Petrus

?ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUW

 • ?
  • ?, far till Margareta Pedersdotter.
  • ?, far till Olof Pedersson.
 • A
  • Alstadius 1738-1818, son till Petrus Petri och Anna Britta Lundström.
  • Alstadius 1679-1740, son till Carl Isacus, med Christina Groth.
  • Alstrin 1725-1728, son till Eric och Margareta Asp.
  • Andersson 1852-, son till Jacob Pehrsson och Christina (Stina) Jönsdotter.
  • Annerstadius, med Brita Neostadia, Fru Annerstadius II ?.
  • Anthelius †1600, son till Olaus Martini och Nn NN (Martini).
  • Anzenius 1682-1747, son till Kristoffer Olaus och Margareta Linneria, med Elisabet Elfström, Magdalena Östensdotter.
  • Anzenius 1665-, med Magdalena Rockstadia.
  • Anzenius, son till Olof Zachrisson och Dorothea Austraedia.
  • Aroselius 1643-1714, son till Petrus Olai Dalekarlus och Katarina Blackstadia, gift med Kristina Christiernin 1679, Elisabet Drefling 1682.
  • sosa Arosenius (f Rank, äv Westrén) 1718-1783, son till Jöns Andersson Rank och Anna (Annika) Olofsdotter, gift med Maria Holm 1753, Agnes Abrahamsdotter Hülphers 1757.
  • Asp 1733-1785, son till Matthias och Margaretha Catharina Valdia, gift med Anna Elisabet Bevie 1765.
  • Asp 1703-1725, son till Petrus Jonae och Elisabeth Steuchia adl Steuch.
  • Aurivillius 1637-1677, son till Olaus Christophori och Barbara Persdotter Cassiopaea, gift med Margareta Blix 1667.
  • Auriwillius 1677-1728, son till Petrus Aurivillius och Margareta Blix, gift med Maria Elisabet Radhe adl Palmencrona 1717.
 • B
  • Backe 1708-1765, son till Claudius och Elisabeth Lachonia, med Ebba Charlotta Eriksdotter Stenman.
  • Bellander 1746-1808, son till Lars och Catharina Biörkner, med Hedvig Sundblad.
  • Bellinus †1603, son till Olaus Stephani och Magdalena Larsdotter.
  • Benzon ca 1877-, son till Johan Salomon och Anna Dorothea Palmgren.
  • Bergius 1612-1691, med Margareta Johansdotter Walstenia.
  • Bergman, son till Olof Samuelsson Berg och Helena Nilsdotter Svanberg.
  • Bergwall, med Sigrid Helena Stass.
  • Beronius 1654-1734, son till Björn Jonsson, far till X.
  • Björklund 1868-, med Stina Johanna Jonsson.
  • Björskogensis 1590-1661, med Sara Mickelsdotter.
  • Borén 1743-1821, med Brita Christina Heurlin.
  • Bozaeus 1670-1715, med Kristina Aroselia.
  • Bröms 1563-1563, son till Carolus Henrici och Babro Stigsdotter.
  • Burchardus †1670, med Barbara Bossowen.
 • C
  • Canuti (Carolstadius) adl Bäfverfeldt 1607-1653, son till Knut Olofsson och Emerentia Krakow (Krakau), med Helena Praetoria, Christina Eriksdotter Bergengren.
  • Christiernin (Färnebogrenen) 1642-1717, son till Christier Månsson och Carin Ericsdotter, med Anna Prytz, Anna Elvia.
  • Clementis 1587-1645, son till Clemens Laurentii Gevaliensis och Dorotea Persdotter Grubb, med Nora Husenbergia, Ingrid Månsdotter Gylle.
  • Colliander 1683-1753, son till Erland Börjesson och Elsa Domnaera, med Anna Sara Rogberg.
  • Colliander 1660-1714, son till Erland och Brita Nobelina, med Helena Rubenia, Brita Dryandra.
  • Collin 1724-1788, son till Petter och Katarina Wingius, med Johanna Ulrika Blix.
  • Columbus 1594-1664, gift med Brita Sylvestersdotter Phrygia 1623.
