• Born 13 January 1907 - Aringsås, Kronobergs län, Småland, Sverige
 • Deceased 9 October 1986 - Borås, Västergötland, Sverige,aged 79 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Sources

 • Individual:
  - Geni World Family Tree - MyHeritage
  The Geni World Family Tree is found on www.Geni.com. Geni is owned and operated by MyHeritage. - Collection - 40000 - http://www.myheritage.com/research/collection-40000/geni-world-family-tree?s=62872011&itemId=206487386&action=showRecord&indId=individual-62872011-1001209 -

  Astrid Johanna Eugenia Loberg (born André)
  Gender: Female
  Birth: Jan 13 1907 - Aringsås, Kronobergs län, Småland, Sverige
  Marriage: Spouse: Georg Emanuel Loberg - May 18 1930
  Death: Oct 9 1986 - Borås, Västergötland, Sverige
  Father: Ernst Thorvald André
  Mother: Hilma Elisabet André (born Andersson)
  Husband: Georg Emanuel Loberg
  Child: Bo Loberg
  Siblings: Karin Elisabet Evanni (born André), Rut Torborg André, André, NN Löckert (born André)


  - Svenska husförhörslängder, 1880 - 1920 - MyHeritage
  Varje bok eller serie böcker representerar en 3-10 års period inom en församling. Varje år fram till 1894 skulle församlingens präst besöka varje hem och testa varje individs kunskaper i katekesen. De skulle också samla in information om födelsedatum, giftermål, dödsfall, vart människor hade flyttat till eller från, etc. Varje år skulle prästen komma tillbaka och uppdatera informationen från föregående år, notera förändringar inom befolkningen i hemmet. Efter 1894 var undersökningarna mindre fokuserade på doktrinär kunskap och mer fokuserade på räkning av den svenska befolkningen.MyHeritage har producerat ett varje-namn index till fler än 5 miljoner bilder som tillhandahålls av vår svenska partner ArkivDigital. Denna del av de svenska husförhörslängderna (Husförhörslängder), täcker mestadels åren 1880-1920, med några få undantag från det tidiga 1800-talet och sena 1700-talet. Husförhörslängderna är en ovärderlig samling som kan ge insikt i sammansättningen av familjer inom Sverige, från födelse till död eller emigration. Eftersom böckerna uppdaterades varje år, kan familjer spåras år från år och ofta från plats till plats i hela landet. Fram till 1894 skulle församlingsprästen besöka varje gård eller hem i sin församling för att betygsätta och dokumentera varje individs förståelse av katekesen. Efter 1894 byttes husförhörslängderna ut mot Församlingsbok, Svenska kyrkans poster som användes officiellt till att räkna befolkningen från år till år, men fokus på att undersöka kunskapen om katekesen hade tagits bort. - Collection - 10180 - http://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1880-1920?s=62872011&itemId=35405817-&groupId=ce9f82c4f28555f63dc211ac86c44650&action=showRecord&indId=individual-62872011-1001209 -

  Astrid Johanna Eugenia
  Födelse: 13 jan 1907 - Vislanda
  Hemvist: Mellan 1905 och 1915 - Påfvelsg. Sveaborg, Alvesta, Kronobergs, Småland, Sweden
  Relation till huvudfigur: Dotter
  Far: Ernst Thorvald André
  Mor: Hilma Elisabet Andersson
  Syskon: Greta Ottilia, Karin Elisabet, Rut Torborg
  Bok:
  Land: Sweden Bok: Alvesta AIIa 3, 1905 - 1915
  provins: Småland Plats: Påfvelsg. Sveaborg
  Län: Kronobergs Sida: 404
  Församling: Alvesta Rad: 13
  Se hushållsmedlemmar
  Hushåll
  Relation till huvudfigur; Namn; Födelse
  Överhuvud; Ernst Thorvald André; 2 aug 1880
  Fru; Hilma Elisabet Andersson; 25 nov 1878
  Dotter; Greta Ottilia; 20 aug 1905
  Dotter; Astrid Johanna Eugenia; 13 jan 1907
  Dotter; Karin Elisabet; 20 dec 1908
  Dotter; Rut Torborg; 17 mar 1912

