Sosa :1
 • Born 10 August 1879 - Frederiksberg, København, Denmark
 • Deceased 17 April 1968 - Limhamn, Malmö, Sverige,aged 88 years old
 • Buried 25 April 1968 - Limhamns Kyrka
 • Frisörmästare, egen barberar/frisör salong på Rundelsgatan.|(Rundelsgatan -> Gamla gatan, namnändring 1916 då Limhamn inkorporerades med Malmö), egen barberar/frisör salong, Finn Paul Hansen delägare i firman, Finn Paul Hansen tar över firman

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Sources

 • Individual:
  - Danmark kyrkoposter, 1813-1919 - MyHeritage
  Den lutherska kyrkan i Danmark började hålla vitala poster 1645 efter att kungen utfärdat ett kungligt dekret, som kräver atta prästerskapet på ön Själland att registrera dop, bröllop och begravningar. Samma dekret gavs följande år (1646) till resten av riket. Vissa präster hade hållit vitala poster mycket tidigare med de tidigaste församlingsposterna som börjar år 1572 i staden Nakskov.Efter händelserna vid reformationen erkända danska kronan endast evangelisk-lutherska kyrkan, med några få undantag. Den reformerta kyrkan erkändes 1747 och etablerade judiska församlingar erkändes 1814. I den danska grundlagen 1849 erkändes ytterligare kyrkor med avvikande kristen tro, men det krävs att alla samfund meddelar deras lokala lutherska församlings präster alla födslar och dödsfall som inträffat i deras församlingar.1814 standardiserades och formulärbaserades register som producerades och utfärdades till det lutherska prästerskapet till stöd i insamling av dessa poster. Denna samling innehåller poster av dessa standardiserade poster från 1814 till 1920. Ett efterföljande tillägg till denna samling förbereds som kommer att lägga till tidigare och icke-standardiserade poster från de tidigaste tillgängliga församlingsregister till slutet av 1813.I början av den vitala registerföringspraxisen i Danmark var kravet begränsat till dop, bröllop och begravningar. Konfirmation började registreras 1736. I det tidiga 1800-talet drabbades Danmark av en svår smittkoppsepidemi, vilket resulterade i en vaccinationslag som trädde i kraft den 4 mars 1810. Prästerna var ofta utbildade för att administrera vaccinationer och noterade dessa händelser i deras församlingsregister. Omkring 1812 började vissa församlingar också att hålla koll på individer som flyttar in och ut ur deras församling.Andra typer av kyrkböcker inkluderar introduktioner, syndaförlåtelse och nattvard. Dessa poster hölls generellt inte enligt standardisering av formulärbaserade register, så dessa ingår inte i denna samling vid denna tid.Nedan ges en kort förklaring av varje posttyp:Födelse (Fødte) or Dop (Døbte) – Barn var normalt döpta (eller "kristnade") inom några dagar efter födseln. Födelse- eller dopposter innehåller vanligen barnets och förälderns namn, legitimitet, datum och namn på vittnen och faddrar. Ibland är barnets födelsedatum, faderns yrke och familjens exakta vistelseort listade. I de förtryckta registren registrerades manliga och kvinnliga födslar oftast separat.Äktenskap (Copulerde eller Viede) – Vigselböcker innehåller äktenskapsdatum tillsammans med namnen på bruden och brudgummen och deras vistelseort. Efter 1814 är det vanligt att dessa poster kan innehålla ytterligare information om bruden och brudgummen som deras åldrar, yrken, namnen på deras fäder, och ibland födelseorter. Slutligen, dessa poster kan ange om de var singel eller änka ger namnen på vittnen som ofta var (men inte alltid) andra familjemedlemmar.Död (Døde) eller Begravningar (Begravede) – Begravningar skedde oftast några dagar efter döden. Begravningar i Danmark registrerades i posterna i den