Message to visitors

close

Hier vindtu vele genealogiefragmenten van vaak meerdan drie generaties, vooral uit Zuid-Holland. Maar let op:deze gegevens zijn géén genealogische publicatie instrikte zin. Er komen soms hypothetische verbanden voor die noggetoetst dienen te worden, en veel bronnen zijn secundaire.Check de noten of vraag me om een nadere toelichting.

Momenteel vindt onderzoek plaats naar de verschillende takkenvan der Spijck/vanSpijk uit Holland, met name uit de regio Den Haag.Verder werk ik ook aan parentelen van voorouders uit Neuenkirchen,waaronder met name Zurlohe, Keuss en Kauling. Uw aanvullingen en/of correcties zijnmet name hierbij van harte welkom. 


Voor een andere ontsluiting van mijn gegevens, klik hier voor mijn website.


Sosa :2,560
  • Born about 1605 - Kethel & Spaland, ZUI
  • Deceased August 31, 1670 - Kralingen, ZUI,aged about 65 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note


Godsdienst: RK
ONA Rotterdam
Notariële akte: 63 dd 05-apr-1650
Bladzijden: 104 t/m 105
Notaris: Pieter Cornelis van der Licht
Akteplaats: Rotterdam
Aktesoort: testament

Inhoud:
Isbrant Jansz de Vette uit Capelle a/d IJssel benoemt tot zijn erfgenamen zijn kind/kinderen. Tot voogden/beheerders worden benoemd broer Goris Jansz de Vette en Pieter Pouwelsz van Arenden, broer van zijn overleden vrouw, uit Vlaardinegn Ambacht.
Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 551

=======================

18_452 Leonard van Zijl te Rotterdam, 01-Jan-1651 t/m 31-Dec-1669

Notariële akte 159 attestatie of verklaring 19-jan-1659
Datering: 19-jan-1659
Aktenummer: 159

Inhoud vervolg:
heeft gebruikt achter het Bouhuis bij het huis te Capelle, behorend aan de heerlijkheid van Capelle, voor de som van 440 gulden, met inbegrip van de huur van het woonhuis.Hij heeft boven de jaarlijkse pacht aan de rentmeester Willem Canter 2 stuivers per gulden betaald als hij de nieuwe huur bij Canter ondertekende. Over de Heere Laen lopend van het huis te Capelle tot aan de 'sGravenweg hetzelfde verhaal als de anderen.

Bastiaen Bastiaensz, 56 jaar, wonend in Capelle buitensdijks op het slot aldaar, verklaart dat hij van rentmeester Willem Canter sinds 3 jaar in pacht heeft een vierde deel van de IJssel, waarvoor hij 20 gulden en ieder jaar 2 stuivers per gulden als rantsoen betaalt. Ook weet hij dat de andere drie parten ook wel verhuurd worden.
Bladzijden:

267 t/m 269
Standplaats:

Rotterdam
Notaris:

Leonard van Zijl
Akteplaats:

Rotterdam
Aktesoort:

attestatie of verklaring
Inhoud:

Jan Cornelisz Stolckxman (Stolxman), wonend in Capelle, 44 jaar oud, legt een verklaring af op verzoek van Johan 'tKint van Rodenbeecke, die last en procuratie heeft van Catharina 'tKint van Roodenbeecke, vrouwe van Bussenhall, Cappelle, Nieuwerkerck enz.Hij heeft altijd, als hij het huis en de bijbehorende landerijen, verpacht of in pacht aangenomen, bezocht, aan de rentmeester Willem Canter per gulden 2 stuivers afgedragen, net zoals hij voor de andere stukken land die hij heeft gehuurd aan Canter altijd heeft gegeven. Hij weet echter niet zeker of hij die betalingen altijd ten aanzien van de genoemde buiten landen op iedere nieuwe pacht heeft betaald.

Cornelis Maertensz Breur, wonend in Capelle, 39 jaar oud, zegt ongeveer 6 jaar geleden de huur van de landerijen van zijn overleden vader, Maerten Michielsz te hebben overgenomen. Hij heeft daar 120 gulden pacht voor betaald, zonder iets aan rentmeester Canter te hebben gegeven. Wel heeft zijn eigen rentmeester bij iedere nieuwe pacht of continuatie aan Canter betaald. Hij weet wel dat de rentmeester uit de sloot naast de nieuwe laan tussen de achterweg en de voorweg zijn aandeel turf heeft laten halen, net zoals hij het aan andere personen heeft toegestaan of gegund. Verder weet hij, dat de laan die hoort bij het huis van Capelle, genaamd de Heere Laen, en die in 1643 of 1664 is geplant, nu 2 of 3 jaar geleden is gekapt.

Dirck Michielsz, wonend in Capelle, 27 jaar oud, verklaart op verzoek, dat hij van rentmeester de Canter drie tot vier jaar geleden 6 1/2 morgen land heeft gebruikt, dat eerst verhuurd was aan Joost Prins (?) gewezen schout van Capelle, voor de somvan 21 gulden de morgen. Hij heeft in die tijd 2x nieuwe huur gekregen en daar 2 stuivers per gulden rantsoen en één gulden 10 stuivers voor de huurovereenkomst voor betaald. Verder zegt hij over de Heere Laen hetzelfde als zijn voorganger.

IJsbrant Jansz de Vette, 54 jaar, zegt, dat hij al sinds 25 jaar 28 morgen land
Toegangsnummer:

18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:

452

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

sosa Ijsbrant Jansz de Vette ca 1520-ca 1559 sosa Maritgen Gerritsdr - ca 1520-1562 sosa Claes Adriaensz van der Molen ca 1565-1614 sosa Neeltgen Sijmonsdr - ca 1570-
||||


||
sosa Jan Ijsbrantsz de Vette ca 1560-ca 1617 sosa Maertge Claesdr de Oude Maarigje van de Molen ca 1580-ca 1655
|||
sosa Ijsbrant Jansz de Vette ca 1605-1670