  - Record - 10180:35405817-:ce9f82c4f28555f63dc211ac86c44650
  - Svenska husförhörslängder, 1880 - 1920 - MyHeritage
  Varje bok eller serie böcker representerar en 3-10 års period inom en församling. Varje år fram till 1894 skulle församlingens präst besöka varje hem och testa varje individs kunskaper i katekesen. De skulle också samla in information om födelsedatum, giftermål, dödsfall, vart människor hade flyttat till eller från, etc. Varje år skulle prästen komma tillbaka och uppdatera informationen från föregående år, notera förändringar inom befolkningen i hemmet. Efter 1894 var undersökningarna mindre fokuserade på doktrinär kunskap och mer fokuserade på räkning av den svenska befolkningen.MyHeritage har producerat ett varje-namn index till fler än 5 miljoner bilder som tillhandahålls av vår svenska partner ArkivDigital. Denna del av de svenska husförhörslängderna (Husförhörslängder), täcker mestadels åren 1880-1920, med några få undantag från det tidiga 1800-talet och sena 1700-talet. Husförhörslängderna är en ovärderlig samling som kan ge insikt i sammansättningen av familjer inom Sverige, från födelse till död eller emigration. Eftersom böckerna uppdaterades varje år, kan familjer spåras år från år och ofta från plats till plats i hela landet. Fram till 1894 skulle församlingsprästen besöka varje gård eller hem i sin församling för att betygsätta och dokumentera varje individs förståelse av katekesen. Efter 1894 byttes husförhörslängderna ut mot Församlingsbok, Svenska kyrkans poster som användes officiellt till att räkna befolkningen från år till år, men fokus på att undersöka kunskapen om katekesen hade tagits bort. - Collection - 10180 - http://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1880-1920?s=62872011&itemId=35406767-&groupId=fbd26bf36592238b8f17d160b7d2495b&action=showRecord&indId=individual-62872011-1001209 -

  Astrid Johanna Eugenia
  Födelse: 13 jan 1907 - Vislanda
  Hemvist: Mellan 1905 och 1915 - Storeg. Mxhild, Alvesta, Kronobergs, Småland, Sweden
  Relation till huvudfigur: Dotter
  Far: Ernst Thorvald André
  Mor: Hilma Elisabet Andersson
  Syskon: Greta Ottilia, Karin Elisabet, Rut Torborg
  Bok:
  Land: Sweden Bok: Alvesta AIIa 3, 1905 - 1915
  provins: Småland Plats: Storeg. Mxhild
  Län: Kronobergs Sida: 509
  Församling: Alvesta Rad: 8
  Se hushållsmedlemmar
  Hushåll
  Relation till huvudfigur; Namn; Födelse
  Överhuvud; Ernst Thorvald André; 2 aug 1880
  Fru; Hilma Elisabet Andersson; 25 nov 1878
  Dotter; Greta Ottilia; 20 aug 1905
  Dotter; Astrid Johanna Eugenia; 13 jan 1907
  Dotter; Karin Elisabet; 20 dec 1908
  Dotter; Rut Torborg; 17 mar 1912

  - Record - 10180:35406767-:fbd26bf36592238b8f17d160b7d2495b
  - Svenska husförhörslängder, 1880 - 1920 - MyHeritage
  Varje bok eller serie böcker representerar en 3-10 års period inom en församling. Varje år fram till 1894 skulle församlingens präst besöka varje hem och testa varje individs kunskaper i katekesen. De skulle också samla in information om födelsedatum, giftermål, dödsfall, vart människor hade flyttat till eller från, etc. Varje år skulle prästen komma tillbaka och uppdatera informationen från föregående år, notera förändringar inom befolkningen i hemmet. Efter 1894 var undersökningarna mindre fokuserade på doktrinär kunskap och mer fokuserade på räkning av den svenska befolkningen.MyHeritage har producerat ett varje-namn index till fler än 5 miljoner bilder som tillhandahålls av vår svenska partner ArkivDigital. Denna del av de svenska husförhörslängderna (Husförhörslängder), täcker mestadels åren 1880-1920, med några få undantag från det tidiga 1800-talet och sena 1700-talet. Husförhörslängderna är en ovärderlig samling som kan ge insikt i sammansättningen av familjer inom Sverige, från födelse till död eller emigration. Eftersom böckerna uppdaterades varje år, kan familjer spåras år från år och ofta från plats till plats i hela landet. Fram till 1894 skulle församlingsprästen besöka varje gård eller hem i sin församling för att betygsätta och dokumentera varje individs förståelse av katekesen. Efter 1894 byttes husförhörslängderna ut mot Församlingsbok, Svenska kyrkans poster som användes officiellt till att räkna befolkningen från år till år, men fokus på att undersöka kunskapen om katekesen hade tagits bort. - Collection - 10180 - http://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1880-1920?s=62872011&itemId=60453964-&groupId=2f9e4a78e7bfa5694fc2b7ffeac18023&action=showRecord&indId=individual-62872011-1001209 -

