• Born 8 May 1813 - Wormerveer
  • Deceased

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

In het jaar Achttienhonderd dertien den achtsten der maand Mey des
namiddags om 5 ure te Wormerveer
verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van de
gemeente Wormerveer: Pieter Jongens, oud 29 jaren, dewelke verklaarde
dat op den vierden dezer des namiddags te een uere is geboren een kind
van het vrouwelijk geslacht uit Trijntje Vas, zijne echtgenoote.

welke kind zal genaamd worden: Marijtje

 Sources

  • Birth: Geboorteakte
  • Spouse: Huwelijksakte

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Peter Jongens Trijntje Bakker  
|||
Pieter Jongens 1783- Trijntje Vas
|||
Marretje Jongens 1813-