  • Corvinus 1655-1710, med Kristina Wiraenia.
 • D
  • Dalekarlus, son till Olaus Andrae Dalekarlus Leksandensis och Emfred (Emfrid) Unosdotter Troilia.
  • Dalenius, far till Bengt.
  • Drysenius 1636-1693, son till Samuel Petri och Anna Nilsdotter Grubb, med Catharina Laurina.
 • E
  • Edin 1723-1803, son till Petrus (Petter) Danielsson och Katarina Ekeblad, gift med Anna Barbro Westling.
  • Ekius 1626-, med Anna Sundelius, Anna Kempe.
  • Enström, son till Sven Larsson Helsing.
  • Eriksson 1860-, son till Erik Pehrsson och Anna Märtha Swensdotter.
  • Eriksson Gothnaeus 1745-1810, son till Eric Persson och Katarina (Karin) Gothnaea, gift med Kerstin Eriksdotter 1771.
  • Erlandi ca 1550-1612, son till Erlandus Petri, med Karin Pedersdotter.
  • Ersson 1841-, son till Erik Nilsson och Anna Greta Henriksdotter.
  • Essenius, son till Laurentius E och Anna Persdotter Aroselia.
 • F
  • Filenius dä 1664-1731, son till X Filenius, med Judit Dorotea Wingqvist.
  • Filenius dy 1704-1780, son till Petrus Filenius dä och Judit Dorotea Wingqvist, gift med Ulrika Benzelia adl Benzelstierna 1740, Maria Worster 1767.
  • Flintsberg †1738, gift med Christina Hofverberg 1719.
  • Flodalin 1683-1706, son till Magnus Olof och Catharina Alstadia.
  • Flodén 1746-1752, son till Margareta Lang.
  • Fluur Emporagius, son till Jonas Johannis Fluur och Anna Eriksdotter Svenonia.
  • Fontelius 1622-1684, gift med Catharina Rolandsdotter Bure 1651.
  • Forsberg 1878-1941, son till Eric och Catharina (Karin) Johansdotter.
  • Forslund 1892-1974, son till Viktor Abramsson och Sofia Isaksdotter (Benjamin).
  • From 1843-, son till Johan Johansson och Greta Sophia Erisdotter.
 • G
  • Gasslander, med Regina Christina Roos, Fru Gasslander I ?.
  • Göransson 1876-, med Anna Kajsa Eriksson.
  • Gothnaeus †1740, son till Olof Andersson och Brita Linneria.
  • Graan 1728-1807, son till Michael Petri och Margareta Salin.
  • Graan 1716-1716, son till Michael Petri och Margareta Salin.
  • Graan 1691-, son till Petrus Olai och Margareta Michaelsdotter Jurvelia.
  • Gudmundi †ca 1603, far till Jon Persson.
 • H
  • Haara 1864-1882, son till Pehr Ersson och Maria Carolina Isacsdotter (Oja).
  • Halenius (adl Hallenstedt) 1653-1693, son till Johannes (Johan) Jonae Halenius och Elsa Enstadia, gift med Christina Benzelia 1693.
  • Hansson 1821-1905, gift med Stina Maria Binding 1846.
  • Helgonius 1649-, son till Anders och Anna Kempe.
  • Hellwik 1805-1878, gift med Christina Sophia Palmaer 1852.
  • Heurlin 1674-1719, son till Gunnar och Maria Zephyrina, med Brita Widebeck.
  • Holmbom 1705-1763, son till Nils Henriksson och Märta Larsdotter, med Christina Margareta Ström.
  • Hölmingius 1644-1707, son till Nicolaus och Anna Dusæa, med Elisabet Stolpe.
  • Holst 1655-1687, son till Jacob och Margareta Steuchia, med Sigrid Salin.
  • Höök 1735-1791, son till Lars och Anna Margareta Törngren.
  • Hulthén 1675-1747, son till Sven Hansson och Maria Kylandra, med Helena Farnhusen.
 • J
  • Johannis ca 1480-, far till Erlandus Petri.