församling där begravningen inträffade. Begravningsregister ger den avlidnes namn, döds- eller begravningsdatum och plats för begravning och ålder vid döden. Efter 1814 kan de innehålla den avlidnes bostadsort, dödsorsak, och namnen på överlevande eller anhöriga. Ibland ges den avlidnes födelsedatum, födelseort samt föräldrarnas namn. Poster efter 1814 hölls i separata listor för män och kvinnor.Konfirmationer (Konfirmerede eller Confirmerede) – 1736 kräver kyrkan att ungdomar instrueras i den lutherska katekesen och passera en enkel examen av ministern innan de gör sin första nattvardsgång — normalt vid 14 års ålder. Konfirmationsposter innehåller personens namn, hemvist och ibland ålder. Efter 1814 avgränsas posterna till listor för män och kvinnor, och inkluderar föräldrarnas namn och ibland datumet och platsen för personens födelse eller dop.Vaccinationer (Vaccinerede) – Vaccinationsmandatet började 1810 kräva att alla får vaccin mot smittkoppor, såvida inte personenredan hade koppor. Vaccinationer inträffade vanligtvis när barn var ganska unga. Dessa poster listar vanligtvis namnet på den person som mottar vaccinet, vaccinationsdatum, faderns namn och deras ålder eller födelsedatum. En persons vaccinationsdatum kunde också registreras i dess konfirmationspost och om de någonsin flyttat, kunde noteras i deras in- eller utflyttningsposter.Inflyttnings- (Tilgangsliste) och utflyttnings (Afgangsliste)poster – Började 1812 och listar individers inflyttning eller utflyttning från en församling. Dessa poster kan innehålla namn, ålder eller födelsedatum, sysselsättning, boendeort, vaccination, flyttdatum, och var de flyttade till/från.Efternamn och sökning:Efternamn i dansk släktforskning kan vara ganska förvirrande. Patronymska efternamn — efternamnen konstruerades med personens fars förnamn med tillägg av antingen "-sen" (son) eller "-datter" (dotter) — avskaffades lagligt 1826, då regeringen ville att människor antar ett släktefternamn istället. Det tog dock flera decennier före innan patronymska efternamn slutade användas helt; i själva verket använder mestadels vanliga människor patronymska fram till mitten av 1800-talet. Därför är det omöjligt för en forskare att veta vilka efternamn som en individ kan registreras under i poster med anor från 1826 fram till omkring 1870. På grund av detta, har MyHeritage utvidgade poster bakom kulisserna, för poster med anor från 1826 till 1870, med båda efternamnen. Oavsett vilket efternamn som du söker efter din förfader under, kan detta arbete bakom kulisserna ge de bästa matchningar för din sökning, men kan visa sökresultat som inledningsvis ser felaktiga ut. - Collection - 10455 - https://www.myheritage.se/research/collection-10455/danmark-kyrkoposter-1813-1919?itemId=4838919-&action=showRecord - Harald Georg HansenPosttyp: Födelse/dopKön: ManFödelse/dop: 10 aug 1879 -

   Skt Matthæus Kirke, København, Denmark
  Makas/makes födelse: 10 aug 1879 - Skt Matthæus Kirke, København, DenmarkFar: Peter HansenMor: Emma Danielsdatter RosengrenBok:
  Land:DenmarkVolym datum:1879-1881Posttyp:Födelse/dop
  Län:KøbenhavnBok:2
  Församling:Skt Matthæus KirkeSida:16 - Record - 10455:4838919-:4a1e4d63e9bae55d1a2ec6523eaa82be
  - Svenska husförhörslängder, 1880 - 1920 - MyHeritage
