Sosa :552,130,571
Hon var drottning av Norge bl.a

  • Born before 1000 - Uppsala, Sverige
  • Deceased about 1047 - Norge (Died after 1034)

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note


_HDP: 0,0,n,n,,PAstridOlof1000k,2016-09-27 15:52:05,2016-09-27 16:16:58,0,0,0,P,,1000,,1047,

_H8P: 2,0,1,0
Astrid Olofsdotter av Sverige is your 26th great grandmother.

You

?

Bror Axel Eriksson
your father

?

Erik Teodor Eriksson
his father

?

Erik Axel Pettersson
his father

?

Pehr Erik Pettersson Stek
his father

?

Maria Carlsdotter
his mother

?

Britta Stina (Barbara Christina) Andersdotter
her mother

?

Margareta Kollberg
her mother

?

Elias Kollberg
her father

?

Beata Hoyer
his mother

?

Christian Hermansson Hoyer
her father

?

Hermann Hoyer
his father

?

Caspar Hoyer
his father

?

Marike Knutzen Splenters (Knudsen)
his mother

?

Geseke Fredriksdotter
her mother

?

Frederick I King of Denmark and Norway
her father

?

Dorothea of Brandenburg
his mother

?

Barbara von Sachsen-Wittenberg (Askanier), Markgräfin zu
Brandenburg-Kulmbach
her mother

?

Rudolf III von Sachsen-Wittenberg (Askanier), Herzog zu
Sachsen-Wittenberg und Kurfürst zu Sachsen
her father

?

Wenceslas I von Sachsen-Wittenberg (Askanier), Herzog, Kurfürst zu
Sachsen, Herzog zu Braunschweig-Lüneburg
his father

?

Rudolf I von Sachsen-Wittenberg (Askanier), Herzog zu
Sachsen-Wittenberg und Kurfürst zu Sachsen
his father

?

Albrecht II von Sachsen (Askanier), Herzog und Kurfürst zu
Sachsen, Herzog zu Sachsen-Wittenberg
his father

?

Albrecht I, Duke of Saxony-Wittenberg
his father

?

Count Bernard of Anhalt, Duke of Saxony
his father

?

Albrecht I, Markgraf von Brandenburg
his father

?

Eilika von Sachsen Billung (av Sachsen), Herzogin von Sachsen
his mother

?

Magnus Billung, Herzog von Sachsen
her father

?

Ulfhild Olafsdotter av Norge
his mother

?

Astrid Olofsdotter av Sverige
her mother
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Astrid Olofsdotter af Sverige Olofsdotter, av Sverige MP

Kön:
Kvinna

Född:
cirka 1000
Uppsala, Sverige

Död:
cirka 1047 (39-55)
Norge (Died after 1034)

Närstående:

Dotter till Olof III "Skötkonung", Kung av Sverige och Edla av
Vendia
Hustru till Saint Olaf II, king of Norway och Jarl Ragnvald "the
Old" Ulvson av Vest-Gotland
Moder till Ulfhild Olafsdotter av Norge
Syster till Emund den gamle, konge av Sverige
Halvsyster till Ingegerd Olofsdotter och Anund Jacob Olofsson
«Coal-burner» Kolbränna

Skapad av:
Berit Sundt, 19 mars 2007

Förvaltas av:
Harald Sævold och 110 others

Kurator:
Bjørn P. Brox
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
http://sv.wikipedia.org/wiki/Astrid_Olofsdotter_av_Sverige

http://en.wikipedia.org/wiki/Astrid_Olofsdotter

http://no.wikipedia.org/wiki/Astrid_Olofsdatter

Astrid Olofsdotter, or possibly Estrid Olofsdotter, (date of birth
unknown, d. 1035), was a Norwegian Mediavel queen, queen consort
of King Olav II of Norway.

---

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Astrid Olofsdatter (? - 1035) var dronning av Norge til 1030 da
Olav Digre ble drept i slaget på Stiklestad. Astrid var datter av
den svenske kongen Olof Skötkonung og hans frille Edla. Astrid ble
gift med Olav i 1019 i Sarpsborg. Kong Olav ble erklært som helgen
etter sin død og kjent over hele Europa som Olav den hellige.

