Föräldrar

   Vigslar och barn

   Syskon

    Foton och arkivuppgifter

  {{ media.title }}

  {{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
  {{ media.date_translated }}

   Översikt över antavlan

     
  Einar SÖDERBERG  Kristina PETTERSSON
  ||  |
  Ingrid SÖDERBERG