  • Johansson 1889-1950, son till Johan Peter Pettersson Arm och Maria Andersdotter, gift med Edla Helena Strömbäck 1913, Svea Ingeborg Persson 1926.
  • Johansson 1854-1860, son till Johan Olof Nilsson och Ingeborg Olofsdotter.
  • Jonae †1624, son till Jonas Nocolai, far till Anders Petri Sundius.
  • Jonae †1579, son till Jonas Nicolai, far till Nicolaus Petri Turdinus.
  • Julin 1705-1780, med Britta Stina Pemer.
 • K
  • Käck 1826-, son till Fredrik och Anna Greta Johansdotter.
  • Kallerman 1645-1700, med Elisabeth Hansdotter.
  • Kastman 1726-1790, son till Jonas Arvidsson och Maria Säfvenström, med Christina Segersteén.
  • Klockhoff 1745-1745, son till Petrus Olai och Brita Graan.
 • L
  • Laestadius 1872-1893, son till Carl Jacob och Sophia Eriana (Nanna) Rehn.
  • Laestadius 1802-1841, son till Carl och Anna Magdalena Johansdotter Laestander, med Karolina Fredrika Hagberg.
  • Lagerlöf 1777-1779, son till Daniel Johan och Brita Sejdelia.
  • Lang †1702, med Margareta Steuchia.
  • Lenaeus adl Clo 1631-1667, son till Johannes Canuti Lenaeus och Catharina Kenicia.
  • Lidman 1700-1700, son till Petrus Olai Kiörning och Catharina Lidman.
  • Lilliesköld 1723-1724, son till Erik Gustaf och Magdalena Eurenia.
  • Linnerius 1689-1717, son till Petrus och Brita Eurenia.
  • Linnerius 1656-1723, son till Nils Jonsson Lind och Magdalena Trast, gift med Brita Eurenia 1684.
  • Löfman 1767-1804, son till Per och Maria Sofia Bergius.
  • Lohm ca 1620-1671, son till Torsten Laurentii och Karin Arvidsdotter.
  • Lundborg, med Christina Elisabeth Kindahl.
  • Lundström 1849-1925, gift med Karolina Olsson 1875.
  • Lundström (Rönnbäck) 1871-, son till P Persson Rönnbäck och Lisa Greta Johansdotter, med Selma Strömbäck.
 • M
  • Magirus 1692-, far till Maria Elisabet.
  • Magni 1597-1689, med Brita Megalina.
  • Marelius 1712-1758, son till Karl Löfgren och Sofia Brenner, gift med Ulrika In De Betou 1751, Sofia Elisabet Löfgren.
  • Martin 1686-1727, son till Anton och Elisabet Fontelia, gift med Wendela Charlotta Rudbeck 1714.
  • Mellberg 1887-1887, son till Carl Gustaf och Sara Lisa Jonsdotter.
  • Munck af Rosenschöld 1732-1803, med Ulrika Eleonora Rosenblad, Anna Chrtistina Bring.
 • N
  • Nilsson 1852-1941, med Olga Teresia Karolina Bamberg.
  • Nilsson 1836-, son till Nils Larsson och Karolina Jakobsdotter, gift med Maria Mathilda Rönnqvist 1858.
  • Nobelius 1748-, son till Olaus (Olof) och Anna Christina Wallin.
  • Norlander 1876-, son till Erik och Anna Helena Persdotter, gift med Stina Märta Boman 1902.
 • O
  • Olai 1580-1637, med Sara Eriksdotter.
  • Olai, far till Johannes Petri.
  • Olausson.
  • Oostander, med Christina Rank.
  • Örbom 1739-, son till Anders och Anna Elisabeta von Rohr.
 • P
  • Paulinus †1669, son till Paulus Erici Wirestadius och Anna Persdotter, med Botilda Jonsdotter.
  • Peterson 1885-1896, son till Petter Olsson och Kajsa Aldrin.
  • Petersson 1871-, son till Per Johansson och Anna Lisa Johansdotter.
  • Petri 1642-, med Kirstin Germundsdotter.
