Meddelande till besökare

close

Prosten Rank med > 109 000 fränder


 • Född den 25 januari 1774 - Klara STH
 • Död den 12 oktober 1841 - Hallandsberg, Trästena (R) , livslängd: 67 år
 • Överste
1 filer tillgängliga 1 filer tillgängliga

 Föräldrar

 

 Vigslar och barn

 Syskon

 Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar

gift (1739)
1 barn

gift (1766)
2 barn


 Noteringar

Anteckningar om personen

Sergeant vid Västmanlands regemente 1778-01-20. Fänrik därstädes 1779-02-07. Passerade graderna vid Sprengtportska regementet 1781. Kornett vid Mörnerska husarregementet 1790-03-07. Löjtnant därstädes 1793-05-27. Kavaljer hos hertig Fredrik. Ryttmästare vid livregementsbrigadens husarkår 1796-10-29. Avsked 1808-01-12 med tillstånd att kvarstå såsom major i armén. Bataljonschef vid Älvsborgs lantvärn s. å. 12/5. Överstelöjtnant i armén och överadjutant 1809-06-11. Överstelöjtnant vid Västgöta dragonregemente s. d. Avsked därifrån 1810-11-27 med tillstånd att kvarstå i generalstaben. RSO 1814-12-16. Överstelöjtnant i generalstaben. Överstes avsked 1816-08-20.
Han var med i Pommern 1807 och i Norge 1808.

  Foton och arkivuppgifter

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Översikt över antavlan

Sten Arvidsson Sture (Natt och Dag) 1681-1730   Hedig Maria Piper 1697-1767   Gustaf Bonde af Biörnö 1682-1764   Fredrika Vivika Trolle 1721-1826
| | | |


| |
Sten Gabriel Sture 1730-1803   Eleonora Gustava Bonde af Biörnö 1746-1817
| ||
Gustaf Fredrik Adam Sture 1774-1841 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content