• Born 2 August 1880 - Stora Köpinge, Skåne, Sverige
 • Deceased 11 August 1966 - Ekhagen, Benestad, Alvesta, Kronobergs län, Småland, Sverige,aged 86 years old
 • Buried - Ekhagen, Benestad, Alvesta, Småland, Sverige
 • Postexp., Målaregesäll

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Sources

 • Individual:
  - Geni World Family Tree - MyHeritage
  The Geni World Family Tree is found on www.Geni.com. Geni is owned and operated by MyHeritage. - Collection - 40000 - http://www.myheritage.com/research/collection-40000/geni-world-family-tree?s=62872011&itemId=206486003&action=showRecord&indId=individual-62872011-1000138 -

  Ernst Thorvald André
  Gender: Male
  Birth: Aug 2 1880 - Lilla Köpinge n:o 5 och 8, Stora Köpinge, Malmöhus län, Skåne, Sverige
  Death: Aug 11 1966
  Burial: Ekhagen, Benestad , Alvesta, Kronobergs län, Småland, Sverige
  Wife: Hilma Elisabet André (born Andersson)
  Children: Astrid Johanna Eugenia Loberg (born André), Karin Elisabet Evanni (born André), Rut Torborg André, André, NN Löckert (born André)


  - Svenska husförhörslängder, 1880 - 1920 - MyHeritage
  Varje bok eller serie böcker representerar en 3-10 års period inom en församling. Varje år fram till 1894 skulle församlingens präst besöka varje hem och testa varje individs kunskaper i katekesen. De skulle också samla in information om födelsedatum, giftermål, dödsfall, vart människor hade flyttat till eller från, etc. Varje år skulle prästen komma tillbaka och uppdatera informationen från föregående år, notera förändringar inom befolkningen i hemmet. Efter 1894 var undersökningarna mindre fokuserade på doktrinär kunskap och mer fokuserade på räkning av den svenska befolkningen.MyHeritage har producerat ett varje-namn index till fler än 5 miljoner bilder som tillhandahålls av vår svenska partner ArkivDigital. Denna del av de svenska husförhörslängderna (Husförhörslängder), täcker mestadels åren 1880-1920, med några få undantag från det tidiga 1800-talet och sena 1700-talet. Husförhörslängderna är en ovärderlig samling som kan ge insikt i sammansättningen av familjer inom Sverige, från födelse till död eller emigration. Eftersom böckerna uppdaterades varje år, kan familjer spåras år från år och ofta från plats till plats i hela landet. Fram till 1894 skulle församlingsprästen besöka varje gård eller hem i sin församling för att betygsätta och dokumentera varje individs förståelse av katekesen. Efter 1894 byttes husförhörslängderna ut mot Församlingsbok, Svenska kyrkans poster som användes officiellt till att räkna befolkningen från år till år, men fokus på att undersöka kunskapen om katekesen hade tagits bort. - Collection - 10180 - http://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1880-1920?s=62872011&itemId=35405814-&groupId=ce9f82c4f28555f63dc211ac86c44650&action=showRecord&indId=individual-62872011-1000138 -

  Ernst Thorvald André
  Födelse: 2 aug 1880 - St. Köpinge Malmö. l.
  Hemvist: Mellan 1905 och 1915 - Påfvelsg. Sveaborg, Alvesta, Kronobergs, Småland, Sweden
  Vigsel: 23 okt 1904
  Maka: Hilma Elisabet Andersson
  Barn: Greta Ottilia, Astrid Johanna Eugenia, Karin Elisabet, Rut Torborg
  Bok:
  Land: Sweden Bok: Alvesta AIIa 3, 1905 - 1915
  provins: Småland Plats: Påfvelsg. Sveaborg
  Län: Kronobergs Sida: 404
  Församling: Alvesta Rad: 10
  Se hushållsmedlemmar
  Hushåll
  Relation till huvudfigur; Namn; Födelse
  Överhuvud; Ernst Thorvald André; 2 aug 1880
  Fru; Hilma Elisabet Andersson; 25 nov 1878
  Dotter; Greta Ottilia; 20 aug 1905
  Dotter; Astrid Johanna Eugenia; 13 jan 1907
  Dotter; Karin Elisabet; 20 dec 1908
  Dotter; Rut Torborg; 17 mar 1912

