Kjell

  • Garseg, son of Hans Kristen and Hilda Thorsen.
  • Thingsaker, son of Sigurd and Signe Constanse Lindbom, married to Karen Margrethe Nøkleby.