Family Tree

Last update on 10/01/2023


2
Medias
1
Admin

Family Tree Owner

Profile picture of Fernand Simon van HUYNEGHEM (leedickson)
Fernand Simon van HUYNEGHEM (leedickson)


Deze stamboom heb ik opgemaakt als herinnering en eerbetoon aan mijn vader Gaston en zal ik doorgeven aan mijn zoon Bryan.

De jarenlange opzoekingen waren voor mij een zeer waardevolle vrijetijdsbesteding en een verrijking op familiaal, cultureel, geografisch en historisch vlak.

Voor mijn opzoekingswerk heb ik gebruikgemaakt van het rijksarchief, waar ik digitaal de oude parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand van Vlaams Brabant kon inkijken waar mijn voorouders geleefd hebben : Essene, Asse, Ternat, Sint-Ulriks-Kapelle en Mazenzele.  Daarnaast ben ik ook ter plaatse geweest in Opwijk, Ternat, Dilbeek en Asse en kon ook daar de archieven inkijken. 

Meermaals heb ik vastgesteld dat de pastoors in de parochieregisters en de secretarissen van de burgelijke stand onze familienaam op alle mogelijke manieren hebben neergeschreven.

Van de plaatsnaam "Hunenghem" in Asse, die al in 1192 zou voorkomen, is in 1267 de herkomstnaam afgeleid van Egidius de (van) Hunenghem. Deze naam, later Huinegem, slaat op een vroegere alleenstaande hoeve tussen Asse en het gehucht Waarbeek.  Hunenghem is gevormd uit Huningaheim, d.i. de persoonsnaam Huno + inga +heem. (Bron J. Indemans).  Egidius de (van) Hunenghem was een hertogelijk leenman.

Tot op heden is mijn oudste stamvader/voorvader in rechte lijn  x Van Huyneghem ca 1560

 Favorite Persons


Family Tree Root

Private Individual

Family Tree Owner

Private Individual

 Family History

 Latest News 

Loading...