Infobericht aan bezoekers

close

Hier vindt u vele genealogiefragmenten van vaak meer dan drie generaties, vooral uit Zuid-Holland. Maar let op: deze gegevens zijn géén genealogische publicatie in strikte zin. Er komen soms hypothetische verbanden voor die nog getoetst dienen te worden, en veel bronnen zijn secundaire. Check de noten of vraag me om een nadere toelichting.

Momenteel vindt onderzoek plaats naar de verschillende takken van der Spijck/van Spijk uit Holland, met name uit de regio Den Haag. Verder werk ik ook aan parentelen van voorouders uit Neuenkirchen, waaronder met name Zurlohe, Keuss en Kauling. Uw aanvullingen en/of correcties zijn met name hierbij van harte welkom. 


Voor een andere ontsluiting van mijn gegevens, klik hier voor mijn website.

 van der Wilk


1.
oCornelis ca 1670- &Aaltie Poldervaart ca 1670-
oClaas 1694-
2.
oCornelis Dirks ca 1665- &1689Ariaantie Pieterse Schouten ca 1665-
oDirck Cornelissen 1690- &1718Aaltie Symons van Heijningen 1700-1730
oCornelis Dircksz 1719- &1744Catrijntje Willemse Trijntje Lindenhoff 1722-1802
oAaltje 1744- &1765Jacobus van der Weijden 1739-
oPietertje 1772-1853
oMaartje 1749-/1756
oWillempje 1749-
oDirk 1751-ca 1754
oDirk 1754-
oMaartje 1756-
oWillem 1758-/1768
oJannetje 1760-
oWillem 1768- &1792Jacomijntje Keereweer ca 1770-
oMaritje 1720-ca 1721
oMaritje 1721-/1728
oSijmon 1722-
oNeeltje 1724-ca 1725
oNeeltje 1725-
oMaritje 1728-
oAntje 1729-ca 1730
oAntje 1730-
oDirck Cornelissen 1690- &1731Marijtje Dircks Kraan ca 1710-
oTeunis 1732-
oMarijtje Dirks ca 1735- &1760Gerrit Simonsz Slootweg ca 1735-
oCornelis 1691-
oElizabeth 1695-
3.
oDirck ca 1650- &? ?
oArien Dircksz ca 1675- &? ?
oClaasje 1712-
4.
oDirck ca 1560- &? ?
oRoet Dircxz ca 1580- &Marytgen Floren - ca 1580-ca 1620
oFlooris Roetenss ca 1605- &? ?
oSijmon ca 1625- &? ?
oFloris ca 1650- &? ?
oSijmon Floris ca 1680- &1704Leuntje Aris Hillenaar ca 1680-
oFloris ca 1705- &1730Anna Leendert Hartkan ca 1705-ca 1739
oPetronella 1733-
oCornelis 1738-
oFloris ca 1705- &1740Maria Korte 1713-
oSijmon 1741-/1747
oAnna 1744-
oSijmon 1747- &1765Petronella van de Doeff ca 1740-ca 1785
oSijmon 1747- &1786Grietje Lelieveld ca 1750-
oArij 1750-
oCornelia 1754-
oGrietje 1716-
oEngel 1720-
oMaartje Symonsdr ca 1655-1728 &1690Theodorus Engelen Dirk Schepen ca 1650-
...
oClaes Ruttenzn ca 1610- &Pleuntgen Louwerisdr - ca 1610-
oAeltgen Roetendr ca 1610- &Ariaen Pieters Verkade ca 1610-
...
oMaritgen Roetendr ca 1610-
oDirck Roetenss ca 1620-1690 &Maertge Cornelis Batelaen ca 1630-
oRusge Dircks ca 1658- &1679Claes Willemsz van Poelgeest ca 1655-
...
oRoet Dircksz ca 1660- &1696Willemtgen Jans Verkade ca 1660-
oMaertje Dircx ca 1665- &1691Claas Fransz van Poelgeest 1666-ca 1706
...
oLeendert Dirks ca 1675- &Magteltje Cornelis van der Wilt ca 1675-
oCornelis Leendertsz 1707-ca 1772 &1732Maartje Maartens Leeflang 1709-ca 1747
oHendrick Ruttenzn ca 1620-
oRoet Dircxz ca 1580- &1620Adriaentgen Bouwens - ca 1590-
oJacob 1637-
oAelewijn Dircx ca 1600- &Cristijntgen Jaelisdr - ca 1600-
oJelis 1623-
oMaerten Aelewijnss ca 1625- &1650Maertje Dircskss - ca 1625-
oLijsbeth Aelewijnss ca 1625- &1648Dammes Arentss Groeneweg ca 1625-
5.
ososa Ewoud ca 1560- &sosa ? ?
oLourens ca 1580- &? ?
oAbraham Louweris ca 1600- &Maritgen Quiringsdr - ca 1600-
oPieter 1623-
oAbraham Louweris ca 1600- &1630Jannetje Michiels - ca 1605-ca 1650
oMaertje Abrahams Maritgen 1631-
oNeeltjen Abrahams 1633-ca 1683 &1670Cornelis Leenderz van der Schilde ca 1630-
oJannetjen Abrahams 1635-
oMachteltjen Abrahams 1638- &1681Cornelis Arents van den Toorn ca 1635-
oAbraham Louweris ca 1600- &1651Meinsje Willems Keijser ca 1620-ca 1658
oAeltje Abrahams 1652-
oAbraham Louweris ca 1600- &1659Jopje Cornelis Spierenburg ca 1620-
oAnnetgen Louwerisdr. ca 1600-
oCornelis ca 1580- &? ?
oJan Cornelis ca 1630- &? ?
oCornelis Janse ca 1660- &ca 1695Trijntje Leendertse Vrijenhoek ca 1675-
oJan Cornelis ca 1695- &1714Pietertje Vermeer ca 1690-
oGrietje 1714-/1721
oAaltje 1716-/1724
oCornelis 1717-
oGrietje 1718-
oPieter 1719-/1725
oGrietje 1721-
oFijtje 1722-
oAatlje 1724-
oPieter 1725-
oNeeltje 1696- &1720Abraham Klaase Moraal ca 1686-
...
oMaria 1701-
oCornelis Cornelisz 1707- &1731Grietje van Eeden ca 1710-
oTrijntje 1732-
oLijsbeth 1742-
oClaas 1709- &1730Maria van der Toorn ca 1710-
oWillem Cornelis ca 1630- &? ?
oTrijntje Willems ca 1660- &1686Jacob Gerritse van der Meer ca 1660-
oCornelis Cornelisse ca 1630-ca 1686 &Jannetje Dircx van Leeuwen ca 1630-ca 1682
oCornelis Cornelisse ca 1630-ca 1686 &1682Marijtje Claas van Heijningen ca 1650-ca 1703
oNeeltje Cornelis ca 1685- &1720Jan Jans Voornhout ca 1695-
ososa Sijmon Ewoudszn ca 1590- &sosa Maritgen Cornelisdr - ca 1600-
ososa Jan ca 1620- &sosa ? ?
oDirck Janse ca 1635-1676 &ca 1662Maertje Cornelis - ca 1640-
oCornelis Dircksz ca 1660- &1681Maartie Jansd Vermeulen ca 1660-
oAeltie Cornelis 1682- &1704Cornelis van der Voet 1684-
...
oMaartie 1684-/1692
oAnnitie 1686-/1693
oDirck Cornelis 1688- &1712Cornelia Cornelisse Ouwerkerk ca 1690-ca 1725
oCornelis Dirks 1714- &1748Antje Pieterse Kooij ca 1720-
oJacob 1719-
oMaartie Cornelisse Maritie 1692- &1721Gerrit Janse Buijtendijk ca 1695-
oMaartie Cornelisse Maritie 1692- &? ?