Astrid eller Estrid

Astrid er det navnet som vi kjenner fra Snorre Sturlasson, og på
grunn av dennes autoritet er det norske navnet som hun kjennes
under, men sannsynligvis het hun nok Estrid som sin tante i
Danmark og sin stemor i Sverige. Som datter av svenskekongen Olof
var hun søster av Emund den gamle som etterfulgte sin halvbror
Anund Jakob på den svenske tronen i 1050.

Det fortelles at dronning Estrid ikke var vennlig innstilt til
sine stebarn og kong Olof fikk derfor sendt barna til fostring hos
fremmede slik skikken var den gang. Astrid kom til en fremstående
mann i Västergötland som het Egil.

Den uvennlige svenskekongen

Svenskekongen hadde vært med på å drepe kong Olav Tryggvason av
Norge ved årtusenskiftet, og da Olav Digre reetablert det norske
kongedømmet femten år senere var det ikke gode forbindelser mellom
det svenske og det norske kongehuset. Stormenn i begge land
forsøkte derimot å få i gang en fredsavtale som skulle forsegles
med at Olav Digre giftet seg med Olof Skötkonungs datter, hans
ektefødte datter Ingegjerd eller Ingegerd Olofsdatter.

Svenskekongen verget seg på det svenske tinget i Uppsala, men da
han ble truet med opprør ga han seg og gikk med på avtalen. Men
løftet ble ikke innfridd. Hans ektefødte datter ble giftet bort
til Jaroslav I av Kiev, storfyrste av Novgorod. At Astrid i stedet
ble dronning i Norge forklares av Snorre med at Ragnvald jarl i
Vestergøtland fikk Olav til å gå med på å gifte seg med Astrid for
å irritere den kommende svigerfaren. Den islandske kongssagaen
Fagrskinna skriver at Olof Skötkonung tilbød gifte bort Astrid med
den medgift som han tidligere hadde gått med på å tilby for
Ingegerd, hvilket sannsynligvis var godt nok for norskekongen om
freden skulle opprettholdes. Snorre mener at det var Ragnvald jarl
som betalte medgiften for å oppretteholde avtalen, og at
ekteskapet skjedde mot svenskekongens vilje.

Ei vakker, veltalende kvinne

Snorre beskriver Astrid i rosende vendinger: «Hun var en svært
vakker kvinne og visste vel å velge sine ord, blid og medgjørlig
og gavmild på gods. Da hun var voksen, var hun ofte hos sin far,
og alle mennesker likte henne godt.»

Olav Digre var konge i Norge i femten urolige år før han døde på
Stiklestad. Sammen med Astrid fikk han muligens datteren Ulvhild
Olavsdatter (ca 1020 - 1070) som ble gift med hertug Ordulf av
Sachsen (1020 - 1072), sønn av Bernhard II av Sachsen. Snorre
kaller ham for «Otta av Brunsvik» (Braunsschweig) i Saksland, og
som senere hjelper Magnus Olavsson den gode på hærferd i Danmark.

Den gode stemor

Morskapet til Ulvhild er noe uklart da andre kilder mener at hun
var datter av Alvhild, en frille Olav Digre hadde med seg fra
England. Olavs sønn Magnus Olavsson blir også oppført som sønn av
svenske Astrid, men det er ikke riktig ettersom Snorre klart sier
at Astrid er hans stemor. Magnus er derfor også et produkt av en
frille. Derimot var det ikke et dårlig forhold mellom stemoren og
Magnus. I innledningen av Magnus den godes saga skriver Snorre:

«Her blir fortalt at da kong Magnus fór vest fra Gardarike, seilte
han først til Svitjod og opp til Sigtuna. Da var Edmund Olavsson
konge i Svitjod; der var da også dronning Astrid, som hadde vært
gift med kong Olav den hellige. Hun tok særdeles vel imot Magnus
sin stesønn, og lot straks stevne et mangment ting et sted som
blir kalt Hangrar. På det tinget talte Astrid og sa så: «Til oss
er nå kommet kong Olav den helliges sønn, som heter Magnus. Han
vil fare til Norge og kreve farsarven sin. Jeg har stor skyldighet
til å hjelpe ham til denne ferden; for han er min stesønn, slik
som det er kjent for alle, både svear og nordmenn. Jeg skal ikke
spare på noe som jeg har i min makt for at hans styrke kan bli så
stor som råd er, verken folkemakt, som jeg rår for, eller penger.
Og alle de som gir seg i lag med ham på denne ferden, skal være
visse på fullt vennskap av meg.» Slik talte hun lenge og klokt...»