  Astred Johanna Eugenia
  Födelse: 13 jan 1907 - Vislanda Kronob. l.
  Hemvist: Mellan 1905 och 1910 - Cedern, Ystads stadsförsamling, Malmöhus, Skåne, Sweden
  Relation till huvudfigur: Dotter
  Far: Ernst Thorvald André
  Mor: Helma Elisabet Andersson
  Syskon: Greta Ottilia, Karin Elisabeth
  Bok:
  Land: Sweden Bok: Ystads stadsförsamling AIIa25, 1905 - 1910
  provins: Skåne Plats: Cedern
  Län: Malmöhus Sida: 2352
  Församling: Ystads stadsförsamling Rad: 16
  Se hushållsmedlemmar
  Hushåll
  Relation till huvudfigur; Namn; Födelse
  Överhuvud; Ernst Thorvald André; 2 aug 1880
  Fru; Helma Elisabet Andersson; 25 nov 1878
  Dotter; Greta Ottilia; 20 aug 1905
  Dotter; Astred Johanna Eugenia; 13 jan 1907
  Dotter; Karin Elisabeth; 20 dec 1908

  - Record - 10180:60453964-:2f9e4a78e7bfa5694fc2b7ffeac18023
  - Svenska husförhörslängder, 1880 - 1920 - MyHeritage
  Varje bok eller serie böcker representerar en 3-10 års period inom en församling. Varje år fram till 1894 skulle församlingens präst besöka varje hem och testa varje individs kunskaper i katekesen. De skulle också samla in information om födelsedatum, giftermål, dödsfall, vart människor hade flyttat till eller från, etc. Varje år skulle prästen komma tillbaka och uppdatera informationen från föregående år, notera förändringar inom befolkningen i hemmet. Efter 1894 var undersökningarna mindre fokuserade på doktrinär kunskap och mer fokuserade på räkning av den svenska befolkningen.MyHeritage har producerat ett varje-namn index till fler än 5 miljoner bilder som tillhandahålls av vår svenska partner ArkivDigital. Denna del av de svenska husförhörslängderna (Husförhörslängder), täcker mestadels åren 1880-1920, med några få undantag från det tidiga 1800-talet och sena 1700-talet. Husförhörslängderna är en ovärderlig samling som kan ge insikt i sammansättningen av familjer inom Sverige, från födelse till död eller emigration. Eftersom böckerna uppdaterades varje år, kan familjer spåras år från år och ofta från plats till plats i hela landet. Fram till 1894 skulle församlingsprästen besöka varje gård eller hem i sin församling för att betygsätta och dokumentera varje individs förståelse av katekesen. Efter 1894 byttes husförhörslängderna ut mot Församlingsbok, Svenska kyrkans poster som användes officiellt till att räkna befolkningen från år till år, men fokus på att undersöka kunskapen om katekesen hade tagits bort. - Collection - 10180 - http://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1880-1920?s=62872011&itemId=43737630-&groupId=357ced72d4b11db37e4bdd56d2948a06&action=showRecord&indId=individual-62872011-1001209 -

  Astrid Johanna Eugenia
  Födelse: 13 jan 1907 - Vislanda
  Hemvist: Mellan 1900 och 1909 - Wislanda Station, Vislanda, Kronobergs, Småland, Sweden
  Relation till huvudfigur: Dotter
  Far: Ernst Thorvald André
  Mor: Hilma Elisabeth Andersson
  Syskon: Greta Ottilia
  Bok:
  Land: Sweden Bok: Vislanda AIIa 1, 1900 - 1909
  provins: Småland Plats: Wislanda Station
  Län: Kronobergs Sida: 480
  Församling: Vislanda Rad: 24
  Se hushållsmedlemmar
  Hushåll
  Relation till huvudfigur; Namn; Födelse
  Överhuvud; Ernst Thorvald André; 2 aug 1880
  Fru; Hilma Elisabeth Andersson; 25 nov 1878
  Dotter; Greta Ottilia; 20 aug 1905
  Dotter; Astrid Johanna Eugenia; 13 jan 1907

  - Record - 10180:43737630-:357ced72d4b11db37e4bdd56d2948a06

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Per Andersson 1856-1937 Johanna Petersson 1853-1918 Pehr Gustaf Andersson 1840-1920 Kristina Ottilia Engdahl 1847-1930
||||


||
Ernst Thorvald André 1880-1966 Hilma Elisabet Andersson 1878-1957
|||
Astrid Johanna Eugenia André 1907-1986