Sosa :3
  • Born 25 December 1887 - Amsterdam
  • Deceased 12 October 1971 - Rotterdam,aged 83 years old
  • Zonder beroep

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Op heden zevenentwintig december Achttienhonderd Zeven-en-Tachtig, is
voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Amsterdam, verschenen Derk Loorbach van beroep schipper, oud
negenentwintig jaren, wonende te Wildervank, welke heeft verklaard dat
op vijfentwintig dezer, des namiddags ten een ure in zijn schip liggende
aan de Nassaukade WW is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht,
uit Gezina Bakker, van beroep geen, wonende te Wildervank, zijne
echtgenoot

welk kind zal genaamd worden Willemina Gezina

van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van Hendrik van Pareen van beroep melkman oud vierenzestig jaren,
wonende Eerste Lindendwarsstraat en van Wicher Bul van beroep koopman
oud vierendertig jaren, wonende Angeliersstraat 418 en is deze Akte door
ons, benevens den vader en de getuigen na voorlezing onderteekend.
Goedgekeurd de doorhaling van vier gedrukte woorden.

 Sources

  • Birth: Gemeentearchief Amsterdam, reg. 13 fo. 11
  • Spouse: Gemeentearchief Amsterdam, Reg. 2, Fo. 11v
  • Death: Persoonskaart

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Willem Loorbach 1825-1908 Annechien Tikker 1827-1907 Siewert Bakker †/1885 Gezina Dekker 1820-
||||


||
Derk Loorbach 1858- Gezina Bakker †1917
|||
Willemina Gezina Loorbach 1887-1971