Sosa :50
 • Born 29 August 1835 - Amsterdam (NH)
 • Deceased 2 June 1890 - Doorn,aged 54 years old
 • Koetsier

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note


domicilie:Naaiverstraat 21 Kanton 3Amsterdam

doop godsdienst: RK

Family Note


referentie: BS

huwelijksafkondiging: Amsterdam (NH)

huwelijk witness: Johannes v.Prienen, Cornelis Joh.v.Dijk, Jan Jacob Groeneweg en Johanne s Gevaerts.
kerkelijk huwelijk: RK

 Sources

 • Birth: BS Amsterdam Gem.archief - Geb.acte Johannes Gerardus van der Tooren * 29-8-1835, aangegeven 1 ure n.m. geboren v.m. 6 ure, vader Gerrit van der Tooren 29 jaren koetsier, moeder Janna Wijntje Neukirchen 30 jaren, wonende in de Naaiverstraat 21 Kanton 3. 1e getuige Caster beroep schoenmaker.
 • Spouse: BS Amsterdam Gem.archief - Op heden den Negentienden April Achttienhonderd Zestig, zijn voor ons
  ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam,
  in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan
  Johannes Gerardus van der Tooren, Koetsier, geboren en wonende alhier,
  oud vier en twintig jaren, meerderjarige zoon van Gerrit van der Tooren,
  Koetsier, en Janna Wijntjen Neukirchen wonende alhier ten eene.
  Maria Josephina Johanna van Overstraeten, zonder beroep, geboren en
  wonende alhier, oud vijf en twintig jaren, meerderjarige dochter van
  Jacobus Hermanus van Overstraeten overleden, en Antonia Hoeckenbeeck
  geboren en wonende alhier, ter andere zijde, de verklaarden de ouders
  des Bruidegoms en de moeder des Bruid voor ons tegenwoordig toe te
  stemmen in deze Echt.

  De beide afkondiging tot dit Huwelijk zijn onverhinderd geschied, alhier
  de eersten en achtsten dezer Voorts zijn aan ons overlegd ten eersten de
  geboorten acten der verloofden ten tweeden de dood acte van den vader
  der Bruid

  Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot
  Echtgenooten, en getrouwelijk alle pligten zullen vervcullen, welke door
  de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn: hetwelk door hen,
  uitdrukkelijk met JA beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet
  uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk aan elkander zijn verbonden.

  In tegenwoordigheid van Johannes Simon van Prienen zwager van de
  Echtgenoote, Koekebakker oud Zeven en Veertig, Cornelis Johannes van
  Dijk, Kleermaker oud Drie en Veertig, Jan Jacob Groeneweg, Tapper, oud
  een en Veertig en Johannes Gevaerts,Smid, oud zeven en Vijftig jaren,
  wonende allen alhier

  En is hiervan door ons opgemaakt deze Acte, welke na voorlezing door
  de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend.
 • Death: DTB Amsterdam Gem.archief - Uittreksel uit het overlijdens register
  Den zevenden Julij achtienhonderd negentig is in de gemeente Amsterdam geregistreerd dat op 2 Juni 1890 te Doorn is overleden Johannes Gerardus van der tooren echtgenoot van Maria Josephine Johanna van Overstraeten.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Martinus van der Tooren 1779-1809 Fijtje Hamer 1781- Wilhelm Neukirchen /1758-1821 Apolonia Elisabeth Deuts /1760-1822
||||


||
Gerrit van der Tooren 1806- Janna Wijntje Neukirchen 1803-
|||
Johannes Gerardus van de Tooren 1835-1890