• Born 31 December 1680 - Skåne
  • Deceased 20 March 1747 - Marstrand (O),aged 66 years old
  • Överste, komendant Karlstens fästning; slöt sin gren barnlös

 Spouses

 Notes

Individual Note

Ryttare vid livregementet 1701. Fältväbel vid Stenbocks dragonregemente 1703. Kornett därst. 1704-12-01. Löjtnant s. å. 4/10. Livdrabant hos konung Carl XII 1708-11-30. Vice korpral vid drabanterna 1714-09-10. Korpral därst. 1720-11-16. Överstelöjtnants karaktär 1723-05-17. Adlad 1734-05-05 och på Tungelfeltska ättens åstundan adopt. på dess adl. nummer (introd. s. å.). Adjutant vid livdrabantkåren 1736-09-23. Överste samt kommendant på Karlstens fästning 1743-08-05.
'Han var med bland annat vid Klissov, Fraunstadt, Holovzin och Poltava samt i kalabaliken i Bender, då han blev illa skjuten i högra armen.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}