Message to visitors

close
Welkom. Het is goed mogelijk dat er fouten zijn geslopen in deze stamboom. Mocht u correcties of aanvullingen hebben dan ontvang ik die graag. Heeft u aanvullende gegevens over Custers Kusters ook deze ontvang ik graag. Groeten, Lex Kusters.

Sosa :22,784
  • Born about 1540 - Leuven
  • Deceased 4 February 1617 - Leiden,aged about 77 years old
  • Buried 4 February 1617 - PIETERS-kerk, Leiden, ZH, Nederland
  • Boekverkoper en boekbinder te Leiden

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

Elzevier is de naam van de beroemde boekdrukkersfamilie. De stamvader is Lodewijk Elzevier, geboren te Leuven, die vanwege de geloofsvervolging Antwerpen verliet, waar hij boekbinder was bij Christoffel Plantijn. Hij vestigde zich in Leiden. Lodewijk had zeven zonen, waarvan vijf het boekdrukkersvak uitoefenden. Na zijn dood in 1594, werd de zaak overgenomen door de oudste zoon Matthys, die de zaak samen met zijn jongste broer Bonaventura voortzette. Toen Matthys stierf, werd zijn zoon Abraham in de firma opgenomen. Bonaventura en Abraham brachten de zaak tot grote bloei. Ze waren de drukkers voor de Universiteitsbibliotheek van Leiden.


Voor het eerst werd door Elzevier (deze dus uit 1663) een Statenbijbel met Romeinse letter gedrukt. De bijbel van 1663 verscheen onder de naam Johan Elzevier en onder die van de Weduwe Elzevier


 


Lodewijk Elzevier werd 450 jaar geleden geboren in Leuven als eerste telg uit de bekende Elzevier-familie die zich met de boekhandel ging bezig houden. In de loop der eeuwen werkten vele nazaten van deze eerste Elzevier in de boekhandel te Leiden, maar ook in zelfstandige vestigingen in de belangrijkste andere steden van de Republiek. Zij onderhielden contacten met zo ongeveer de gehele geletterde wereld en ook in onze tijd is de naam van het Elzevier concern geen onbekende. Zelfs de Encyclopaedia Brittanica (15th ed.) wijdteen lemma aan de "Elzevir family" waarin de typografische kwaliteit van hun uitgaven genoemd wordt als de reden waarom ze een "almost legendary reputation among bibliophiles" hadden. Hun reeks 'Republieken' en de uitgaven van de klassieken worden gegeven als voorbeelden die nagevolgd werden door vele andere uitgevers/drukkers.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

X Helschevier ca 1478- X Helschevier ca 1482-  
|||
Johannes ( Hans ) Helschevier ca 1506- X Jansvr ca 1510-
|||
Louis Elsevier ca 1540-1617