  Varje bok eller serie böcker representerar en 3-10 års period inom en församling. Varje år fram till 1894 skulle församlingens präst besöka varje hem och testa varje individs kunskaper i katekesen. De skulle också samla in information om födelsedatum, giftermål, dödsfall, vart människor hade flyttat till eller från, etc. Varje år skulle prästen komma tillbaka och uppdatera informationen från föregående år, notera förändringar inom befolkningen i hemmet. Efter 1894 var undersökningarna mindre fokuserade på doktrinär kunskap och mer fokuserade på räkning av den svenska befolkningen.MyHeritage har producerat ett varje-namn index till fler än 5 miljoner bilder som tillhandahålls av vår svenska partner ArkivDigital. Denna del av de svenska husförhörslängderna (Husförhörslängder), täcker mestadels åren 1880-1920, med några få undantag från det tidiga 1800-talet och sena 1700-talet. Husförhörslängderna är en ovärderlig samling som kan ge insikt i sammansättningen av familjer inom Sverige, från födelse till död eller emigration. Eftersom böckerna uppdaterades varje år, kan familjer spåras år från år och ofta från plats till plats i hela landet. Fram till 1894 skulle församlingsprästen besöka varje gård eller hem i sin församling för att betygsätta och dokumentera varje individs förståelse av katekesen. Efter 1894 byttes husförhörslängderna ut mot Församlingsbok, Svenska kyrkans poster som användes officiellt till att räkna befolkningen från år till år, men fokus på att undersöka kunskapen om katekesen hade tagits bort. - Collection - 10180 - https://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1880-1920?itemId=55299562&action=showRecord - Harald Georg HansenFödelse: 10 aug 1879 - KjöbenhamnHemvist: Mellan 1900 och 1906 - Påfågeln, Hyllie/Limhamn, Malmöhus, Skåne, SwedenBok:
  Land:SwedenBok:Hyllie-Limhamn AIIa4, 1900 - 1906
  Provins:SkånePlats:Påfågeln
  Län:MalmöhusSida:810
  Församling:Hyllie/LimhamnRad:7 - Record - 10180:55299562-:cb666024392dba03c9a37bcb9687c2fe
  - Svenska husförhörslängder, 1880 - 1920 - MyHeritage
  Varje bok eller serie böcker representerar en 3-10 års period inom en församling. Varje år fram till 1894 skulle församlingens präst besöka varje hem och testa varje individs kunskaper i katekesen. De skulle också samla in information om födelsedatum, giftermål, dödsfall, vart människor hade flyttat till eller från, etc. Varje år skulle prästen komma tillbaka och uppdatera informationen från föregående år, notera förändringar inom befolkningen i hemmet. Efter 1894 var undersökningarna mindre fokuserade på doktrinär kunskap och mer fokuserade på räkning av den svenska befolkningen.MyHeritage har producerat ett varje-namn index till fler än 5 miljoner bilder som tillhandahålls av vår svenska partner ArkivDigital. Denna del av de svenska husförhörslängderna (Husförhörslängder), täcker mestadels åren 1880-1920, med några få undantag från det tidiga 1800-talet och sena 1700-talet. Husförhörslängderna är en ovärderlig samling som kan ge insikt i sammansättningen av familjer inom Sverige, från födelse till död eller emigration. Eftersom böckerna uppdaterades varje år, kan familjer spåras år från år och ofta från plats till plats i hela landet. Fram till 1894 skulle församlingsprästen besöka varje gård eller hem i sin församling för att betygsätta och dokumentera varje individs förståelse av katekesen. Efter 1894 byttes husförhörslängderna ut mot Församlingsbok, Svenska kyrkans poster som användes officiellt till att räkna befolkningen från år till år, men fokus på att undersöka kunskapen om katekesen hade tagits bort. - Collection - 10180 - https://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1880-1920?itemId=55249273&action=showRecord - Harald Georg HansenFödelse: 10 aug 1879 - KjöbenhamnHemvist: Mellan 1906 och 1913 - Siken, Hyllie/Limhamn, Malmöhus, Skåne, SwedenVigsel: 9 dec 1902Maka: Ellen Jensine Lusia EskildsenBarn: Finn Paul, Milly Gottfrida Hansen, Greta AntoniaBok:
  Land:SwedenBok:Hyllie-Limhamn AIIa11, 1906 - 1913
