8201 last names (28612 individuals)

'(123ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`abdhilnotvx´

Full list: