Sosa :3
  • Born - Beetsterzwaag
  • Deceased 9 February 1819 - Leeuwarden

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Heden den negenden februari achttienhonderd negentien is overleden te
Leeuwarden Trijntje de Vries, oud zevenentwintig jaren, zonder beroep,
geboren te Beetsterzwaag. Echtgenoote van Gabe Sybe Feenstra, dochter
van Erben de Vries en Feikje Johannes

 Sources

  • Spouse: Rijksarchief Leeuwarden, computer
  • Death: overlijdensakte

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Egbert de Vries †1795 Feijkjen Marinus †1802
|||
Trijntje de Vries †1819