oCornelis 1718-
oAnnitie 1693- &1716Cornelis Eggebeen ca 1690-
...
oJan 1696-/1698
oJan Cornelis 1698-1672 &1721Maria Claesdr Marijtje van Poelgeest 1685-ca 1732
oMarijtje 1722-
oRusje 1724-
oNeeltje 1725-
oJan Cornelis 1698-1672 &1733Jaapje Jacobsz Hogervorst ca 1710-
oPieter 1734-ca 1735
oPieter 1735-
oCornelis 1738-/1744
oAntje 1740-/1742
oAntje 1742-
oCornelis 1744-/1747
oCornelis 1747-
oMaartje Dircksdr 1663- &1697Cornelis van der Kas ca 1665-
oAnnetje ca 1665- &1690Claas van Hijzelendoorn ca 1665-
...
ososa Claes Jansz ca 1640-ca 1693 &1661sosa Maria Jacobs Maertge Hogerscheijt ca 1640-
oJan Claesz 1662- &1687Sara Davits Hoeksteen ca 1665-
oSijmon Jans ca 1680- &1701Trijntje Joris Gijsenburg ca 1680-ca 1712
oJan 1702-/1716
oSijmon Jans ca 1680- &ca 1712Maartje Cornelis van Tol ca 1690-
oTrijntje 1713-
oCornelis 1714-
oJan 1716-/1722
oCornelia 1719-
oStijntje 1720-
oJan 1722-
oClaas Jansz 1690- &1719Martijntje Pieters Veenwegh ca 1690-
oJoannes 1719-
oMarijtje 1721-/1723
oMarijtje 1723-/1727
oMarijtje Claas 1727-1774 &1747Pieter Pieters Rijneveld 1726-1786
...
oSara 1731-ca 1757 &1753Dirk Koning ca 1730-
oJan Claesz 1662- &1699Neeltie Hoogerwaard ca 1670-
ososa Sijmon Claas ca 1663- &1684Geertruy Lourens van Eygersloot ca 1660-ca 1696
oMagteltje 1685-
ososa Sijmon Claas ca 1663- &1697Niesje Joosten van der Werf ca 1675-ca 1709
oMaria Marta 1697-/1704
oClaas 1700- &1729Trijntje Ariens Klos ca 1700-
oCornelia 1730-
oSara 1734-
oMaartje 1704-
ososa Sijmon Claas ca 1663- &1709sosa Grietje Cornelis Kuijn ca 1680-
oJannetje 1710-
oJacob 1713- &1740Maartje Meerburg 1712-
oAntje 1757-1790 &1781Cornelis Boekee 1750-1840
oAntje 1715-
ososa Hester 1718- &sosa Hendrik de Veth ca 1710-
...
oMaartje Claas 1670- &1692Gerrit Jansz Verlaan ca 1670-
oMaerten Claes 1675-
oDirck 1679-/1684
oDirck 1684-/1693
oNeeltje Jans ca 1645- &1672Dirk Pietersz Buijtendijk ca 1645-
oHester ca 1655- &ca 1680Matthys Goes ca 1655-
...
oJacob Jansen ca 1655- &1689Cornelia van Zeestraten ca 1660-
oAdrianus 1692-
oCatharina 1693-
oPhilips ca 1620- &? ?
oCornelis Philips ca 1650-1701/ &ca 1675Jannitje Davitss Berckel ca 1650-
oPhillippus Cornelis 1675- &1701Wijve Pieterse Roobol ca 1680-
oPhillippus Cornelis 1675- &1707Jannetje Jochems Solbol ca 1680-
oNeeltje Philips ca 1710- &1733Jan van Wijk 1705-
oDavid Cornelisse ca 1675- &1702Maria Jacobse Uijttenbroek ca 1675-ca 1713
oJannetje Davidse ca 1705- &1726Engel Engelsz Ouwekint ca 1700-
...
