• Born in 1674 - Långaröd 3, Långaröd, Farstorp (L)
 • Deceased 22 January 1717 - Kälkarp, Farstorp (L),aged 43 years old

 Spouses and children

 Sources

 • Birth: Farstorp (Wagnér) - Harald Wagnér
  Händelser och människor
  efter anteckningar av
  Harald Wagnér
  Rektor vid läroverket i Falköping - A/B Falköpings tidnigs tryckeri 1953 - p 178
 • Spouse 1: Farstorp CI:2 (1690-1733) - p 55 / - 16 JUN 1695 - Övrigt Feria Qvarta Pentecostes. Trolofvade Jöns Erlandsohn af Kälckarp och Pig. Elsa Nielssdoter af Långaröd. Copulati D-nica: 4-ta à Trinit: Löfftesmän Niels Phersohn i Långaröd. Tufve Lassohn i Farstorp Niels Månsohn i Ubbarp.
 • Spouse 2: Farstorp CI:2 (1690-1733) - p 58 / - 6 AUG 1705 - ÖvrigtDom. Palm. Trolofvades Drängen Pär Nils, som för detta tient i Sparrarp och är Bondens Nils Tufvesons Son i Boa, Och Sal: Jöns Erlandsons Effterlåtne Enkia Else Nilsdåtter i Kälkarp. NB. Denna Trolofningen. blef upskuten för särdeles orsiak skull, och fulbordades intet förr än Dom. Exaudi d: 14. Maij, Löfftesmän äro: Sven Andersson i Farstorp och Tufve Nilsson i Dahlsiö. Copulerades Dom. 10. p. Trinit. d: 6. Augusti.
 • Death: Farstorp CI:2 (1690-1733) - p 95-96 / - 22 JAN 1717

 Family Tree Preview 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content