• Born 22 May 1618
  • Deceased 22 February 1693 - Stade, Bremen-Verden, Tyskland,aged 74 years old
  • Buried 10 December 1693 - Riddarholmskyrkan i Stockholm
  • Fältmarsalk, generalguvernör

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Friherre till Marienburg, herre till Kanckas, Hesslö, Wenden och Ingritz. Född 1618-05-22 posthumus. Fänrik vid livgardet 1634. Kornett 1635-05-15. Överste för det kurländska regementet 1643-08-05 och för ett finskt regemente till häst 1645-12-19. Friherre 1651-04-30 på samma gång som sin kusin Gustaf Evertsson Horn och skulle de skriva sig friherrar till Marienborg (introd. 1652 under nr 21, men efter nämnde sin kusin). Generalmajor av kavalleriet 1654-04-29. Generallöjtnant och chef för Västgöta kavalleriregemente 1656. Chef för armén i Finland2 1657-12-20. Riksråd samt tillika hovrättsråd i Svea hovrätt2 1660-12-20. Fältmarskalk 1665-07-27. Generalguvernör i Bremen och Verden 1666-02-16. Överste för bremiska regementet 1672-05-23. Fullmakt att vara generalguvernör i Finland 1674-08-26, vilket ämbete han dock icke tillträdde2. Kapitulerade i Stade 1676-08-02. T. f. chef för amiralitetskollegium och överbefälhavare för flottan3 1677-03-22. Amiral3 s. å. 3/4. Amiralgeneral3 s. å. 2/5, förde befälet över flottan mot Danmark i juni s. å. och anförde henne i slaget mellan Stevn och Falsterbo3 s. å. 1/7. Överbefälhavare över finska och livländska armén3 s. å. 4/8 och avgick därmed från amiralitetet. Fördrev norrmännen från Jämtland hösten s. å. Lagman i Tio härads lagsaga3 1679-04-26. Åter generalguvernör i Bremen och Verden 1680. Död 1693-02-22 i Stade och begraven s. å. 10/12. I Riddarholmskyrkan i Stockholm samt ligger jämte alla sina fruar begraven i Badelunda kyrka Västmanlands län. 'Han ihjälslog under kriget i Skåne 1645 kvartermästaren Svickert Nieroth, men fick tillgift därför. Var bland annat med i tredagarsslaget vid Warschau i juli 1656. Anlade 1679 Västanfors bruk i Västmanland. Förlorade slutligen genom reduktionen Hässlö vid Västerås 1682, som han dock sedan 1683-05-10, fick tillstånd att behålla i sin frus livstid, jämte Hälla och Hamre hemman och Wenden i Estland'.

Family Note

Marriage with Emerentia Ribbing

Henrik gifte om sig med sin 2. hustrus syssling

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview