Sosa :95
 • Born 2 June 1808 - Algsjostugan, St. Malm, S-Manld., Swed.
 • Deceased 4 October 1868 - St. Malm, Sodmld., Swed.,aged 60 years old

 Parents

 Spouses, children, grandchildren and great-grandchildren

 Siblings

(display)

 Events


 Sources

 • Individual:
  - Håkan Larsson - Larsson Web Site (Smart Match)
  - Svenska husförhörslängder, 1860-1947 - MyHeritage
  Varje bok eller serie böcker representerar en 3-10 års period inom en församling. Varje år fram till 1894 skulle församlingens präst besöka varje hem och pröva varje individs kunskaper i katekesen. De skulle också samla in information om födelsedatum, giftermål, dödsfall, vart människor hade flyttat till eller från, etc. Varje år skulle prästen komma tillbaka och uppdatera informationen från föregående år, notera förändringar inom befolkningen i hemmet. Efter 1894 var undersökningarna mindre fokuserade på dogmatisk kunskap och mer fokuserade på räkning av den svenska befolkningen.MyHeritage har producerat ett namnindex med nära 8 miljoner bilder som tillhandahålls av vår samarbetspartner ArkivDigital. Denna del av de svenska husförhörslängderna (Husförhörslängder), täcker mestadels åren 1860-1947, med några få undantag från det tidiga 1800-talet och sena 1700-talet. Husförhörslängderna är en ovärderlig samling som kan ge insikt i sammansättningen av familjer inom Sverige, från födelse till död eller emigration. Eftersom böckerna uppdaterades varje år, kan familjer spåras år från år och ofta från plats till plats i hela landet. Fram till 1894 skulle församlingsprästen besöka varje gård eller hem i sin församling för att betygsätta och dokumentera varje individs förståelse av katekesen. Efter 1894 byttes husförhörslängderna ut mot Församlingsbok, Svenska kyrkans register som användes officiellt till att räkna befolkningen från år till år, men fokus på att undersöka kunskapen om katekesen hade tagits bort. - Collection - 10180 - Maja Stina Carlsdotter<br>Födelse: 2 jun 1808 - Malm<br>Hemvist: Mellan 1866 och 1870 - Sörgöls, Stora Malm, Södermanlands, Södermanland, Sweden<br>Vigsel: 1829<br>Död: 4 okt 1868<br>Relation till huvudfigur: Fru<br>Make: Jan Petter Jansson<br>Bok:
  Land:SwedenBok:Stora Malm AI24a, 1866 - 1870
  Provins:SödermanlandPlats:Sörgöls
  Län:SödermanlandsSida:281
  Församling:Stora MalmRad:18
  Se hushållsmedlemmar<br><a id='household'></a>Hushåll<br>Relation till huvudfigur; Namn; Födelse; Föreslagna alternativ<br>Överhuvud; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1860-1947?s=689038411&itemId=81873958-&groupId=ff577e6295b0934b3d82106f0167c49f&action=showRecord&recordTitle=Jan+Petter+Jansson">Jan Petter Jansson</a>; 3 jul 1804; <br>Fru; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1860-1947?s=689038411&itemId=81873959-&groupId=ff577e6295b0934b3d82106f0167c49f&action=showRecord&recordTitle=Maja+Stina+Carlsdotter">Maja Stina Carlsdotter</a>; 2 jun 1808; - Record - 10180:81873959-:ff577e6295b0934b3d82106f0167c49f
  - Svenska husförhörslängder, 1860-1947 - MyHeritage
  Varje bok eller serie böcker representerar en 3-10 års period inom en församling. Varje år fram till 1894 skulle församlingens präst besöka varje hem och pröva varje individs kunskaper i katekesen. De skulle också samla in information om födelsedatum, giftermål, dödsfall, vart människor hade flyttat till eller från, etc. Varje år skulle prästen komma tillbaka och uppdatera informationen från föregående år, notera förändringar inom befolkningen i hemmet. Efter 1894 var undersökningarna mindre fokuserade på dogmatisk kunskap och mer fokuserade på räkning av den svenska befolkningen.MyHeritage har producerat ett namnindex med nära 8 miljoner bilder som tillhandahålls av vår samarbetspartner ArkivDigital. Denna del av de svenska husförhörslängderna (Husförhörslängder), täcker mestadels åren 1860-1947, med några få undantag från det tidiga 1800-talet och sena 1700-talet. Husförhörslängderna är en ovärderlig samling som kan ge insikt i sammansättningen av familjer inom Sverige, från födelse till död eller emigration. Eftersom böckerna uppdaterades varje år, kan familjer spåras år från år och ofta från plats till plats i hela landet. Fram till 1894 skulle församlingsprästen besöka varje gård eller hem i sin församling för att betygsätta och dokumentera varje individs förståelse av katekesen. Efter 1894 byttes husförhörslängderna ut mot Församlingsbok, Svenska kyrkans register som användes officiellt till att räkna befolkningen från år till år, men fokus på att undersöka kunskapen om katekesen hade tagits bort. - Collection - 10180 - Maja Stina Carlsdr.<br>Födelse: 2 jun 1808 - Malm<br>Hemvist: Mellan 1861 och 1865 - Sörgöls, Stora Malm, Södermanlands, Södermanland, Sweden<br>Vigsel: 1829<br>Relation till huvudfigur: Fru<br>Make: Jan Pet. Jansson<br>Son: Peter Fredr. Jansson<br>Bok:
  Land:SwedenBok:Stora Malm AI23a, 1861 - 1865
  Provins:SödermanlandPlats:Sörgöls
  Län:SödermanlandsSida:271
  Församling:Stora MalmRad:5
  Se hushållsmedlemmar<br><a id='household'></a>Hushåll<br>Relation till huvudfigur; Namn; Födelse; Föreslagna alternativ<br>Överhuvud; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1860-1947?s=689038411&itemId=81867711-&groupId=d4df716f4c6f843b249ce52efb2262df&action=showRecord&recordTitle=Jan+Pet.+Jansson">Jan Pet. Jansson</a>; 3 jul 1804; <br>Fru; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1860-1947?s=689038411&itemId=81867712-&groupId=d4df716f4c6f843b249ce52efb2262df&action=showRecord&recordTitle=Maja+Stina+Carlsdr.">Maja Stina Carlsdr.</a>; 2 jun 1808; <br>Son; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1860-1947?s=689038411&itemId=81867713-&groupId=d4df716f4c6f843b249ce52efb2262df&action=showRecord&recordTitle=Peter+Fredr.+Jansson">Peter Fredr. Jansson</a>; 17 dec 1840; - Record - 10180:81867712-:d4df716f4c6f843b249ce52efb2262df
  - Svenska husförhörslängder, 1860-1947 - MyHeritage
  Varje bok eller serie böcker representerar en 3-10 års period inom en församling. Varje år fram till 1894 skulle församlingens präst besöka varje hem och pröva varje individs kunskaper i katekesen. De skulle också samla in information om födelsedatum, giftermål, dödsfall, vart människor hade flyttat till eller från, etc. Varje år skulle prästen komma tillbaka och uppdatera informationen från föregående år, notera förändringar inom befolkningen i hemmet. Efter 1894 var undersökningarna mindre fokuserade på dogmatisk kunskap och mer fokuserade på räkning av den svenska befolkningen.MyHeritage har producerat ett namnindex med nära 8 miljoner bilder som tillhandahålls av vår samarbetspartner ArkivDigital. Denna del av de svenska husförhörslängderna (Husförhörslängder), täcker mestadels åren 1860-1947, med några få undantag från det tidiga 1800-talet och sena 1700-talet. Husförhörslängderna är en ovärderlig samling som kan ge insikt i sammansättningen av familjer inom Sverige, från födelse till död eller emigration. Eftersom böckerna uppdaterades varje år, kan familjer spåras år från år och ofta från plats till plats i hela landet. Fram till 1894 skulle församlingsprästen besöka varje gård eller hem i sin församling för att betygsätta och dokumentera varje individs förståelse av katekesen. Efter 1894 byttes husförhörslängderna ut mot Församlingsbok, Svenska kyrkans register som användes officiellt till att räkna befolkningen från år till år, men fokus på att undersöka kunskapen om katekesen hade tagits bort. - Collection - 10180 - Maja Stina Carlsdr.<br>Födelse: 2 jun 1808 - Malm<br>Hemvist: Mellan 1856 och 1860 - Sörgöls, Stora Malm, Södermanlands, Södermanland, Sweden<br>Vigsel: 1829<br>Relation till huvudfigur: Fru<br>Make: Jan Pett. Jansson<br>Son: Pehr Fredrik<br>Bok:
  LandSwedenBokStora Malm AI22a, 1856 - 1860
  ProvinsSödermanlandPlatsSörgöls
  LänSödermanlandsSida245
  FörsamlingStora Malm
  Se hushållsmedlemmar<br><a id='household'></a>Hushåll<br>Relation till huvudfigur; Namn; Födelse; Föreslagna alternativ<br>Överhuvud; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1840-1947?s=689038411&itemId=81861686-&groupId=b31700492388cdfe0ff4e10437d80a44&action=showRecord&recordTitle=Jan+Pett.+Jansson">Jan Pett. Jansson</a>; 3 jul 1804; <br>Fru; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1840-1947?s=689038411&itemId=81861687-&groupId=b31700492388cdfe0ff4e10437d80a44&action=showRecord&recordTitle=Maja+Stina+Carlsdr.">Maja Stina Carlsdr.</a>; 2 jun 1808; <br>Son; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1840-1947?s=689038411&itemId=81861688-&groupId=b31700492388cdfe0ff4e10437d80a44&action=showRecord&recordTitle=Pehr+Fredrik">Pehr Fredrik</a>; 17 feb 1840; - Record - 10180:81861687-:b31700492388cdfe0ff4e10437d80a44
  - FamilySearch Family Tree

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
sosa ? ? sosa Annika Olofsson
|||
sosa Maja Stina Carlsdotter 1808-1868 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content