Øyensynlig har Astrid hatt en viss makt og prestisje i Sverige
etter at hun rømte fra Norge. Hun dør i 1035, og overlevde sin
mann med fem år.


Astrid (?)

F, #42888

Last Edited=9 Aug 2004

Astrid (?) is the daughter of Olof Skötkonung, King of Sweden and
Astrid (?). She married Saint Olav II Haraldsson, King of Norway,
son of Harald Grenske, King of Westfold and Asta Gudbransdotter,
in 1019.

Her married name became Haraldsson.

Child of Astrid (?) and Saint Olav II Haraldsson, King of Norway

-1. Wulfhild (?) d. 1071

Forrás / Source:

http://www.thepeerage.com/p4289.htm#i42888


Dronning Astrid Olofsdotter av Sverige. Død etter 1035. Hun var
datter av Kong Olof Skottkonung Erikson av Sverige. Død omkring
1021, og Edla ???.

Astrid giftet seg ...02.1019 i Sarpsborg med Kong Olav II
Haraldson den Hellige av Norge. Født omkring 995. Død 29.07.1030
på Stiklestad. De hadde datteren Ulvhild Olavsdatter. Født omkring
1020. Død 24.05.1071.

Astrid var ifølge Snorre datter til Olof Skötkonung og hans
frille, Edla, og derfor helsøster til Emund «Gammel». Navnet
finnes kun i islandske kilder, og det har derfor blitt vanlig å
anvende den norske formen, selv om hun som sin faster i Danmark,
nok kalte seg Estrid.

Da dronningen ikke var god mot sine stebarn, sendte kong Olof
barna til oppfostring hos fremmede. Astrid kom derfor til en
fremstående mann i Västergötland som het Egil. Opplysningene lar
seg ikke kontrollere, men er ikke usannsynlige.

Vanskeligere blir det når det gjelder det første store vendepunket
i hennes liv, giftemålet med Olav «den Hellige» i 1019. Kildene
beretter enstemmig at Olav først hadde fått løfte om Ingegjerd,
sveakongens ektefødte datter, men at dette løfte ikke ble
innfridd. Ingegjerd ble i stedet bortgift med Jaroslav,
storfyrsten av Novgorod. At Astrid i stedet ble dronning i Norge
forklares av Snorre med at Ragnvald jarl i Västergötland fikk Olav
til å gå med på å gifte seg med Astrid for å irritere den blivende
svigerfaren. Den legendariske Olofs-sagaen lar Astrid selv by ut
seg. Begge versioner forefaller urimelige og tendensiøse. Mest
rimelig er fremstillingen i «Fagerskinna», som skriver at kong
Olof i Sverige tilbød å gifte bort Astrid med den hjemgift som han
tidligere hadde avsatt for Ingegjerd. Situasjonen var neppe slik
at dette tilbud om forlik skulle kunne avvises av den norske
kongen.

Fra Snorre Sturlason: Magnus den godes saga:

«1. ... Her blir fortalt at da kong Magnus fór vest fra Gardarike,
seilte han først til Svitjod og opp til Sigtuna. Da var Edmund
Olavson konge i Svitjod; der var da også dronning Astrid, som
hadde vært gift med kong Olav den hellige. Hun tok særdeles vel
imot Magnus sin stesønn, og lot straks stevne et mangment ting et
sted som blir kalt Hangrar. På det tinget talte Astrid og sa så:
«Til oss er nå kommet kong Olav den helliges sønn, som heter
Magnus. Han vil fare til Norge og kreve farsarven sin. Jeg har
stor skyldighet til å hjelpe ham til denne ferden; for han er min
stesønn, slik som det er kjent for alle, både svear og nordmenn.
Jeg skal ikke spare på noe som jeg har i min makt forat hans
styrke kan bli så stor som råd er, hverken folkemakt, som jeg rår
for, eller penger.» ...» 1)

1). Snorre Sturlason: Magnus den godes saga, avsnitt 1. Svenskt
Biografiskt Lexikon, Bind II, side 408. Mogens Bugge: Våre
forfedre, nr. 487. Bent og Vidar Billing Hansen:
Rosensverdslektens forfedre, side 27, 73.