  Provins:SkånePlats:Siken
  Län:MalmöhusSida:761
  Församling:Hyllie/LimhamnRad:6
  Se hushållsmedlemmarHushållRelation till huvudfigur; Namn; FödelseÖverhuvud; Harald Georg Hansen; 10 aug 1879Fru; Ellen Jensine Lusia Eskildsen; 20 jun 1877Son; Finn Paul; 17 sep 1904Dotter; Milly Gottfrida Hansen; 20 dec 1899Dotter; Greta Antonia; 5 mar 1906 - Record - 10180:55249273-:fd817c9d5dcaddc9f3ceb02528ef1cbf
  - Svenska husförhörslängder, 1880 - 1920 - MyHeritage
  Varje bok eller serie böcker representerar en 3-10 års period inom en församling. Varje år fram till 1894 skulle församlingens präst besöka varje hem och testa varje individs kunskaper i katekesen. De skulle också samla in information om födelsedatum, giftermål, dödsfall, vart människor hade flyttat till eller från, etc. Varje år skulle prästen komma tillbaka och uppdatera informationen från föregående år, notera förändringar inom befolkningen i hemmet. Efter 1894 var undersökningarna mindre fokuserade på doktrinär kunskap och mer fokuserade på räkning av den svenska befolkningen.MyHeritage har producerat ett varje-namn index till fler än 5 miljoner bilder som tillhandahålls av vår svenska partner ArkivDigital. Denna del av de svenska husförhörslängderna (Husförhörslängder), täcker mestadels åren 1880-1920, med några få undantag från det tidiga 1800-talet och sena 1700-talet. Husförhörslängderna är en ovärderlig samling som kan ge insikt i sammansättningen av familjer inom Sverige, från födelse till död eller emigration. Eftersom böckerna uppdaterades varje år, kan familjer spåras år från år och ofta från plats till plats i hela landet. Fram till 1894 skulle församlingsprästen besöka varje gård eller hem i sin församling för att betygsätta och dokumentera varje individs förståelse av katekesen. Efter 1894 byttes husförhörslängderna ut mot Församlingsbok, Svenska kyrkans poster som användes officiellt till att räkna befolkningen från år till år, men fokus på att undersöka kunskapen om katekesen hade tagits bort. - Collection - 10180 - https://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1860-1947?itemId=116379610&action=showRecord - Harald Georg Hansen<br>Födelse: 10 aug 1879 - Köpenhamn<br>Hemvist: Mellan 1928 och 1945 - Forellen, Hyllie/Limhamn, Malmöhus, Skåne, Sweden<br>Vigsel: 9 dec 1902<br>Maka: Ellen Jensine Lucia Eskildson<br>Barn: Finn Paul, Greta Antonia, Inga Margareta Persson<br>Bok:
  Land:SwedenBok:Hyllie_Limhamn_AIIa68-621, 1928 - 1945
  Provins:SkånePlats:Forellen
  Län:MalmöhusSida:2846
  Församling:Hyllie/LimhamnRad:20
  Se hushållsmedlemmar<br><a id='household'></a>Hushåll<br>Relation till huvudfigur; Namn; Födelse; Föreslagna alternativ<br>Överhuvud; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1860-1947?s=62872011&itemId=116379610-&groupId=408ba999a90b822abab2b92465527436&action=showRecord&recordTitle=Harald+Georg+Hansen">Harald Georg Hansen</a>; 10 aug 1879; <br>Fru; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1860-1947?s=62872011&itemId=116379611-&groupId=408ba999a90b822abab2b92465527436&action=showRecord&recordTitle=Ellen+Jensine+Lucia+Eskildson">Ellen Jensine Lucia Eskildson</a>; 20 jun 1877; <br>Son; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1860-1947?s=62872011&itemId=116379612-&groupId=408ba999a90b822abab2b92465527436&action=showRecord&recordTitle=Finn+Paul">Finn Paul</a>; 17 sep 1904; <br>Dotter; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1860-1947?s=62872011&itemId=116379613-&groupId=408ba999a90b822abab2b92465527436&action=showRecord&recordTitle=Greta+Antonia">Greta Antonia</a>; 5 mar 1906; <br>Dotter; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1860-1947?s=62872011&itemId=116379614-&groupId=408ba999a90b822abab2b92465527436&action=showRecord&recordTitle=Inga+Margareta+Persson">Inga Margareta Persson</a>; 13 dec 1920; - Record - 10180:116379610-:408ba999a90b822abab2b92465527436
