Sosa :65,240
  • Born before 1537 - Innanbäcken nr 3, Nederkalix sn, Norrbotten, Sverige
  • Deceased after 1593
  • Nämndeman

 Parents

 Spouses and children

 Paternal grand-parents, uncles and aunts

 Notes

Individual Note

Anteckningar om personen[1]:Under 1500-talet används namnen Jöran och Örjan omväxlande om samma personer. Därefter används endast namnformen Jöran.1555 betalade Nils Örjansson (han) i Innanbäcken tull med 4.5 öre för att ha sålt 3 rävar, 1 utter och 0.5 timmer harskinn.1557 - 93 ägde Nils Örjansson (han) faderns hemman Innanbäcken nr 3 Framibyn, Nederkalix sn.1561 fick Olof Jöransson (bror) och hans broder (han?) böta för att de schogade förrän rätt tid var.1571 - 87 var han nämndeman.

[1]:1571 (enl Älvsborgs Lösen) skattade han 11 mark 1.5 öre (över medel inom socknen) för:0.5 lb tenn (få iinom socknen innehade överhuvudtaget)1.5 lb 5 mark(?) koppar (över medel inom socknen)7 kor1 st 2-årig kviga2 st 1-åriga kvigor7 får1 häst, värderad till 10 marktotalt värderat till 111 mark 7 öre (över medel inom socknen)

[2]:Ibland kallas han Örjansson och ibland Jöransson.Innanbäcken nr 3 kallas idag "Isi Krispins" och var 1718 den enda gården "Framibyn".

[2]:1539 hade byn 6 hemman, men ett av dessa hemman förs senare ibland under Rolfs och 1556 har detta hemman fått en egen rubrik (Backa skattehemman) i skattehandlingarna. Senare benämns detta hemman (Innanbäcken nr 8) "Gammelbacken". Bebyggelsen där har även kallats "Uta' bäcken", förmodligen eftersom den övriga bebyggelsen låg "Inna' bäcken", dvs en bit in efter bäcken (eller innan bäcken, om man räknade från kyrkan).Den äldsta kartan över hela byn är från 1718.

[1]:Förleden i byn Innanbäckens namn bör tolkas som "inå", angivande bebyggelsens läge ett stycke uppefter bäcken. Byn kallas ibland endast Bäcken.Hemmanet nr 8 Backen kallades Backa 1554 - 69, Backe 1570 - 80 och Backan 1597 - 1648 och har räknats antingen till Rolfs eller Innanbäcken och ibland redovisats för sig.1543 hade hemmanet Backen 1 bonde.1543 - 50 hade byn 5 gårdar.1543 - 46 hade byn totalt 162.5 skälsland, fördelade på 114.5 skälsland åker, 33 skälsland äng och 15 skälsland övrigt.1546 - 1621 hade Backen 2 gårdar.1547 - 53 hade byn totalt 168 öresland.1551 - 61 hade byn 6 gårdar.1559 hade byn totalt 199 öresland.1559 hade Backen 52 öresland.1561 - 1606 hade byn totalt 211 öresland.1561 - 1606 hade Backen 53.5 öresland.1562 - 78 hade byn 8 gårdar.1579 - 1606 hade byn 7 gårdar.1607 upptar jordeboken 27 spannland 3 skälsland.1607 - 1617 hade byn 8 gårdar.1618 - 1639 hade byn 7 gårdar.Från 1640 hade byn 8 gårdar, då hemmanet nr 8 Backen räknas till byn.1647 upptar jordeboken 3.75 tunnor utsäde och 50 lass hö för Backen, som har god timmerskog, mulbete och gott fiskeri, god åker och äng, sandjord mestadels någorlunda behållen för köld.Från 1667 är byn på totalt 2 1/4 mantal enl Gunnar Pellijeff: "Ortnamnen i Norrbottens län, del 7 Kalix kommun".1695 hade byn god åker, medelmåttiga ängar, skog knappt till vedbrand, elakt mulbete och strömmingsfiske.

[2]:Vassholmen är en ö i Kalixälven som förr tillhörde byn Innanbäcken. Där bärgade man lite hö och hade dessutom, lite norr om ön, ett laxfiske.1895 såldes den lilla ängen och holmen kom att bli ett skiljeställe för timmer till den framväxande sågverksindustrin.I viken nedanför Björknäs herrgård mynnar Flasabäcken ut, betydelsefull och lagom stor för att härbärgera de skvaltkvamar som Innanbäcken och flera andra av socknens byar hade här redan på 1500-talet. Den var även plats för Gammelgårdens såg på 1700-talet.Ytterligare en bit upp efter Kalixälven ligger en byggnadsplats på älvbrinken, där flera skepp byggdes, bl.a. av torneborgare med anknytning till Gammelgården.

[1] Leif Boström:"Nederkalix sockens familjer 1539 - 1739"[2] Bengt-Göran Nilsson:"Innanbäcken - en backig by vid Kalix älv"FödelsePlats.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Jakob Jakobsson /1480 ? ?  
|||
Örjan "Göran" Jakobsson /1500-1557/ ? ?
|||
Nils "Göransson" Örjansson /1537-1593/