl Fredrik Ridderstad, born 18 October 1807 - Riddersholms Fideikommiss, Rådmansö (AB), deceased 12 August 1886 - T 15, Linköping (E) aged 78 years old , buried 17 August 1886 - Linköping (E),
  Bokförläggare i Linköping, riksdagsman, löjtnant

   Paternal grand-parents, uncles and aunts

   Maternal grand-parents, uncles and aunts

  (display)

   Events


   Notes

  Individual Note

  Kadett vid Karlberg 1861-05-02. Utexaminerad 1864-12-10. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 30/12. Extra riddarhuskanslist vid riksdagen 1865-1866. TunNIO4kl 1866-12-17. Tjänstg. vid 2. zuavregementet i Algeriet 1867-03-01-1868-11-01. Tjänstg. som adjutant hos överstelöjtnanten Colonieu 1868-01-00-05-00 under expeditionen mot Marabout Sidi Hamza till oasen Figuig i det inre av Marocko. Deltog därunder i razzian framför oasen Taria s. å. 31/3 och i affärerna vid Ksar Iche s. å. 2/4 och El Bridj s. å. 3/4. RFrHL 1870-05-19. Löjtnant 1871-01-09. Bevistade ryska gardeskårens höstmanövrer i trakten av Robscha 1874 aug. Övervar såsom tekniskt ombud respektive artillerikommittéers försök med Palmcrantz' 10-pipiga kulspruta å Volkova skjutfält (i närheten av S:t Petersburg) s. å., å Campo di Santa Clara (vid Lissabon) 1875-10-00 och vid Carabanchel (utanför Madrid) s. å. i nov. RPCO s. å. 11/11. RSpMFO (vk)1kl s. å. 27/11. Anställd vid spanska generalstaben under 1876 års fälttåg mot karlisterna och bevistade intagandet av Tolosa vid Rio Oria s. å. 20/2, deblockeringen av Hernani och San Sebastian s. å. 21/2 samt taget genom La Barranca s. å. 23/2-28/2. RRS:t AO3kl s. å. 6/8. RSpMFO (rk)1kl och SpAXII:sM med ¿pasador¿ för Oria 1877-05-30. Genomgick sjöofficerarnas allmänna minkurs 1877. Kapten i regementet 1881-06-03. Tekniskt ombud vid ryska marinkommitténs skjutförsök med Nordenfelts 4-pipiga antitorpedokanon å Ochtenskoye skjutfält samt ombord å baltiska eskadern utanför Reval, Viborg och Helsingfors 1881-1882. Kapten vid regementet 1883-03-02. OffFrd'Acad 1886-12-30. RSpMFO (vk)2kl 1887-01-29. RSO 1888-07-09. LSkS s. å. 2/11. Korresponderande LHA 1890-02-11. LKrVA s. å. 22/4. Major 1891-12-11. Ledamot av styrelsen för Stockholms stads skarpskytteförening 1891-1893. Ledamot av direktionen för allmänna garnisonssjukhuset i sistnämnda stad 1892-11-01-1894-08-31 och 1894-09-18-1895-08-31. Ledamot av centralstyrelsen för Sveriges skytteföreningar 1892-1893. Ordförande i Stockholms skytteförbund 1892-1893. Överstelöjtnant och 1. major vid Älvsborgs regemente 1896-08-07. Avsked från regementet och överste i armén 1900-04-14. SM till minne av Zaragozas ärorika försvar 1808-1909. Död 1930-01-22 Bankeberg. Har uppfunnit det så kallade reliefkrigsspelet (1884) och från trycket utgivit krigshistoriska och personhistoriska arbeten, bland vilka märkes Gula gardet (1903), ävensom gjort stora samlingar rörande rysk-japanska kriget och därmed sammanhängande frågor (71 vol. Tidningsurklipp) samt världskriget 1914-1918 (180 vol.), m. m. Biogr. i Väd.

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview

  Carl Fredrik Ridderstad 1781-1835 Märta Charlotta Hedvig Wallenstråle 1775-1832 Per Hagtorn Sara Rebecka Appelqvist
  ||||


  ||
  Carl Fredrik Ridderstad 1807-1886 Sara Maria Hagtorn 1803-1844
  ||  |
  Carl Vilhelm Edvard Ridderstad 1843-1930