  - Svenska husförhörslängder, 1880 - 1920 - MyHeritage
  Varje bok eller serie böcker representerar en 3-10 års period inom en församling. Varje år fram till 1894 skulle församlingens präst besöka varje hem och testa varje individs kunskaper i katekesen. De skulle också samla in information om födelsedatum, giftermål, dödsfall, vart människor hade flyttat till eller från, etc. Varje år skulle prästen komma tillbaka och uppdatera informationen från föregående år, notera förändringar inom befolkningen i hemmet. Efter 1894 var undersökningarna mindre fokuserade på doktrinär kunskap och mer fokuserade på räkning av den svenska befolkningen.MyHeritage har producerat ett varje-namn index till fler än 5 miljoner bilder som tillhandahålls av vår svenska partner ArkivDigital. Denna del av de svenska husförhörslängderna (Husförhörslängder), täcker mestadels åren 1880-1920, med några få undantag från det tidiga 1800-talet och sena 1700-talet. Husförhörslängderna är en ovärderlig samling som kan ge insikt i sammansättningen av familjer inom Sverige, från födelse till död eller emigration. Eftersom böckerna uppdaterades varje år, kan familjer spåras år från år och ofta från plats till plats i hela landet. Fram till 1894 skulle församlingsprästen besöka varje gård eller hem i sin församling för att betygsätta och dokumentera varje individs förståelse av katekesen. Efter 1894 byttes husförhörslängderna ut mot Församlingsbok, Svenska kyrkans poster som användes officiellt till att räkna befolkningen från år till år, men fokus på att undersöka kunskapen om katekesen hade tagits bort. - Collection - 10180 - https://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1860-1947?itemId=116376896&action=showRecord - Harald Georg Hansen<br>Födelse: 10 aug 1879 - Köpenhamn<br>Hemvist: Mellan 1928 och 1939 - Skatan, Hyllie/Limhamn, Malmöhus, Skåne, Sweden<br>Vigsel: 9 dec 1902<br>Maka: Ellen Jensine Lucia Eskildsen<br>Dotter: Inga Margareta Persson Hansen<br>Bok:
  Land:SwedenBok:Hyllie_Limhamn_AIIa66-1652, 1928 - 1939
  Provins:SkånePlats:Skatan
  Län:MalmöhusSida:2490
  Församling:Hyllie/LimhamnRad:21
  Se hushållsmedlemmar<br><a id='household'></a>Hushåll<br>Relation till huvudfigur; Namn; Födelse; Föreslagna alternativ<br>Överhuvud; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1860-1947?s=62872011&itemId=116376896-&groupId=48b55c8e9c6ce01e32010ac4766b5d1d&action=showRecord&recordTitle=Harald+Georg+Hansen">Harald Georg Hansen</a>; 10 aug 1879; <br>Fru; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1860-1947?s=62872011&itemId=116376897-&groupId=48b55c8e9c6ce01e32010ac4766b5d1d&action=showRecord&recordTitle=Ellen+Jensine+Lucia+Eskildsen">Ellen Jensine Lucia Eskildsen</a>; 20 jun 1877; <br>Dotter; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10180/svenska-husforhorslangder-1860-1947?s=62872011&itemId=116376898-&groupId=48b55c8e9c6ce01e32010ac4766b5d1d&action=showRecord&recordTitle=Inga+Margareta+Persson+Hansen">Inga Margareta Persson Hansen</a>; 13 dec 1920; - Record - 10180:116376896-:48b55c8e9c6ce01e32010ac4766b5d1d

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Hans Madsen 1820- Olavia Jensine Jacobsdatter 1826- Daniel Magnus Rosengren 1823-1859 Anna Maria Petersdotter Ramberg 1823-1909
||||


||
Lars Peter Hansen 1852-1925 Emma Danielsdotter Rosengren 1852-1936
|||
Harald Georg Hansen 1879-1968