Astrid Olofsdatter (? - 1035) var dronning av Norge til 1030 da
Olav Digre ble drept i slaget på Stiklestad. Astrid var datter av
den svenske kongen Olof Skötkonung og hans frille Edla. Astrid ble
gift med Olav i 1019 i Sarpsborg. Kong Olav ble erklært som helgen
etter sin død og kjent over hele Europa som Olav den hellige.

Innhold [skjul]

1 Astrid eller Estrid

2 Den uvennlige svenskekongen

3 Ei vakker, veltalende kvinne

4 Den gode stemor

[rediger] Astrid eller Estrid

Astrid er det navnet som vi kjenner fra Snorre Sturlasson, og på
grunn av dennes autoritet er det norske navnet som hun kjennes
under, men sannsynligvis het hun nok Estrid som sin tante i
Danmark og sin stemor i Sverige. Som datter av svenskekongen Olof
var hun søster av Emund den gamle som etterfulgte sin halvbror
Anund Jakob på den svenske tronen i 1050.

Det fortelles at dronning Estrid ikke var vennlig innstilt til
sine stebarn og kong Olof fikk derfor sendt barna til fostring hos
fremmede slik skikken var den gang. Astrid kom til en fremstående
mann i Västergötland som het Egil.

[rediger] Den uvennlige svenskekongen

Svenskekongen hadde vært med på å drepe kong Olav Tryggvason av
Norge ved årtusenskiftet, og da Olav Digre reetablert det norske
kongedømmet femten år senere var det ikke gode forbindelser mellom
det svenske og det norske kongehuset. Stormenn i begge land
forsøkte derimot å få i gang en fredsavtale som skulle forsegles
med at Olav Digre giftet seg med Olof Skötkonungs datter, hans
ektefødte datter Ingegjerd Olofsdatter.

Svenskekongen verget seg på det svenske tinget i Uppsala, men da
han ble truet med opprør ga han seg og gikk med på avtalen. Men
løftet ble ikke innfridd. Hans ektefødte datter ble giftet bort
til Jaroslav I av Kiev, storfyrste av Novgorod. At Astrid i stedet
ble dronning i Norge forklares av Snorre med at Ragnvald jarl i
Vestergøtland fikk Olav til å gå med på å gifte seg med Astrid for
å irritere den kommende svigerfaren. Den islandske kongssagaen
Fagrskinna skriver at Olof Skötkonung tilbød gifte bort Astrid med
den medgift som han tidligere hadde gått med på å tilby for
Ingegjerd, hvilket sannsynligvis var godt nok for norskekongen om
freden skulle opprettholdes. Snorre mener at det var Ragnvald jarl
som betalte medgiften for å oppretteholde avtalen, og at
ekteskapet skjedde mot svenskekongens vilje.

[rediger] Ei vakker, veltalende kvinne

Snorre beskriver Astrid i rosende vendinger: «Hun var en svært
vakker kvinne og visste vel å velge sine ord, blid og medgjørlig
og gavmild på gods. Da hun var voksen, var hun ofte hos sin far,
og alle mennesker likte henne godt.»

Olav Digre var konge i Norge i femten urolige år før han døde på
Stiklestad. Sammen med Astrid fikk han muligens datteren Ulvhild
Olavsdatter (ca 1020 - 1070) som ble gift med hertug Ordulf av
Sachsen (1020 - 1072), sønn av Bernhard II av Sachsen. Snorre
kaller ham for «Otta av Brunsvik» (Braunsschweig) i Saksland, og
som senere hjelper Magnus Olavsson den gode på hærferd i Danmark.