oDavid Cornelisse ca 1675- &1713Trijntje Dirkse van Oosten ca 1680-
oAnna Cornelisse Annitje ca 1680-ca 1708 &1701Jacobus Jacobusz van Diest ca 1675-
oEwoud Sijmense Iwert 1624- &1648Maertjen Dirks - ca 1625-
oMaertje Ewitts 1651-
oTrijntje Ewitts 1655-
oSijmon Woutersen 1658- &ca 1683Geertje Laures Akersloot ca 1660-ca 1692
oMaria 1684-
oTrijntje Simonsen 1687-
oEwout Simonse 1690- &1719Neeltje Leenderts Vrijenhoek ca 1690-
oNicolaas Ewoutsz Klaas 1721- &1746Jannetje Abrahams Elshout 1726-
oLeendert 1747- &1788Cornelia van der Vring 1757-
oGeertrui Ewoutsdr Geertje 1724- &1743Jan Pieters Koole 1721-
...
oLeendert 1731-1806 &1761Maartje van Leeuwen ca 1735-
oNicolaas 1762-
oGrietje 1764- &1788Gerrit Teunis van der Bijl ca 1760-ca 1791
...
oJan 1766- &1794Trijntje van der Wadding ca 1770-
oMaartje 1794-
oAbraham 1768-
oNeeltje 1771-
oGeertje 1773-1853
oCornelia 1776-
oCornelis 1778-
oSijmon Woutersen 1658- &1692Neelie Maerte van der Heul ca 1660-
oCornelis Simensen 1693- &1722Teuntje Cornelis Kort 1700-ca 1740
oSijmon 1723-
oCornelis 1724-/1727
oGeertie 1726-
oCornelis 1727- &1747Neeltje de Bruijn ca 1725-/1754
oTeuntje 1748-/1749
oTeuntje 1749-
oCornelis 1750-
oCornelis 1727- &1754Antie Wilms van den Toorn ca 1730-
oCornelis 1727- &1763Marijtje Snoeij ca 1730-
oJan Cornelis ca 1730- &1754Ariaantje Dirks van Leeuwen ca 1730-
oCornelis Simensen 1693- &1740Willempje Cornelis van Dijk ca 1710-
oAnna Simensen 1696-
oDirkje 1698-
oMaria 1701-
oDirck 1705-
oGeertje 1707-
oDirck 1661-
oLeentje Ewitts 1665-
oCornelis Sijmense 1625-
oDirckgen 1627-
oAechgen Sijmons 1629-
oWillem Sijmens ca 1630- &? ?
oTrijntje Willems ca 1660- &1690Claes Cornelis van der Heijde ca 1660-
oDirck Willems ca 1670- &1703Marijtje Ariens van der Werft ca 1680-
oCornelia 1704-
oElisabeth 1707-
oOda 1709-
oCornelis 1716-
oClaas 1719-
oHuygh Sijmens 1633-/1636
oTrijntgen Sijmens 1634-
oHuygh Sijmens 1636- &? ?
oJan Huygen ca 1655- &Immetje - ca 1655-
oNeeltje Jans ca 1675-ca 1716 &ca 1696Dirk Dirksz Lelieveld 1671-
...
oDirck Janse ca 1680- &ca 1700Aaltje Dirksz Lelieveld 1677-
oMaria Dirksz Marijtje 1701-
oFijtje 1707-/1708
oFijtje 1708-/1713
oHuijg 1709-/1711
oHuijg 1711-/1712
oHuijg 1712-/1715
oFijtje 1713-/1716
oHuijg 1715-
oFijtje 1716-
oMaritje Jans ca 1680-1748/ &1702Evert Jacobsz Ram 1677-/1729
...