  - Record - 10180:35405814-:ce9f82c4f28555f63dc211ac86c44650
  - Svenska husförhörslängder, 1880 - 1920 - MyHeritage
  Varje bok eller serie böcker representerar en 3-10 års period inom en församling. Varje år fram till 1894 skulle församlingens präst besöka varje hem och testa varje individs kunskaper i katekesen. De skulle också samla in information om födelsedatum, giftermål, dödsfall, vart människor hade flyttat till eller från, etc. Varje år skulle prästen komma tillbaka och uppdatera informationen från föregående år, notera förändringar inom befolkningen i hemmet. Efter 1894 var undersökningarna mindre fokuserade på doktrinär kunskap och mer fokuserade på räkning av den svenska befolkningen.MyHeritage har producerat ett varje-namn index till fler än 5 miljoner bilder som tillhandahålls av vår svenska partner ArkivDigital. Denna del av de svenska husförhörslängderna (Husförhörslängder), täcker mestadels åren 1880-1920, med några få undantag från det tidiga 1800-talet och sena 1700-talet. Husförhörslängderna är en ovärderlig samling som kan ge insikt i sammansättningen av familjer inom Sverige, från födelse till död eller emigration. Eftersom böckerna uppdaterades varje år, kan familjer spåras år från år och ofta från plats till plats i hela landet. Fram till 1894 skulle församlingsprästen besöka varje gård eller hem i sin församling för att betygsätta och dokumentera varje individs förståelse av katekesen. Efter 1894 byttes husförhörslängderna ut mot Församlingsbok, Svenska kyrkans poster som användes officiellt till att räkna befolkningen från år till år, men fokus på att undersöka kunskapen om katekesen hade tagits bort. - Collection - 10180 - http://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1880-1920?s=62872011&itemId=35406764-&groupId=fbd26bf36592238b8f17d160b7d2495b&action=showRecord&indId=individual-62872011-1000138 -

  Ernst Thorvald André
  Födelse: 2 aug 1880 - St. Köpinge Malmö. l.
  Hemvist: Mellan 1905 och 1915 - Storeg. Mxhild, Alvesta, Kronobergs, Småland, Sweden
  Vigsel: 23 okt 1904
  Maka: Hilma Elisabet Andersson
  Barn: Greta Ottilia, Astrid Johanna Eugenia, Karin Elisabet, Rut Torborg
  Bok:
  Land: Sweden Bok: Alvesta AIIa 3, 1905 - 1915
  provins: Småland Plats: Storeg. Mxhild
  Län: Kronobergs Sida: 509
  Församling: Alvesta Rad: 5
  Se hushållsmedlemmar
  Hushåll
  Relation till huvudfigur; Namn; Födelse
  Överhuvud; Ernst Thorvald André; 2 aug 1880
  Fru; Hilma Elisabet Andersson; 25 nov 1878
  Dotter; Greta Ottilia; 20 aug 1905
  Dotter; Astrid Johanna Eugenia; 13 jan 1907
  Dotter; Karin Elisabet; 20 dec 1908
  Dotter; Rut Torborg; 17 mar 1912