[rediger] Den gode stemor

Morskapet til Ulvhild er noe uklart da andre kilder mener at hun
var datter av Alvhild, en frille Olav Digre hadde med seg fra
England. Olavs sønn Magnus Olavsson blir også oppført som sønn av
svenske Astrid, men det er ikke riktig ettersom Snorre klart sier
at Astrid er hans stemor. Magnus er derfor også et produkt av en
frille. Derimot var det ikke et dårlig forhold mellom stemoren og
Magnus. I innledningen av Magnus den godes saga skriver Snorre:

«Her blir fortalt at da kong Magnus fór vest fra Gardarike, seilte
han først til Svitjod og opp til Sigtuna. Da var Edmund Olavsson
konge i Svitjod; der var da også dronning Astrid, som hadde vært
gift med kong Olav den hellige. Hun tok særdeles vel imot Magnus
sin stesønn, og lot straks stevne et mangment ting et sted som
blir kalt Hangrar. På det tinget talte Astrid og sa så: «Til oss
er nå kommet kong Olav den helliges sønn, som heter Magnus. Han
vil fare til Norge og kreve farsarven sin. Jeg har stor skyldighet
til å hjelpe ham til denne ferden; for han er min stesønn, slik
som det er kjent for alle, både svear og nordmenn. Jeg skal ikke
spare på noe som jeg har i min makt for at hans styrke kan bli så
stor som råd er, verken folkemakt, som jeg rår for, eller penger.
Og alle de som gir seg i lag med ham på denne ferden, skal være
visse på fullt vennskap av meg.» Slik talte hun lenge og klokt...»


Øyensynlig har Astrid hatt en viss makt og prestisje i Sverige
etter at hun rømte fra Norge. Hun dør i 1035, og overlevde sin
mann med fem år.

Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Astrid_Olofsdatter»


Astrid Olofsdotter, död efter 1035, var drottninggemål av Norge
från 1019 intill danske kung Knut den stores maktövertagande 1028.
Hon var dotter till svenske kungen Olof Skötkonung och dennes
frilla Edla. Astrid gifte sig i februari 1019 i Sarpsborg med kung
Olav den helige av Norge (stupade 1030).

Barn:

1. Ulfhild av Norge (ca 1020-1070), gift med hertig Ordulf av
Sachsen (död 1072)

Noterbart är att Astrid ej var mor till Olav den heliges son
Magnus I Olavsson, vilken skall ha varit Olavs illegitime son.

Snorre Sturlason nämner Emund, Astrid och Holmfrid som barn till
Olof Skötkonung och dennes konkubin Edla. Astrid växte enligt
Snorre upp i Egils hus, en förnäm man i Västergötland, och gifte
sig 1019 med norske kung Olav. Då Olav störtades från norska
tronen 1028 flydde han till Sverige. Astrid kvarblev i Sverige med
deras gemensamma dotter då Olav 1029 drog till Ryssland.

Adam av Bremen noterar att norske kung Olav den heliges hustru var
"rege Sueonum...filiam".

Historia Norwegie beskriver hur Olav den helige äktade "soror
Margarete" efter att hans förlovning med Margareta (alias Ingegerd
Olofsdotter) brutits då denna gifte sig med "rex Iarezlafus de
Ruscia".

Astrid levde i Sverige ännu 1035 då hon detta år gästades av
styvsonen Magnus Olavsson på dennes färd från Gårdarike (Ryssland)
till Norge.

http://lind.no/nor/index.asp?lang=gb&emne=nor&person=Alvhild&list=
&vis=

http://en.wikipedia.org/wiki/Olaf_II_of_Norway

http://www.snl.no/.nbl_biografi/Magnus_1_Olavsson_Den_Gode/utdypni
ng

Magnus' mor, Alvhild, var tjenestekvinne hos kong Olav.
Kongesagaene sier hun var av god ætt og meget vakker, men vi vet
ellers ingenting om henne. Snorre forteller en anekdote om Magnus'
fødsel som skal forklare hans uvanlige navn: Kong Olav ville ikke
forstyrres midt på natten da Alvhild skulle føde. Fødselen ble
vanskelig, og barnet holdt på å dø. Derfor måtte det døpes straks,
og Sigvat skald, som var kongens venn, gav navn til den nyfødte.
Han kalte ham etter Karlamagnus (Karl den store) - “for han var
den beste mann han visste i verden”. Anekdoten trenger ikke å være
sann. Men navnet viser at Karl den store fremstod som et ideal i
kretsen rundt kongen i det nykristnede Norge, samtidig som det
også vitner om Magnus' status allerede fra fødselen av.

Marriage: Olav II Haraldsson of Norway in Feb 1019 in Sarpsborg,
Østfold, Norway

Died: After 1035

General Notes:

Astrid var ifølge Snorre datter til Olof Skötkonung og hans
frille, Edla, og derfor helsøster til Emund "Gammel". Navnet
finnes kun i islandske kilder, og det har derfor blitt vanlig å
anvende den norske formen, selv om hun som sin faster i Danmark,
nok kalte seg Estrid.

Da dronningen ikke var god mot sine stebarn, sendte kong Olof
barna til oppfostring hos fremmede. Astrid kom derfor til en
fremstående mann i Västergötland som het Egil. Opplysningene lar
seg ikke kontrollere, men er ikke usannsynlige.

Vanskeligere blir det når det gjelder det første store vendepunket
i hennes liv, giftemålet med Olav "den Hellige" i 1019. Kildene
beretter enstemmig at Olav først hadde fått løfte om Ingegjerd,
sveakongens ektefødte datter, men at dette løfte ikke ble
innfridd. Ingegjerd ble i stedet bortgift med Jaroslav,
storfyrsten av Novgorod. At Astrid i stedet ble dronning i Norge
forklares av Snorre med at Ragnvald jarl i Västergötland fikk Olav
til å gå med på å gifte seg med Astrid for å irritere den blivende
svigerfaren. Den legendariske Olofs-sagaen lar Astrid selv by ut
seg. Begge versioner forefaller urimelige og tendensiøse. Mest
rimelig er fremstillingen i "Fagerskinna", som skriver at kong
Olof i Sverige tilbød å gifte bort Astrid med den hjemgift som han
tidligere hadde avsatt for Ingegjerd. Situasjonen var neppe slik
at dette tilbud om forlik skulle kunne avvises av den norske
kongen.

From Snorre Sturlasson: Saga of Magnus the Good:

"1. ... Here it is related that when King Magnus and his
fellow-travellers sailed from the East to Svithjod, they brought
up at Sigtuna. Emund Olafson [Edmund Olavsson] was then king in
Svithjod. Queen Astrid, who had been married to King Olaf the
Saint, was also there. She received very gladly and well her
stepson King Magnus, and summoned immediately a numerous Thing of
Swedes at a place called Hangtar. At the Thing Queen Astrid spoke
these words: "Here is come to us a son of Olaf the Saint, called
Magnus, who intends to make an expedition to Norway to seek his
father's heritage. It is my great duty to give him aid towards
this expedition; for he is my stepson, as is well known to all,
both Swedes and Norwegians. Neither shall he want men or money, in
so far as I can procure them or have influence, in order that his
strength may be as great as possible; and all the men who will
support this cause of his shall have my fullest friendship; and I
would have it known that I intend myself to go with him on this
attempt, that all may see I will spare nothing that is in my power
to help him." ..".

Astrid married Olav II Haraldsson of Norway, son of Harald Grenske
and Åsta Gudbrandsdatter, in Feb 1019 in Sarpsborg, Østfold,
Norway. (Olav II Haraldsson of Norway was born circa 995, died on
29 Jul 1030 in Stiklestad, Nord-Trondelag, Norway and was buried
in Nidaros, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway.)


Hennes livsöde beskrivs i Selma Lagerlöfs "Drottningar i
Kungahälla".

Leo: Europäische Stammtafeln, J.A. Stargardt Verlag, Marburg,
Schwennicke, Detlev (Ed.), Reference: II 114.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Personligt

Also Known As:
Engelska (förvalt): Estrid, Astrid, Alvhild

Yrke:
Hon var drottning av Norge från 1019 intill danske kung Knut den
stores maktövertagande 1028., Prinsesse, Dronning av Norge,
Prinsesse av Sverige, frille, Tjenestekvinne, Queen consort of
Norway
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,

-- GEDCOM (INDI) --1 MISC Astrid Olofsdotter av Sverige is your 26th great grandmother.1 INFO Obekräftade uppgifter

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Olof III "Skötkonung", x, ung av Sverige 975-1022 Estrid av Obotriterna ca 979-ca 1034
|||
Astrid Olofsdotter av Sverige, Hon var drottning av Norge bl.a /1000-ca 1047