oMaritje Jans ca 1680-1748/ &1729Bouwen Gerritze Verhoef ca 1670-
oAnnetje Jansdr ca 1680-
oCornelis Huygen ca 1660- &1684Anna Willems Beusemaker ca 1660-
oJacob Cornelis 1698- &Trijntje Aalbrecht Hogeveen ca 1700-
oCornelia 1721-
oAalbregt 1723-/1728
oCornelis 1724-
oHuijg 1726-
oAalbregt 1728- &1761Grietje Ram 1741-
oKniertje 1761-
oHuijg 1762-
oKniertje 1764-
oJacob 1765-/1771
oTrijntje 1766-
oMargje 1767-
oJacob 1771-
oJan 1772-
oJannetje 1773-
oJan 1729-/1731
oJan 1731-
oAnna 1737-
oEerdewaert ca 1600- &Lisbet Coel ca 1600-
oAlbert 1642-
oHarmen ca 1600-
oAdriaentgen Ewoutsdr ca 1600- &Lenert Maertenszn - ca 1600-
...
oHuygen Ewoudsz ca 1600- &Maritgen Louwerisdr - ca 1600-
oAriaen 1626-
6.
oGerrit ca 1560- &? ?
oWillem Gerritsz ca 1580-ca 1622 &Dirckgen Cornsdr - ca 1580-
oSijmon Willems ca 1600- &Annetge Aryens - ca 1600-ca 1656
oLijsbet 1625-
oMaritgen 1625-/1629
oWillem Sijmens 1626-
oMaritgen Sijmons 1629-
oGerret Symons 1637- &? ?
oTeunis Gerritsz ca 1670- &Grietje Jans - ca 1670-
oAdriaen 1691-
oLeendert Gerrits ca 1670- &1698Maritje Ariensd Vrijenhoek ca 1670-
oMaria 1699-
oCornelis 1701-/1713
oLijsbeth Leendertsd 1703-
oGerrit Leendertsz 1706-
oArij Leendertsz 1710- &Marijtje Ewoutsd de Rijck ca 1710-
oCornelis Leendertsz 1713-
oJacob ca 1670- &1698Josijna Isaecksdr van Sevenhuisen ca 1670-
oJacobus Jacobsz 1699- &Marija Abrahams - ca 1700-1732
oWeijntie Jacobsdr 1702- &1723Willem Adams Swanenburgh ca 1700-
...
oAbraham Jacobusz 1704-
oIsack Jacobsz 1708-
oClara Gerrits Claartie Gerrits ca 1670-
oAnnetje Gerrits ca 1680- &1703Crijn Cornelisz Glimmerveen ca 1670-1728
...
oMaartje Gerrits ca 1680- &1706Willem Claasse van Straaten ca 1680-
...
oStijntgen Sijmons 1639-
oArij Simons ca 1650- &Cornelia Cornelisse van der Craen ca 1650-
oCornelis Ariessz ca 1680- &1720Hasie van Nierop ca 1680-ca 1723
oElisabeth Lijsje 1722-1792 &1746Teunis van den Berg ca 1716-1782
oCornelis Ariessz ca 1680- &1723Antje Arie Langelaan ca 1690-
oAdrianus 1726-/1728
oCornelia 1727-
oAdrianus 1728-/1731
oAdriana 1730-
oAdrianus 1731-/1734
oSijmon 1733-
oAdrianus 1734-
oCornelia Arentsdr ca 1680- &1708Gerrit Arens Buijs ca 1680-1750
...
oDingenom Ariens ca 1685-1762 &1711Maarten Ariaanse Buijs ca 1680-
oDirck Sijmonsz ca 1650-
oSijmon Willems ca 1600- &? ?
oLeuntgen Sijmons ca 1665-ca 1708 &1689Jan Jansz van der Voort ca 1665-1716
oAnthonis Willems Teunis ca 1600- &? ?
oGerret Anthonis ca 1620-
oWillem Teuniss ca 1630- &Maertge Leendertsdr. Slootweg ca 1630-
oMaritgen Willemsdr ca 1600-
oCornelis Willems ca 1605- &? ?
