• Född  1622 - Kölva, Åland, Finland
 • Död den 3 mars 1684 - Gävle (X),livslängd: 62 år

 Vigslar och barn

 Noteringar

Anteckningar om personen

Var först consistorie notarie i Uppsala 1652. Mathema professor 1660. Kyrkoherde i Gävle 1669. Prost över Gästrikland 1669. Då pastor Fontelius publicerade sin fullmakt på rådhuset i Gävle den 15 aug 1668 som Aurivillis efterträdare, vilken fullmakt var daterad den 25 april 1668, hade borgerskapet hellre sett att Aurivillis son Petter hade blivit sin faders efterträdare.
Fontelius gifte sig 1651 med Catharina Rolandsdotter Bure och hade med henne nio barn. Hon dog den 16 febr 1706. De är begravda i Gävle kyrka. Pastor Fontelius hustru Catharina blev beskylld av borgmästaren Falks hustru den 6 april 1674 för trolldom och att hon förde hennes son Håkan till Blåkulla. Fontelius hustru blev äntligen 1676 frikänd från trolldomsbeskyllningen sedan hon länge suttit i arrest i Örebro varåter hon likväl förut hade rymt. Hon, med åtta omyndiga barn, fick efter mannens död 1684, åtta eller tio tunnor spannmål årligen av Ternebo kyrkohärbärge.

  Foton och arkivuppgifter

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Översikt över antavlan 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content