Sosa :100
 • Born 10 May 1806 - Amsterdam (NH)
 • Baptized 18 May 1806 - Amsterdam (NH)
 • Deceased
 • Koetsier

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note


doop godsdienst: NG

Family Note


referentie: BS

huwelijksafkondiging: Amsterdam (NH) (source: - De ondergemelde personen zijn Te Amsterdam, departement i - n ondertrouw aangeteekend. der Zuidezee,blijkens no.1 - 2 van het register der ond - er- trouw op donderdag de - n 20 November 1834. - - Bruidegoms-Naam: Gerrit van der Tooren - oud 28 jaren, beroep koetsier Militie - geboren alhier 10 mei - gedoopt den 18 mei des jaars 1806 Nieuwe kerk - woonplaats Utr.dwarsstraat no.147 - vader Martinus van der Tooren overleden - moeder Fijtje Hamer zonder beroep wonende Anjelierstr. - - Bruis-Naam: Janna Wijntje Neukrichen - oud 31 jaren, beroep zonder - geboren alhier 19 april - gedoopt den 24 april des jaars 1803 Zuiderkerk - woonplaats Utrechtsche dwarsstraat no. - vader Wilhelm Neukrichen - moeder Apolonia Elisabeth Deuts} overleden - - 10 Afdeling der Infanterie. - - Word gepermitteerd aan van der Tooren. Gerrit, Flankeur bij de Eerste Ko - mpagnie Derde Battaillon, behorende tot de ligting van het jaar 1826 o - m zich in het huwelijk te begeven met Jantje Nijkerk. Overeenkomstig Kon - ingsbesluit van de 12 September 1833 no.120. - Breda den 13 November 1834 - De Majoor Kommandeerende de drie - Veld Bataillon, bij afwezigheid van - de Kolonel, - Wagener.)
kerkelijk huwelijk: Amsterdam (NH) RK

 Sources

 • Baptism: Huw.bijlagen. - Extract: Uit het doopregister van de nieuwe Kerk is geextrateerd dat Gerrit geboren 10 Mei zoon van Martinus van den Tooren en Fijtje Hamer.
  Gedoopt den 18 Mei 1800 en zes. no.61 fol:300.
 • Spouse: BS Amsterdam Gem.archief. film 695 no.206. - Op heden den derden December des jaars Achttienhonderd Vier-en-Dertig des morgens ten Tien uren, zijn voor ons ondergeteekend, als daartoe ingevolge Art:35 van het Stedelijk Reglement door den Achtb: Heer Burgemeester benoemd: verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan.
  Gerrit van der Tooren, koetsier, Millicien, geboren en wonende alhier, oud acht en twintig jaren, meerderjarige zoon van Martinus van der Tooren, overleden en Fijtje Hamer, zonder beroep wonende alhier ten eene zijde, en
  Janna Wijntje Neikirchen, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud een en twintig jaren, meerderjarige dochter van Wilhelm Neukirchen, en Apolonia Elisabeth Deutz, beide overleden ter nadere zijde.
  En Consenteerde de Moeder Des bruidegoms personeel in deze Echt.
  De voorafgaande acten, welke, nevens het zesde Hoofstuk van het Huwelijk volgens de Wet van 25 Ventose van het jaar Elf, voorgelezen zijn, bestaan, ten eersten: in een extract uit het register der afkondigingen, behoorlijk zonder verhindering alhier geschied den Drie en twintigste en Dertigsten November, ten tweede de doop cedullen der verloofden, ten derde de toestemming van de Kommanderende Officier der Tiende afdeling Infanterie, ten vierde de dood cedullen van den vader des bruidegoms, en de ouders van de bruid; welke laatste Ons met de ondergenoemde getuigen onder aanbod van Code, de onbekendheid verklaarden der plaats van overlijden, of laatste woonplaats harer ouders. Worden de door de getuigen teven de Indentiteit verklaard harer moeder onder verschillende naam in de geproduceerde stukken voorkomende.
  Waarna wij hun, bij name en afzonderlijk, hebben afgevraagd: of zij elkander aannamen als Man en Vrow; hetwelk door hun, ieder in het bijzonder, met JA beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan: dat zij door het Huwelijk zijn vereenigd; alles ingevolge het derde Hoofdstuk der Wet van 20 Ventose, van het jaar Elf, in de tegenwoordigheid van
  Jan Hendriks van Leeuwen, glanser, oud vijf en dertig
  Hendrik Thomas, tabakwerker, oud dertig
  Barend Hndricks Mulder, winkelier, oud acht en veertig
  en Jan Willem Neukerke, koopman, oud vier en twintig jaren, wonende allen alhier.
  Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de comparanten welke met ons hebben geteekend.

  G.v.d.Tooren Deutz


  Ectract: 10 afdeling, der Infanterie.
  Wored gepermitteerd aan van der Tooren, Flankeur bij de eerste Kompagnie Derde Bataillon behoorende tot de ligting van het jaar 1826 om zich in het hywelijk tebegven met Jantje Nijkerk.
  Overeenkomstig Konigbesluit van den 12 September 1833 no.120
  Brede den 13 november 1834
  De Majoor Kommanderende de Drie
  Veld Bataillon. bij afwezigheid
  w.g Wagener.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Martinus van der Tooren 1744 Dorothea Maria Harins Gerrit Hamer /1750- Catrina Zeegers /1755-
||||


||
Martinus van der Tooren 1779-1809 Fijtje Hamer 1781-
|||
Gerrit van der Tooren 1806-