• Born (ca._1833) - Amsterdam
  • Deceased 1 June 1920 - Amsterdam
  • Schoenmaker

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Half-siblings

On the side of Frans Vlietman 1795-1871

 Notes

Individual Note

Heden 2 juni negentienhonderd twintig verschenen voor mij Ambtenaar van
den Burgerlijke stand van Amsterdam: Theodorus Penner van beroep geen,
oud vijfenzeventig jaren, wonende alhier en Hermanns Robben van beroep
geen, oud vierenzeventig jaren, wonende alhier die verklaarden dat op
een dezer des voormiddags ten vier ure in de gemeente Amsterdam is
overleden
Jacobus Franciscus Vlietman, zonder beroep, wonende alhier oud
zevenentachtig jaren, geboren alhier, weduwnaar eerst van Johanna Maria
Petronella Leurink, daarna van Nannij Heijenberg, zoon van Frans
Vlietman en Martha Disselkötter, beiden overleden.

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

 Sources

  • Birth: Overlijdensakte
  • Spouse: Huwelijksakte Asd 1864, Reg 5, Fo. 39v

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Frans Vlietman 1766- Elisabeth Catharina Roos 1765- Jan Hendrik Disselkötter †1819 Frederica Sophia Louisa Elisabeth Ruberts †1836
||||


||
Frans Vlietman 1795-1871 Martha Disselkötter 1809-1891
|||
Jacobus Franciscus Vlietman †1920