  • Petri †1624, son till Petrus Gudmundi, med Bengta Jonsdotter.
  • Pettersson 1880-1964, gift med Ingeborg Nordling 1938, Signe Lovisa Bergius 1953.
  • Plantin 1667-1709, son till Nicolaus Olai och Christina Petrusdotter Steuchia.
  • Plantin 1613-1657, son till Olaus Petri Niurenius och Barbro Kenicia.
  • Plantin †1757, son till Zacharias och Margareta Holst.
  • Pontén 1779-1860, son till Petrus Jansson och Rebecka Widegern, med Hedvig Elisabeth Grapengiesser.
 • Q
 • R
  • Ravingius, med Helena Pauli.
  • Rockstadius 1693-1693, son till Petrus Petri och Brita Loffman.
  • Roliin ca 1668-1717, med Anna Håkansdotter Stridsberg.
  • Roos †1856, med Carolina Charlotta Beckelin.
  • Rudbeckius 1659-1666, son till Petrus Johannis och Margareta Stiernhöök.
  • Rudbeckius 1550-1629, son till Johan Pedersson Rudbeck och Kristina Pedersdotter Bose, far till Brita Christophesdotter Rudbeckia.
 • S
  • Sahlman 1751-, med Helena Grisse.
  • Salanus 1671..1672-1697, son till Nicolas Jonae och Catharina Simonia.
  • Schalin ca 1400-1523, far till Ericus Petri Scalin.
  • Schlüter †1706, son till Herman Hermansson och Anna Pedersson, med Getrud Mårtensdotter Balkou.
  • Schlytern 1720-1750, son till Herman och Anna Maria Mörner.
  • Siikavuopio 1916, gift med Sofia Gustava Karolina Gunnare 1942.
  • Sivertsson 1859-, son till Sivert Pehrsson och Margareta Svensdotter.
  • Spaak 1588-1663, med Ingrid Markusdotter.
  • Staaff 1702-1777, med Justina Elisabeth Bozaea, Anna Catharina Sundia.
  • Steuchius ca 1500-ca 1550, son till X Petri fader, med Brita ?.
  • Stigonis, son till Stigo Gudmundi.
  • Stjernman 1642-1692, son till Olaus Nicolai Bothniensis och Anna Pedersdotter Honthera.
  • Strandberg, son till Samuel och Helena Ahlman.
  • Sundius 1725-1786, son till Nils och Catharina Abrajamsdotter Burman.
  • Sundius 1718-1719, son till Nils och Catharina Abrajamsdotter Burman.
  • Sundius 1713-, son till Petrus Petri och Anna Catharina Eurenia.
  • Sundius 1708-1710, son till Petrus Petri och Maria Oldberg.
  • Swedelius 1732-1805, son till Jakob Danielis och Anna Brita Lampa, med Carolina Gyllenbååt.
 • T
  • Terserus 1598-1674, son till Elaus Engelberti och Anna Danielsdotter Svinhufvud, far till Elof Persson.
  • Tersmeden 1849-, son till Benjamin (Benny) Charles Emil Napoleon och Erica Gustafva Kihlstedt.
  • Tersmeden 1647-1648, son till Herman Tor Smede och Catharina Kleen.
  • Thingvall 1859-, son till Per Adolf Tingvall och Eva Stina Segerlund, gift med Maria Henrika Henriksson 1893.
  • Trottonius †1660, med Brita Billingia.
 • U
  • Unge 1643-1714, far till Jacob.
 • W
  • Wåhlin 1707-1768, med Katarina Wollin.
  • Waller, med Anna Svedelia.
  • Wallinius 1751-, son till Johannes och Helena Rubenia.
  • Wankif 1696-1752, son till Petrus Nicolai och Hedvig Norager, med Susanna Maria Hagman.
  • Warg, med Magdalena Jönsdotter Nortman.
  • West-Eurén 1736-1817, son till Olof Anders Westberg och Hedvig Eurenia, gift med Catarina Margareta Nording 1769.
  • Wickenberg ca 1713-1759, son till Petter och Elisabeth Pihl, med Märta Kristina Sabelin.

 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content