  - Record - 10180:35406764-:fbd26bf36592238b8f17d160b7d2495b
  - Svenska husförhörslängder, 1880 - 1920 - MyHeritage
  Varje bok eller serie böcker representerar en 3-10 års period inom en församling. Varje år fram till 1894 skulle församlingens präst besöka varje hem och testa varje individs kunskaper i katekesen. De skulle också samla in information om födelsedatum, giftermål, dödsfall, vart människor hade flyttat till eller från, etc. Varje år skulle prästen komma tillbaka och uppdatera informationen från föregående år, notera förändringar inom befolkningen i hemmet. Efter 1894 var undersökningarna mindre fokuserade på doktrinär kunskap och mer fokuserade på räkning av den svenska befolkningen.MyHeritage har producerat ett varje-namn index till fler än 5 miljoner bilder som tillhandahålls av vår svenska partner ArkivDigital. Denna del av de svenska husförhörslängderna (Husförhörslängder), täcker mestadels åren 1880-1920, med några få undantag från det tidiga 1800-talet och sena 1700-talet. Husförhörslängderna är en ovärderlig samling som kan ge insikt i sammansättningen av familjer inom Sverige, från födelse till död eller emigration. Eftersom böckerna uppdaterades varje år, kan familjer spåras år från år och ofta från plats till plats i hela landet. Fram till 1894 skulle församlingsprästen besöka varje gård eller hem i sin församling för att betygsätta och dokumentera varje individs förståelse av katekesen. Efter 1894 byttes husförhörslängderna ut mot Församlingsbok, Svenska kyrkans poster som användes officiellt till att räkna befolkningen från år till år, men fokus på att undersöka kunskapen om katekesen hade tagits bort. - Collection - 10180 - http://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1880-1920?s=62872011&itemId=60453961-&groupId=2f9e4a78e7bfa5694fc2b7ffeac18023&action=showRecord&indId=individual-62872011-1000138 -

  Ernst Thorvald André
  Födelse: 2 aug 1880 - Köpinge
  Hemvist: Mellan 1905 och 1910 - Cedern, Ystads stadsförsamling, Malmöhus, Skåne, Sweden
  Vigsel: 23 okt 1904
  Maka: Helma Elisabet Andersson
  Barn: Greta Ottilia, Astred Johanna Eugenia, Karin Elisabeth
  Bok:
  Land: Sweden Bok: Ystads stadsförsamling AIIa25, 1905 - 1910
  provins: Skåne Plats: Cedern
  Län: Malmöhus Sida: 2352
  Församling: Ystads stadsförsamling Rad: 13
  Se hushållsmedlemmar
  Hushåll
  Relation till huvudfigur; Namn; Födelse
  Överhuvud; Ernst Thorvald André; 2 aug 1880
  Fru; Helma Elisabet Andersson; 25 nov 1878
  Dotter; Greta Ottilia; 20 aug 1905
  Dotter; Astred Johanna Eugenia; 13 jan 1907
  Dotter; Karin Elisabeth; 20 dec 1908

  - Record - 10180:60453961-:2f9e4a78e7bfa5694fc2b7ffeac18023
  - Svenska husförhörslängder, 1880 - 1920 - MyHeritage
  Varje bok eller serie böcker representerar en 3-10 års period inom en församling. Varje år fram till 1894 skulle församlingens präst besöka varje hem och testa varje individs kunskaper i katekesen. De skulle också samla in information om födelsedatum, giftermål, dödsfall, vart människor hade flyttat till eller från, etc. Varje år skulle prästen komma tillbaka och uppdatera informationen från föregående år, notera förändringar inom befolkningen i hemmet. Efter 1894 var undersökningarna mindre fokuserade på doktrinär kunskap och mer fokuserade på räkning av den svenska befolkningen.MyHeritage har producerat ett varje-namn index till fler än 5 miljoner bilder som tillhandahålls av vår svenska partner ArkivDigital. Denna del av de svenska husförhörslängderna (Husförhörslängder), täcker mestadels åren 1880-1920, med några få undantag från det tidiga 1800-talet och sena 1700-talet. Husförhörslängderna är en ovärderlig samling som kan ge insikt i sammansättningen av familjer inom Sverige, från födelse till död eller emigration. Eftersom böckerna uppdaterades varje år, kan familjer spåras år från år och ofta från plats till plats i hela landet. Fram till 1894 skulle församlingsprästen besöka varje gård eller hem i sin församling för att betygsätta och dokumentera varje individs förståelse av katekesen. Efter 1894 byttes husförhörslängderna ut mot Församlingsbok, Svenska kyrkans poster som användes officiellt till att räkna befolkningen från år till år, men fokus på att undersöka kunskapen om katekesen hade tagits bort. - Collection - 10180 - http://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1880-1920?s=62872011&itemId=43737627-&groupId=357ced72d4b11db37e4bdd56d2948a06&action=showRecord&indId=individual-62872011-1000138 -