oDirck Cornelis ca 1645- &1671Gooltje Jans Heus ca 1645-ca 1677
oDirck Cornelis ca 1645- &1677Ingetje Leenders 't Hooft ca 1645-
oTeuntje Dirks ca 1680- &1709Jan Leenderts Roggeveen 1672-
...
oDirck Cornelis ca 1645- &? ?
oGerrit Dircksz ca 1670- &ca 1700Sara de Bruijn ca 1670-
oGooltje 1701-
oLena 1705-
oGerrit Dircksz ca 1670- &ca 1710Willempje Swager ca 1680-
oDirck 1715-
oAnna Maria 1724-
oDina 1729- &1750Arij van Leeuwen ca 1725-
oClaas Cornelisz ca 1650- &? ?
oMagteld Claas Magteltje ca 1695- &1720Arie Jacobse Geerlof 1680-
...
oMagteld Claas Magteltje ca 1695- &ca 1730Gerrit Langendijk ca 1690-
oCornelia ca 1698- &1721Leendert Teunisz van der Bijl ca 1690-
...
oNeeltge Cornelis ca 1650- &Hendrick Jacobsz van Leeuwen ca 1650-
...
oNeeltge Cornelis ca 1650- &1683Laurens Cornelis Buijteweg 1652-
oWillempje Cornelis ca 1650- &Jacob Cornelisse Hoogeveen ca 1650-ca 1683
oWillempje Cornelis ca 1650- &1683Joris Pieterz. van Been ca 1650-
oGrietje Cornelis ca 1650- &Cornelis Pieters van der Spek ca 1650-
...
oHester Cornelis ca 1655- &1680Dirck Pieters van Bremen ca 1655-
oAnthonis Gerritsz ca 1590-
7.
oGerrit ca 1670- &Lijntje van Heusden ca 1670-
oJan 1702-
oMaartie 1706-
oArij 1709-
oMachteld 1710-
8.
oHuibert ca 1700- &1726Cornelia van der Klosse ca 1700-
oKlaasje 1726-/1729
oDirck 1728-
oKlaasje 1729-
oArij 1732-
9.
oIgnaert ca 1570- &? ?
oAry Ignaertsz ca 1600-1687 &1623Neeltje Wilms Bruijnts ca 1600-
oJochem Ariens ca 1625-/1687
oGrietge Ariens ca 1635- &Jan Cornelisz van Rijn ca 1635-ca 1677
oGrietge Ariens ca 1635- &1678Ary Jacobs Hogerscheijt ca 1640-/1687
10.
oJan ca 1695-/1723 &Cecilia de Heer 1697-
oSijmon 1722-
11.
oMaerten ca 1575- &? ?
oTrijntje Maertensdr ca 1600- &Dirck Arienss - ca 1600-ca 1636
oTrijntje Maertensdr ca 1600- &1636Dirck Claesz - ca 1600-
oHendrick Maertenss ca 1600- &1627Marritie Cornelis - ca 1600-
oPieter Hendricksz ca 1630-/1690 &Jannetje Cornelis - ca 1630-
oCornelis Pietersz ca 1660- &1690Grietje Arijs Broeckweg ca 1660-
oJannetje 1690-
oPieter 1692- &1714Magdalena Jansse Verburgh ca 1690-
oLijsbeth 1717-
oCornelis 1719-
oLeendert 1703-
12.
oPieter ca 1575- &? ?
oFrans Pieterss ca 1600- &Annetge Cornelis - ca 1600-/1637
oFrans Pieterss ca 1600- &1637Maertge Wouters Roos ca 1610-
13.
oSijmon ca 1675- &Maartje van der Heul ca 1680-
oMaria 1701-
oDirk 1705-
oGeertje 1707-
14.
oSijmon ca 1675- &Maria Hoogbrugge ca 1675-ca 1705
oArij 1697-/1699
oArij 1699-/1701
oArij 1701-
oWillem 1703-
oDirk 1705-
oSijtje 1707-

 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content