Chronique familiale

 Het ontstaan van Sint Ulriks Kapelle


Alles begon met Hertog Jan I van Brabant. Die hield natuurlijk van het Boergondische leven maar ook van bier, geld en vrouwen. Zo werd Aleydis Van Der Plast, dienstmeisje op zijn kasteel te Laken, zwanger van hem. Hun zoon Joannes Van Der Plast werd dus opgevoed op dit kasteel.

Toen Joannes ongeveer 16 jaar was, schonk Hertog Jan hem de toen nog zo goed als braakliggende gemeente Capella Sancti Ulrici. Hier stond enkel een kleine nederzetting met een watermolen en er liep een heirbaan door die Asse met Edingen verbond. Joannes bouwde er een kasteel dat eeuwen later voor een groot gedeelde afbrandde en rond 1600 terug werd opgebouwd. Hij huwde met een meisje uit de nederzetting en zorgde voor ontelbaar nageslacht. Zijn kinderen kregen uit nalatenschap een stuk van Sint Ulriks Kapelle en op hun beurt erfden zijn kleinkinderen van hun ouders een stuk grond. Zo werd Sint Ulriks Kapelle in de loop der tijden verkaveld in telkens kleinere stukjes. Ook de naam Van Der Plast werd in de loop der tijden veranderd in kortweg Plas.

De naam Plas is alom gekend in deze gemeente, want bijna iedere inwoner heeft wel ergens een Plas tussen zijn voorouders zitten en zo komt het ook dat in deze gemeente bijna iedereen familie is van iedereen.

Zo heb ik het verhaal daar horen vertellen rond de jaren 1975 door een man die toen bijna 90 jaar was en die had het verhaal op zijn beurt van zijn grootvader gehoord.

Dit is natuurlijk een zeer mooi verhaal maar dank zij de hulp van Ignace Mollaert ben ik nu te weten gekomen dat het maar gedeeltelijk klopt. Naar alle waarschijnlijk was het de bastaardzoon van Hertog Jan I van Brabant die het kasteel "Ter Plast" op grondgebied van Nossegem bouwde. Zijn eerste afstammelingen werden trouwens bij hun geboorte ingeschreven in Laken. Langzaamaan gingen de volgende afstammelingen korter bij Sint Ulriks Kapelle wonen. Waarschijnlijk zal het een van deze personen geweest zijn die voor het ontelbaar nageslacht zorgde. Een feit dat wel degelijk vast staat is dat de grond die mijn schoonvader tot aan zijn overlijden bezat, voorspruitte uit de erfenis van zijn voorvader, een zekere Plas Joannes, die enorm veel grond van Sint Ulriks Kapelle in zijn bezit had. Welke Joannes dit was, zal dus waarschijnlijk wel voor altijd een vraag blijven.

Volgens Roeland Gillis is de volgende versie de juiste :

Het is inderdaad zo dat de eerste Plas een bastaardzoon was van hertog Jan I van Brabant. Hij heette zoals zijn vader Jan en niet Joannes (Latijnse namen zijn maar in gebruik gekomen na het concilie van Trente van 1545/1563, dat de parochieregisters invoerde). Deze Jan kreeg een hof (boerderij) en geen kasteel . Het was het Hof ter Plast met tuin, drie vijvers en boomgaard. Het was gelegen te Laken in de Ter Plaststraat die nu nog bestaat. De afstammelingen van deze Jan noemden zich eerst 'van der PLAST'. Het is maar na 1500 dat ze zich 'PLASCH' gaan noemen en nog later 'PLAS'. Rond 1412 verhuist een tak naar Meise, rond 1454 naar Ossel, rond 1512 naar Mazenzele, rond 1560 naar Ternat en rond 1656 naar Bodegem als er een trouwt met Godarda Palstermans, de burgemeestersdochter van dit dorp.


Index des pages
 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content