  Ernst Thorvald André
  Födelse: 2 aug 1880 - Köping Malmö. l.
  Hemvist: Mellan 1900 och 1909 - Wislanda Station, Vislanda, Kronobergs, Småland, Sweden
  Vigsel: 23 okt 1904
  Maka: Hilma Elisabeth Andersson
  Barn: Greta Ottilia, Astrid Johanna Eugenia
  Bok:
  Land: Sweden Bok: Vislanda AIIa 1, 1900 - 1909
  provins: Småland Plats: Wislanda Station
  Län: Kronobergs Sida: 480
  Församling: Vislanda Rad: 22
  Se hushållsmedlemmar
  Hushåll
  Relation till huvudfigur; Namn; Födelse
  Överhuvud; Ernst Thorvald André; 2 aug 1880
  Fru; Hilma Elisabeth Andersson; 25 nov 1878
  Dotter; Greta Ottilia; 20 aug 1905
  Dotter; Astrid Johanna Eugenia; 13 jan 1907

  - Record - 10180:43737627-:357ced72d4b11db37e4bdd56d2948a06
  - Svenska husförhörslängder, 1880 - 1920 - MyHeritage
  Varje bok eller serie böcker representerar en 3-10 års period inom en församling. Varje år fram till 1894 skulle församlingens präst besöka varje hem och testa varje individs kunskaper i katekesen. De skulle också samla in information om födelsedatum, giftermål, dödsfall, vart människor hade flyttat till eller från, etc. Varje år skulle prästen komma tillbaka och uppdatera informationen från föregående år, notera förändringar inom befolkningen i hemmet. Efter 1894 var undersökningarna mindre fokuserade på doktrinär kunskap och mer fokuserade på räkning av den svenska befolkningen.MyHeritage har producerat ett varje-namn index till fler än 5 miljoner bilder som tillhandahålls av vår svenska partner ArkivDigital. Denna del av de svenska husförhörslängderna (Husförhörslängder), täcker mestadels åren 1880-1920, med några få undantag från det tidiga 1800-talet och sena 1700-talet. Husförhörslängderna är en ovärderlig samling som kan ge insikt i sammansättningen av familjer inom Sverige, från födelse till död eller emigration. Eftersom böckerna uppdaterades varje år, kan familjer spåras år från år och ofta från plats till plats i hela landet. Fram till 1894 skulle församlingsprästen besöka varje gård eller hem i sin församling för att betygsätta och dokumentera varje individs förståelse av katekesen. Efter 1894 byttes husförhörslängderna ut mot Församlingsbok, Svenska kyrkans poster som användes officiellt till att räkna befolkningen från år till år, men fokus på att undersöka kunskapen om katekesen hade tagits bort. - Collection - 10180 - http://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1880-1920?s=62872011&itemId=59321476-&groupId=18fd11bbdb5dbea098c705e3c12440a5&action=showRecord&indId=individual-62872011-1000138 -

  Ernst Thorvald
  Födelse: 2 aug 1880 - St. Köpl.
  Hemvist: Mellan 1882 och 1890 - Lilla Köpinge, Stora Köpinge, Malmöhus, Skåne, Sweden
  Relation till huvudfigur: Son
  Far: Per Andersson
  Mor: Johanna Petersson
  Syskon: Axel Albert, Esther Maria
  Bok:
  Land: Sweden Bok: Stora Köpinge AI25, 1882 - 1890
  provins: Skåne Plats: Lilla Köpinge
  Län: Malmöhus Sida: 356
  Församling: Stora Köpinge Rad: 3
  Se hushållsmedlemmar
  Hushåll
  Relation till huvudfigur; Namn; Födelse
  Överhuvud; Per Andersson; 7 apr 1856
  Fru; Johanna Petersson; 11 feb 1853
  Son; Ernst Thorvald; 2 aug 1880
  Son; Axel Albert; 21 okt 1882
  Dotter; Esther Maria; 7 dec 1884

  - Record - 10180:59321476-:18fd11bbdb5dbea098c705e3c12440a5

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Per Andersson 1856-1937 Johanna Petersson 1853-1918
|||
Ernst Thorvald André 1880-1966