• Baptized about 1705 - Ruwiel
  • Deceased

 Spouses and children

 Family Note

-- Wij, schout en schepenen van Ruwiel nemen aan en beloven bij dese dat wanneer Meerten Cruijswijk met desselfs thiene kinderen in eghte verwerckt bij Maria Verburgh met name:
- Willem Cruijswijk, oud seventhien jaren
- Hermen Cruijswijk, oud sestien jaren
- Gijsbergje Cruijswijk, oud veerthien jaren
- Maaghje Cruijswijk, oud derthien jaren
- Meertjen Cruijswijk, oud twaalf jaren
- Roeloff Cruijswijk, oud thien jaren
- Cornelis Cruijswijk, oud vijff jaren
- Gerrit Cruijswijk, oud vier jaren
- Maria Cruijswijk, drie jaren
- Marten Cruijswijk, twee jaren, alle geboren in dese geregte tot een onverhoopte armoede moghten coomen te vervallen dat wij altoos de selven voor en inwoonderen deses gereghts sullen erkennen, en die van den gereghte van Demmerik en voorts alle andere gereghte alwaar de selve metterwoon moghte begeeven voor alle costen van alimentatie en nodige onderhout sullen bevrijden.
Actum in den gereghtshuyse deze 7e december 17C ses en veertigh
In kennisse van mij
gete. J.G. (Jan Godard) van Oudenallen, secretaris.
(bron: DTB Ter Aar, acten van indemniteit, 1736-1825, folio 032)

-- Extract uyt het 'Abbema'-register van alle actens van Ruwiel, beginnende met de jaren 1739, pag. 83
Wij, schout en scheepenen van Ruwiel namen aan en eloven bij deze dat wanneer Meerten Cruijswijk met desselfs tien kinderen in egt verwekt bij Maria Verburg met namen Willem Kruijswijk ende Gerrit Kruijswijk, oud 4 jaren, Maria, allen gebooren in desen geregte tot een onverhoopt armoede mocghten komen te vallen dat wij altoos de selve voor inwoonderen deses gereghte van Demrik en voorts alle ander gereghte alwaar desaelven metterwoon mogte begeven voor alle kosten van alimentatie de nodigde onderhout zullen bevrijden.
Actum in de gereghtehuijse op den 7e december 1746, in kennisse van mij, secretaris en was getekend, J.G. van Oudenallen,
Accordeert voor zoo veel uit geextraheerde aangaat met het voorschreven register,
Actum, den 30 october 1769,
C. Hoogeveen, 1769, secretaris.
(bron: DTB Ter Aar, acten van indemniteit, 1736-1825, folio 033).

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview